Trinecke ocko 1.
Sons Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
Třinec
O nás Klubová setkání Plán akcíInformátor Fotogalerie Info Domácí rádce Odkazy

Třinecké  Očko
4/2019Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů SONS ČR, z. s.

Oblastní odbočky Třinec a jejich příznivců. Je neprodejný

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů SONS ČR, z. s.

Oblastní odbočky Třinec a jejich příznivců. Je neprodejný

 

Obsah:

1.    Důležité informace……………………………………2

2.    Vzpomínka na Otona Dyrbusze…………………….3

3.    Pranostiky a svátky ………………………………….3

4.    Co nás čeká ……………………………………………3

5.    Akce uskutečněné ……………………………………6

6.    Informace a odpovědi ze sociální poradny………8

7.    Něco dobrého na zub ………………………………11

 

 

1.Důležité informace :

 Důležité kontakty SONS ČR,z.s., OO Třinec

Předseda : Vít Bulawa tel.: 773769468,E-mail: vitbulawa@seznam.cz

Kontaktní centrum: Poštovní 445,739 61 Třinec, tel.: 558 988 850

Vedoucí: Miziová Marie Tel.: 773793041, e-mail: miziova@sons.cz

Informace k vodícím psům  : Górecká Helena tel.: 603394145

E-mail: trinec-odbocka@sons.cz , miziova@sons.cz

Adresa naší webové stránky: www.sons.trinecko.cz ,  www.sons.cz

 

Klubová setkání - každá druhá středa v měsíci v Klubu seniorů na Husově ul. č. 404, v Třinci začátek ve 13 hod. do 16 hod.

UPOZORNĚNÍ – v měsících červenec a srpen se klubová setkání nekonají!!!! Příští klubové setkání se koná ve středu 9.10.2019

 

Zasedání rady - každý poslední čtvrtek v měsíci, Kontaktním centru SONS Třinec, Poštovní ulice č. 445, od 15.00  hod.

 

Provozní doba Kontaktního centra na Poštovní ulici:

 

Úřední den:

PONDĚLÍ:                                 9:00- 12:00       13:00- 16:30

 

Kontaktní hodiny po předchozí dohodě:

ÚTERÝ AŽ PÁTEK:                 9:00- 14:00

 

 

V Kontaktním centru jsou pro vás připraveny klubíky:

 

- Klubík (každou druhou středu v měsíci od 10 do 12 hodin)

- Sportovní klubík (turistika, bowling, kuželky, šachy)

        Akce jsou přímo domlouvány podle zájmu členů

-        Besedy, seznamování s novými kompenzačními pomůckami.

 

Bližší informace k možnosti získání vodícího psa podá paní Helena Górecká Tel.: 603394145

 

2.Vzpomínka a poděkování panu Otonu Dyrbusovi, který nás opustil dne 5.7.2019

 

Jak již všichni víme, předseda pan Oton Dyrbus stál u zrodu naší organizace v r. 1997 a předsedou byl 7 let. Začínali jsme s 27 členy  a v r. 2004 jsme již měli 104 členů.

Díky pochopení a vstřícnosti vedoucí odboru Sociálních věcí a zdravotnictví v Třinci paní Vandy Zajacové zajistil pro nás místnost v Senior klubu na Husově ulici, kde jsmese mohli scházet měsíc co měsíc na klubových setkáních. Také místnost pro Show-daun (aplikovaný stolní tenis pro nevidomé) v Penzionu v Oldřichovicích zajistil. Byl iniciátorem mnohých zdařilých akcí mimo Senior klub, postaral se i o získání některých finančních prostředků  od sponzorů na tyto akce. Dbal na to, aby akce byly připraveny pečlivě a proto spokojenost účastníků byla vždy maximální.

Navázal kontakt s organizací nevidomých - PZN Cieszyn v Polsku vzájemnou výměnou zkušeností. V r. 2001 vypracoval projekt předložený mezinárodní organizací Phare a takto získal prostředky na rekondici v Horní Lomné s výukou práce na PC, kterou zajišťovali lektoři Tyflocentra Ostrava. Druhou rekondici zorganizoval  v r. 2003 opět v Horní Lomné. Tato    byla zaměřena na prostorovou orientaci a sebeobsluhu.

