Trinecke ocko 1.
Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
Třinec
O nás Klubová setkání Plán akcíInformátor Fotogalerie Info Domácí rádce Odkazy

Třinecké  Očko
5/2018Třinecké OČKO 4/2018

           

           Třinecké OČKO  5/2018

          

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Třinec a jejich příznivců. Je neprodejný

 

Obsah:

1.    Důležité informace……………………………………….  2

2.    Svátky………………………………………………………  2

3.    Akce uskutečněné……………………………………….   3      

4.    Co nás čeká………………………………………………. 11

5.    Informace a odpovědi ze Sociální poradny ………... 13

6.    Inspirace pro mlsné jazýčky……………………….….. 19

Upozornění:

Vážení čtenáři,

v tomto čísle jsme použili některé pasáže v polském jazyce.

 

1.Důležité informace :

 Tel. : 558 988 850- Kontaktní centrum, Poštovní 445,739 61 Třinec

          773793041 – Miziová Marie – vedoucí Kontaktního centra

          604804468 – Popková Vlastimila (předsedkyně)

E-mail: trinec-odbocka@sons.cz , miziova@sons.cz

Adresa naší webové stránky: www.sons.trinecko.cz   www.sons.cz

Klubová setkání - každá druhá středa v měsíci v Klubu seniorů na Husově ul. č. 404, v Třinci začátek ve 13 hod. do 16 hod.

Zasedání rady - každý poslední čtvrtek v měsíci, Kontaktním centru SONS Třinec, Poštovní ulice č. 445, od 15.00  hod.

Provozní doba Kontaktního centra na Poštovní ulici:

Úřední den:

PO: 8°°- 12°°  13°°- 17°°

Kontaktní hodiny po předchozí dohodě:

ÚT – PÁ: 8°°- 12°°   13°°- 17°°

V Kontaktním centru jsou pro vás připraveny klubíky:

- Klubík (každou druhou středu v měsíci od 10 do 12 hodin)

- Sportovní klubík (turistika, bowling, kuželky, šachy)

        Akce jsou přímo domlouvány podle zájmu členů

-        Besedy, seznamování s novými kompenzačními pomůckami

 

Bližší informace k možnosti získání vodícího psa podá paní Helena Górecká

Tel.: 603394145

 

2. Svátky

8. května Den vítězství

13. května Druhou květnovou neděli se slaví Den matek, který již oslavil své sté výročí. Vznikl v USA a u nás se začal slavit v roce 1923 za velké podpory paní Alice Masarykové.

Oslava mateřství a úlohy matky v rodině vyjadřuje lásku a úctu všem maminkám, které dostávají květiny od svých dětí.

 

16. května Český den proti rakovině.

Za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.

Hlavní téma letošní sbírky: nádory tlustého střeva. Barva stužek kytiček pro letošní rok: vínová. Minimální prodejní cena (příspěvek za 1 kytičku): 20 Kč         

31.května Svátek Božího těla v Polsku

 

3. Akce uskutečněné

10.dubna KPH L. Dusilová, B. Hlavenková, D. Barová

Třinecké hudební jaro

11. dubna Klubové setkání na ul. Husové – přednáška oční lékařky paní Vlachové – onemocnění oka, prevence úrazů očí.

19.dubna Zájezd Přerov, Zvonařská dílna Brodek u Přerova 

Ve čtvrtek 19.4.2018 jsme uskutečnili autobusový zájezd do Přerova a Brodku u Přerova. Navštívili jsme zámek v Přerově. Shlédli jsme haptický model tamního zámku, který slouží nevidomým a těžce slabozrakým lidem k hmatovému prohlížení. Líbilo se nám také v Muzeu Komenského, kde jsme navštívili výstavu 100letá Republika. V Brodku u Přerova jsme se nejen občerstvili a nakoupili, ale hlavně se zúčastnili prohlídky Zvonařské dílny s průvodkyní, která nás seznámila zajímavým výkladem s výrobou zvonů. Byl to hezký zážitek.

Zapsala: Sylvie Siostrzonková.

21. -28. dubna Dny umění nevidomých ve Slezsku – knihovna v Třinci.

21. dubna byly Dny umění nevidomých zahájeny koncertem paní Ráchel Skleničkové a paní Barbory Mirgové. Sálem se linuly filmové melodie a hity 60. let. Část koncertu pojaly umělkyně jako kvíz pro posluchače. Hudební příznivci mohli klást otázky, na které obě s úsměvem odpovídaly. Mezi posluchači byli i hosté z OO SONS Vsetín. Pro vzácné hosty, posluchače i účinkující jsme připravili bohaté občerstvení. Děkujeme paní Marii Miziové, která napekla výtečné koláčky a dalším, kteří k občerstvení  přispěli.