Zastupoval naši organizaci při jednáních na úřadech, celorepublikových shromážděních a díky znalosti cizích jazyků i na shromáždění PZN v Bochni v Polsku. Při svém soukromém pobytu v Londýně vyhledal speciální prodejnu kompenzačních pomůcek pro nevidomé, aby se dozvěděl co nejvíce o novinkách z této oblasti Zajistil finanční prostředky od sponzorů na 3 tandemová kola. Předsedou byl do r. 2004, kdy se objevily komplikace, v souvislosti se založením OS Triacod.

     Rozloučení s panem Otonem Dyrbusem bylo dne11.7.2019 v katolickém kostele v Třinci.

Čest jeho památce!

 

Pro kroniku napsala Ingeborg Klepaczová   .

 

2. Pranostiky a svátky

·       Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.

·       Když je vlhko v září, v lesích se houbám daří.

·       Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.

 

3. Co nás čeká

·       Koncert v rámci DUN ve Slezsku – 16.9.2019

Vážení přátelé a příznivci jazzu, dovolujeme si Vás pozvat na jazzové setkání, které se uskuteční v pondělí 16.9.2019 od 16 hodin ve Světovém muzeu a knihovně biblí v Jablunkově. Na setkání s Vámi se těší dvě hlavní protagonistky Barbora Mirgová – zpěv, za klavírního doprovodu v podání světoznámé nevidomé klavíristky Ráchel Skleničkové. Tento koncert je náhradou zrušeného koncertu skupiny Makabara. Po koncertu bude následovat beseda s protagonistkami.

Doprava na akci je individuální. Odjezdy linkových autobusů z Třince ve 14.30hod. zpět z Jablunkova   v 17.32 hod, popř. 18.32   hod.

 

·       Sváteční den v Kuníně – 29.9.2019

V neděli 29.9.2019 pojedeme do Kunína, kde nás čeká bohatý program:

8.45 hod.:         Kostel Povýšení sv. Kříže – mše svatá za hudebního provázení

                        vokálně instrumentálního souboru Muzica pro Sancta Cecilia)

9 -16 hod :       Zámek Kunín - Růže pro paní Hraběnku

                        Součástí prohlídky je výstava fotografií nevidomého fotografa

                        Lubomíra Pavelčáka „ Nevidět neznamená nevnímat“ (do 28.10.2019)

14 hod. :         Kostel Povýšení sv. Kříže – koncert Muzica pro Santa Cecilia

                        Po koncertu možnost bližší prohlídky dobových nástrojů

15.30 hod.:     Místní hřbitov – kladení kytice růží k hrobce paní hraběnky

                        Marie Walburgy

Doprava je zajištěna naším autobusem.

Odjezdy z těchto stanic :            6.50 hod. Jablunkov – autob. nádraží

                    7.05 hod. Vendryně – Motorest Rosea

 7.10 hod. Třinec – kino Kosmos

                    7.15 hod. Třinec – autobus. nádraží

 7.20 hod. Třinec – Konská

 7.30 hod. Č.Těšín- autob. nádraží

 

Účastnický poplatek je 200,- Kč členové a 242,- Kč nečlenové. V ceně je doprava, vstupné do zámku, oběd v Zámecké restauraci U dobré hraběnky        ( vepřový guláš s chlebem ). Nápoje si každý účastník hradí individuálně. Restaurace pro nás bude otevřena již od 9.00 hodin.

Zájemci se přihlásí M.Miziové nejpozději do středy pondělí 16.9.2019.

 

·       Putování za vínem –  9. – 11.10.2019

Ve dnech 9.10 až 11.10.2019 pojedeme do Lanžhota, Bořetic a Valtic. Účastnický poplatek je 1.300 Kč pro členy a 1.573,- pro nečleny. V účastnickém poplatku je ubytování, strava ( polopenze – snídaně a večeře ), doprava,  kulturní vystoupení manželů Osičkových, 2x program se živou hudbou ve sklípku v Bořeticích, vstupné na zámek Valtice.