26. dubna se promítal film Jmenuji se Hladový Bizon. Vypráví dobrodružný příběh Bizona, chlapíka, který od narození nevidí a slyší pouze se sluchadly. Navzdory svému vážnému postižení se po hlavě vrhá do života. K naší velké lítosti u filmu chyběl audio popis.

 

Bizon se šamanem

27. a 28. dubna Nevidomý byt – interaktivní výstava. Zájemci si s klapkami na očích procházeli byt. Odložili si svoje oblečení na židle. Prošli do obývacího pokoje, museli se posadit, hmatem si najít místo u konferenčního stolku. V připravených knížkách pro nevidomé měli za úkol poznat věci na hmatových obrázcích a ovládačem spustit televizi. Po rozpoznání, jaký pořad zrovna běží, se přemístili ke knihovničce. Sáhli do poliček a hádali, co v polici mají nachystané. Prošli k počítači, na stolku byl postavený klasický budík retro kulatý. Dětí budík nepoznaly. V ložnici převlékaly postel, v komodě bylo několik neobvyklých věcí jako kvedlačka z vánočního stromečku, a retro kovové šťouchadlo na brambory. V bedně na hračky je naopak překvapil dřevák. Další zastávka byla v jídelně. Tady si každý nalil do připraveného hrníčku nápoj a dostal zabalenou sušenku, kterou si musel rozbalit. Nakonec si každý musel najít svůj kus oděvu odložený na židli. Poté si mohli sundat klapky a prohlédnout si, kudy vlastně procházeli. Všichni byli překvapeni, jak je nábytek v prostoru rozmístěn. S klapkami se jim zdál prostor stísněný a opak byl pravdou.

V galerii byl workshop, ve kterém si účastníci měli představit planetu, na které žijí jen lidé nevidomí. Jejich úkolem bylo navrhnout park nebo jiné odpočinkové místo, kde by uplatnili ostatní funkční smysly.

 

V předsálí bylo nachystáno čtecí zařízení, několik deskových her. Největší úspěch sklidilo zvukové pexeso. Paní Helena Górecká psala na slepeckém  psacím stroji. Četla dětem z hmatových knih. Většina dětí však dala přednost vodicímu psu Rockymu. Páteční dopoledne bylo vyhrazeno školám. Děti byly rozděleny do 4 skupin, postupně procházely kolem stolků, galerii a nevidomým bytem.

 

 

 

 

 

 

 

 Děkujeme paní Miroslavě  Vápeníkové z Knihovny v Třinci a všem členům, kteří pomáhali zajišťovat tuto neobvyklou akci.

Dny umění nevidomých budou pokračovat v měsíci srpnu:

24. srpna Jablunkov – Muzeum Bible koncert pana R. Žaluda, pana F. Moravce.

25. srpna 11. hodin- Zážitkové centrum URSUS – vernisáž výstavy Cvaků pana L. Pavelčáka, k poslechu zazpívá pan R. Žalud za doprovodu pana F. Moravce.

4.Co nás čeká

9. 5.

Nebude klub na ul. Husové

9. 5.  (st)  11:30

Muzeum Třinec, V čem se vozili naši předkové

9. 5.  (st)  13:00

Oběd v Rest. Záchytka a Klubové setkání

10. 5. (čt)  18:00

KPH Trisia Alexander Shonert housle

                 16:00

Zahájení spolupráce s Centrem Jacki Jablunkov

11. 5. (pá) 13:45

Májový bowling – Gaja Albert

22. 5. (út) 10:00

Vaječina URSUS Dolní Lomná

 

 

Vaječina URSUS Lomná vložné 150 Kč, v ceně gulášová polévka s chlebem a vaječina se slaninou a pažitkou. Nápoje si hradí každý sám.

Objednaný autobus pojede z autobusové zastávky:

                                   9:15 Konská

                                  9:20 autobusové stanoviště Třinec

                                  9:25 Trisia

                                  9:30 Vendryně Motorest

                                  9:35 Bystřice centrum

Zpět odjezd z Lomné v 17:00

 

Zájemci hlaste se u p. Marie Miziové tel.: 558 988 850, 773793041

CELOSTÁTNÍ AKCE.