Doprava je zajištěna autobusem společnosti VeGe Bus Vendryně.

9.10.2019 Odjezdy z těchto stanic :      7.30 hod. Vendryně – Motorest Rosea

7.40 hod. Třinec – kino Kosmos

7.45 hod. Třinec – autobus. nádraží

7.50 hod. Třinec – Konská

                               8.00 hod. Č.Těšín- autob. nádraží

Program zájezdu: 

9.10.2019  - odjezd ( viz seznam stanic odjezdu) směr Lanžhot – Hostinec U       Bartošů  - 12.30 hod. oběd, ve 14 hod. kulturní vystoupení manželů Osičkových, 15.30 hod. odjezd do Bořetic –ubytování, večer – večeře, degustace vín ve sklípku a program se živou hudbou.

10.10.2019 – snídaně, pobyt v Bořeticích, procházky mezi vinohrady a po Kraví hoře,   výstup na  místní rozhlednu, večer – večeře u vínečka s živou hudbou.

11.10.2019 – snídaně, 9.30 hod. odjezd směr zámek Valtice ( prohlídka zámku, individuální prohlídky okolí zámku ) odjezd z Valtic v 16.30 hod.

Zájemci se  přihlásí M.Miziové nejpozději do pondělí 16.9.2019.

 

 

·       Koncert pro Bílou pastelku , středa 16.10.2019

Ve středu 16.10.2019 se koná celostátní sbírkový den „Bílé pastelky“. Rozhodli jsme se jej pojmout v Jablunkově formou koncertu, který se bude konat od 16 hod. v sále radnice MěÚ Jablunkov. Na tomto koncertu vystoupí zpěvák Honza Jareš s písněmi Voskovce a Wericha, divadla Semafor v pásmu „ Pojď dál a zpívej“. Uslyšíte v jeho podání určitě i píseň „ Doktor duší“, která vyhrála Platinovou dvanáctku v hitparádě Českého rozhlasu 2.

Zájemci se nahlásí M.Miziové do úterý 8.10.2019.

 

 

 

·       Oblastní členské shromáždění 24.10.2019

Dne 24.10.2019 se setkáme v restauraci Burian v 15 hod. na Oblastním shromáždění třinecké odbočky SONS. Program schůze bude upřesněn.

Zájemci se nahlásí M. Miziové do 18.10.2019 

Jelikož bychom na tomto shromáždění měli dle Vašich požadavků sestavit plán aktivit mimo senior klub, připravte si prosím své návrhy, kam byste se chtěli podívat.

 

·       Hudební předplatné KPH pro rok 2020

I pro sezónu 2019/2020 máme volné vstupenky, které si mohou zájemci vyzvednout u M. miziové.

 

      • 25. 9. v 18.00 hodin • Evangelický kostel v Třinci

V rámci Svatováclavského hudebního festivalu se mohou posluchači těšit na pražský soubor COLLEGIUM MARIANUM.
• 27. 11. 2019 v
18.00 hodin • Divadelní sál
Slovenská vokální skupina FRAGILE, složená z populárních osobností, zazpívá a capella známé rockové, popové i jazzové hity.

• 21. 1. 2020 v 18.00 hodin • Divadelní foyer
Mnoha cenami ověnčené TRIO NÉTÉ zahraje soudobou vážnou hudbu. 

• 25. 2. 2020 v
18.00 hodin • Divadelní foyer
Držitelům mezinárodních ocenění TRIO INCENDIO to spolu ladí na housle, violoncello a klavír.

·        12. 3. 2020 v 18.00 hodin • Divadelní foyer

Jedinečné uskupení pěti vynikajících instrumentalistů ESCUALO QUINTET se věnuje hudebnímu fenoménu argentinského tanga.