25.května proběhne Noc kostelů. Letos je zapojeno celkem 1 380 kostelů. Více informací naleznete na

https://www.nockostelu.cz/kostely/kraj/moravskoslezsky/11/okresy

AKCE

·       Jablunkov

10. 5. 2018 Jablunkov – JACKi, Mariánské nám. 1

Beseda s Petrem Maškem, společnost APOGEUM, z. s. a promítání komentovaného filmu „Báječná léta pod psa“ Začátek v 16 hodin.

22.5.2018 „Čteme všemi smysly“ – Knihovna Jablunkov v 16 hod. v rámci besedy seznámíme účastníky s Braillovým písmem, knihami a příručkami v tomto písmu, čtecím zařízením, audio knihami atd.

·       Třinec

Muzikohrátky pro duši ve středu 16. 5., 23. 5. a 30. 5. 2018 jsou zdarma, ale pouze pro přihlášené. Na akci se můžete hlásit na tel.: 778 705 498 u paní Mirky Vápeníkové.

·       Český Těšín

10. 5.2018 10:00 kino SENIOR Zahradnictví: Nápadník

 

 

 

5.Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS v Praze 04/2018

Seriálová forma témat článků z naší poradny nabývá na síle, dnes Vás totiž čeká:

- pokus o výčet benefitů spojených s průkazem OZP – druhá část;

- co je GDPR – část první

Osvobození od správních poplatků

Správní poplatky a osvobození od nich jsou upraveny v zákoně o správních poplatcích (z. č. 634/2004 Sb.). Přílohou zákona je poměrně rozsáhlý sazebník, který obsahuje výčet poplatků i případných osvobození od nich. S průkazem osoby se zdravotním postižením, popř. se zdravotním postižením jako takovým souvisejí následující položky:

1. Od poplatku 30 Kč za ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo jejím stejnopisu jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. Zde ještě připomenu poznatek, že toto osvobození není uznáváno, pokud podpis či razítko necháváte ověřit na přepážkách České pošty.

2. Od poplatku 1 000 Kč za vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

3. Od poplatku 800 Kč za Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel, jde-li o motorové vozidlo, jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P.

4. Váhal jsem nad uvedením osvobození od poplatku 50 Kč za vydání řidičského průkazu držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P, a to nikoliv kvůli celkem zanedbatelné výši úspory, jako spíše stran použitelnosti tohoto osvobození našim čtenářstvem.

5. Od poplatku ve výši 1 000 Kč za schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP či ZTP/P.

6. Od poplatku 1 000 Kč za vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti delší než 6 měsíců je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

7. Od poplatku 1 000 Kč za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené;

Tentýž zákon o správních poplatcích naopak stanoví povinnost zaplatit následující poplatky:

1. poplatek ve výši 30 Kč za vydání průkazu osoby se zdravotním postižením, včetně vydání tohoto průkazu za nový z důvodu změn údajů uvedených na průkaze;

2. Poplatek 200 Kč za vydání průkazu osoby se zdravotním postižením náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. A zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením opravdu v ustanovení § 36 odst. 6 větě druhé jinak stanoví: „Za vydání průkazu osoby se zdravotním postižením náhradou za průkaz poškozený, zničený nebo odcizený se správní poplatek podle zákona o správních poplatcích nevybere, jestliže k poškození, zničení nebo odcizení průkazu došlo v souvislosti s násilným činem, je-li tato skutečnost doložena záznamem Policie České republiky.

Zvláštní cena za komunikační služby

Zákon o elektronických komunikacích (z. č. 127/2005 Sb.) nabízí operátorům, kteří se přihlásí a splní určité podmínky, aby poskytovali v rámci tzv. univerzální služby mj. i osobám se zdravotním postižením dílčí služby, z nichž nás bude nyní zajímat poskytování služeb za tzv. zvláštní cenu. Jedná se vlastně o poskytování telekomunikačních služeb za cenu dotovanou státem. V současnosti jediným operátorem, který státní dotaci na snížení ceny může využívat, je společnost O2 Czech Republic a.s. Státní příspěvek činí 200 Kč, je dostupný pro držitele průkazu ZTP/P a držitele průkazu ZTP s praktickou nebo úplnou hluchotou, dále pro příjemce příspěvku na péči ve II. až IV. stupni závislosti a rodiče (popř. jiné osoby) pečující o takovéto děti.

O2 však ještě kromě snížení slevy o státní příspěvek ve výši 200 Kč nabízí další slevu, a to 210 Kč pro držitele pevné linky, resp. 49 Kč pro uživatele mobilních služeb.

Touto informací se dostáváme ke slevám, které nejsou garantovány právními předpisy; o některých z nich a o jejich úskalích napíši v článku na příští měsíc.

GDPR – zatím střední neznámá

Podnětem pro následující informace byly dotazy některých členů e-mailové konference Inpora, zejména těch, kteří jsou osobami samostatně výdělečně činnými (ladiči, maséři, a další).

Jejich dotazy a pochopitelné obavy se týkají toho, jaké změny pro ně bude znamenat GDPR – tedy evropské nařízení s názvem znějícím v angličtině „General Data Protection regulation“, česky pak „Obecné nařízení o ochraně osobních dat“, EP 2016/679. Toto nařízení nabude účinnosti 25. května 2018.

V souvislosti s GDPR měl být přijat i v České republice tzv. adaptační zákon, který však do 25. května rozhodně platný ani účinný nebude, což ovšem neznamená, že by tím byla účinnost samotného nařízení nějak dotčena.

Text celého nařízení lze nalézt zde: https://www.gdpr.cz/gdpr/kompletni-zneni-gdpr/

Když jsem nařízení otevřel ve Wordu, zformátovalo se na 79 stran textu, tudíž zhuštění jeho dopadu do pár odstavců je skutečně nesnadné a při pokusu o ně jsem dospěl k nutnosti ponechat také další porci na příští měsíc. Nejdříve uvedu několik citátů z recitálu (tj. jakési úvodní „důvodové“ pasáže evropských předpisů), které by měly osvětlit smysl a základní cíle nařízení:

„Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním právem.“ Evropské předpisy přiznávají každému právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají.

Na druhé straně ale GDPR také říká, že:

„Zpracování osobních údajů by mělo sloužit lidem. Právo na ochranu osobních údajů není právem absolutním; musí být posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve společnosti a v souladu se zásadou proporcionality musí být v rovnováze s dalšími základními právy.“

Nyní se tedy pokusím stručně parafrázovat, co nařízení upravuje; ale s ohledem na čerstvost předpisu, neexistenci zpřesňujících vnitrostátních pravidel ani závazných soudních rozhodnutí následující informace berte jen jako určitý vhled do problematiky ochrany osobních údajů. Rozhodně nejde o soubor závazných doporučení, jež, budou-li dodržena, zaručují soulad s novým nařízením.

Nejprve si vysvětleme dva základní pojmy:

- subjektem údajů nazývá nařízení fyzickou osobu, kterou je možné na základě identifikátorů (ať už jde o jméno, číslo nebo cokoliv jiného) identifikovat a jejíž osobní údaje někdo jiný zpracovává;

- Správcem údajů je pak ten, kdo osobní údaje zpracovává;

Nařízení se nevztahuje na činnosti vykonávané fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních či domácích činností; to lze vyložit tak, že pokud si vedete svůj osobní seznam kontaktů např. ve svém mobilním telefonu, můžete tak činit i nadále, bez ohledu na nová pravidla.

Ovšem pokud si např. ladič klavírů povede záznamy o svých zákaznících – a jak jinak by mohl pracovat), že? – pak se již stává ve smyslu GDPR správcem a bude muset postupovat v souladu se stanovenými pravidly.

Podstatné je, že ke zpracování osobních údajů musí mít správce nařízením stanovený důvod. Neuvedu celý seznam dle článku 6 GDPR, ale vybírám jen ty důvody, které považuji z hlediska živnostníka za relevantní:

Článek 6 se jmenuje: „Zákonnost zpracování“

„1. Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.“

Zde tedy pro ladiče nebo maséra bude použitelný důvod zpracování podle písmene b), protože s člověkem, od něhož si nechají sdělit a zaznamenají informace jako (jméno, adresa, telefonní číslo, stav klavíru atp.) jistě uzavřou smlouvu, pravděpodobně smlouvu o dílo. Nebude zde rozhodující, zda jde o smlouvu ústní či písemnou, tudíž zde důvod pro zpracování osobních údajů určitě existuje. Proto jsem přesvědčen, že písemný souhlas subjektu údajů zde nebude zapotřebí.

Za podstatnou považuji dále citaci druhého odstavce článku 25 nařízení:

„Správce zavede vhodná technická a organizační opatření k zajištění toho, aby se standardně zpracovávaly pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel daného zpracování nezbytné. Tato povinnost se týká množství shromážděných osobních údajů, rozsahu jejich zpracování, doby jejich uložení a jejich dostupnosti. Tato opatření zejména zajistí, aby osobní údaje

nebyly standardně bez zásahu člověka zpřístupněny neomezenému počtu fyzických osob.“

Zde si dovolím apelovat na to, aby si každý, kdo v rámci své profese slovy nařízení zpracovává (rozumějme přinejmenším získává a přechovává) jakékoliv osobní údaje), promyslel, za jakým účelem, jaké množství a po jak dlouhou dobu jsou údaje přechovávány a dále jsou-li tyto údaje rozumně zabezpečeny. Za rozumné by určitě nebylo možné považovat, kdyby někdo databázi svých klientů rovnou zveřejnil na internetu (třeba aby se pochlubil, komu všemu ladí klavír), ale pokud údaje bude přechovávat v počítači, kde k nim bude přístup zabezpečen např. heslem, pak bude takováto ochrana myslím dostatečná. Více bude pochopitelně muset pro zabezpečení údajů učinit velký obchodní řetězec než OSVČ.

Stejně tak se za zpracování údajů ve smyslu probíraného nařízení považuje i kupříkladu archivace faktur, ale ani k tomuto zpracování pochopitelně není třeba souhlas subjektu údajů, neboť tuto povinnost stanoví právní předpisy (např. daňový řád, zákon o DPH nebo zákon o účetnictví). Jde o to, aby účetní doklady obsahující osobní údaje nebyly ponechány k volnému nahlédnutí jiným klientům, ale byly přechovávány v uzamčeném prostoru (vedete-li je v listinné formě), nebo uloženy v počítači chráněny alespoň přístupovým heslem, pokud jsou zpracovávány digitálně.

Dalšími pravidly GDPR, s větším důrazem na práva subjektů údajů, se budeme zabývat i příště.

Za Sociálně právní poradnu SONS v Praze Luboš Zajíc

 

6.Inspirace pro mlsné jazýčky

Čokoládový koláč

200 g margarinu, 175 g cukru, vanilkový cukr, lžička prášku do pečiva, špetka soli, 4 vejce, 125 g hladké mouky, 100 g nasekané čokolády, 100 g mletých lískových ořechů nebo mandlí, vypeckované třešně (nebo na kousky nakrájené broskve, švestky) práškový cukr na posypání.

Postup: vše kromě čokolády a ovoce smícháme ručním mixérem, pak opatrně vmícháme čokoládu a ovoce. Směs vlijeme do vymazané kulaté formy. Pečeme v předem vyhřáté troubě při 160°Casi 35 minut. Recept od K. Rojákové

Bigos Polski

40 dkg kapusty kiszonej, 40 dkg kapusty świeżej, 20 dkg wieprzowiny bez kości, 15 dkg kiełbasy, 10 dkg boczku wędzonego, 5 dkg słoniny, 5 dkg cebuli, ˝ dkg grzybów suszonych, 5 dkg pomidorów (koncentrat), 2 dkg mąki, sól, pieprz.

Kapustę kiszoną pokrajać drobno, zalać małą ilością wrzącej wody i gotować do miękkości. Kapustę świeżą obrać z zepsutych liści, opłukać, poszatkować, zalać małą ilością wrzącej wody, gotować tak samo jak kapustę kiszoną z rozdrobnionymi grzybami. Mięso wieprzowe opłukać, odcisnąć z wody, osolić, zrumienić na rozgrzanym tłuszczu ze wczystkich stron. Włożyć razem z boczkiem do kapusty kiszonej, dusić do miękkości. Słoninę pokrajać w kostkę, stopić. Skwarki dodać do bigosu. Na tłuszczu sporządzić zasmażkę z cebulą (bigos można przyrządzać bez zasmażki). Mięso wieprzowe i boczek wyjąć, pokrajać. Kapustę świeżą połączyć z kiszoną i zagęścić zasmażką. Kiełbasę obrać ze skórki, pokrajać na plasterki. Wieprzowinę i boczek pokrajać w koskę i razem z kiełbasą włożyć do kapusty, dodać pomidory, przyprawić do smaku solą, pieprzem i jeśli potrzeba cukrem, zagotować. Im więcej gatunków mięsa zawiera bigos tym jest lepszy. Można dawać różne pieczenie, jak cielęcą, wieprzową, z dziczyzny, drób pieczony, różnego rodzaju wędliny itd. Dodatek wina czerwonego ogromnie podnosi smak bigosu. Bigos można przyrządzać z samej kapusty kiszonej.

 

Na přípravě tohoto čísla se spolupodíleli: manželé Popkovi, paní Marie Miziová, paní Karla Koukalová a paní Sylvie Siostrzonková

Vydává: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

Oblastní odbočka Třinec, Poštovní 445, 739 61 Třinec

 tel.:773793041, e-mail: trinec-odbocka@sons.cz