      • 2. 4. 2020 v 18.00 hodin • Divadelní sál
     Osobitá zpěvačka s nezaměnitelným sametovým hlasem LENKA NOVÁ navázala spolupráci s       PETREM MALÁSKEM. Jejich Ve dvou tour nabízí skvělou atmosféru srovnatelnou s koncerty, kdy Petr Malásek doprovázel Hanou Hegerovou.

Čtveřice mladých cellistů PRAGUE CELLO QUARTET přináší originální úpravy nejen nejznámějších klasických skladeb, ale také filmových melodií a populárních hitů. 
• Květen 2020

 

3.Akce uskutečněné

 

·       Zájezd do Kopřivnice 25.4.2019

Probudili jsme se do krásného jarního rána a avizovaného letního počasí. Zájem o zájezd byl malý a tak byl malý i autobus pro 17 osob. Cesta nám uběhla rychle, i když s mírnými překážkami. V Kopřivnici jsme dojeli k nové budově Technického muzea Tatra. Dříve než byla objednaná komentovaná prohlídka, byl čas navštívit muzeum Emila a Dany Zátopkových. Byl to neobyčejně silný a emotivní zážitek, kde jsme zhlédli zcela novou výstavu ověnčenou úspěchy našeho nejslavnějšího sportovního páru. Výstava je holdem rodáku Emilu Zátopkovi.

Pak nás převzala do péče naše průvodkyně a jako první nám představila auto President, který se začal vyrábět jako první v roce 1897. Až do vzniku československého státu, byly předchůdci vozidel zn. Tatra automobily zn. Nesseldorf a až v roce 1919 se začalo používat označení Tatra. Autor konceptu Tatrovky byl Ing Hans Ledvinka, který stvořil vozidlo nenáročné na výrobu i provoz, vozidlo spolehlivé a odolné. Tatrovácká koncepce se s jistými úpravami užívá dodnes a děje se tak hlavně při výrobě nákladních vozidel. Výstava ukazuje stoletou historii vývoje automobilky Tatra. Je vhodné připomenout malou a hbitou Tatrovku 57, lidově zvanou Hadimrška a určitě stojí za zmínku i Tatra 600 , známější jako Tatraplan. Širokou paletu  kopřivnických výrobků reprezentuje i letecká technika, malé vojenské vozy, luxusní vozy, závodní automobily i oblíbené v průmyslu nákladní automobily. Ty se s úspěchem vyvážely do celého světa a obstály v těžkých podmínkách. Bohatá tradice expedic do celého světa je zastoupena sérií vozidel a nakonec posledním exponátem je legendární dakarský speciál -závodní Tatra 815 VD, který se stal symbolem úspěchu automobilky na náročné pouštní rallye. Naši nevidomí si mohli jednotlivé modely i osahat na sádrových odlitcích.

 Plni zážitků jsme se pěšky přemístili do Lašského muzea v Šustalově vile. Tam je k vidění expozice věnovaná někdejší kopřivnické továrně na hliněné zboží a malíři a ilustrátorovi a taky rodákovi, Zdeňku Burianovi. Kopřivnická továrna na hliněné zboží vyprodukovala spoustu keramických výrobků např. talíře, hrníčky, mísy, džbány a pohárky. Bohatě zdobená kachlová kamna nás uchvátila svou krásou, neobyčejnosti tvarů a barev.

Prohlídka expozice, věnovaná  Zdeňku Burianovi na nás dýchla atmosférou exotiky a dobrodružství. Výstavu doplňují zkameněliny, pravěké organismy, nerosty a vykopávky. Zde jsou zážitky pro každou generaci.

Pokračovalo se autobusem k restauraci, kde mají malý pivovar na který je vidět přímo v restauraci. A jelikož už bylo pořádné vedro, tak jsme prvně ochutnali některé ze tří piv, která zde vaří a jsou moc chutná. Následoval oběd a pak kdo chtěl, mohl navštívit auto moto Oldtimer. Zde je vystavena soukromá sbírka historických vozidel a motocyklů známých značek z celého světa, včetně několika unikátních exponátů. Viděli jsme např. vozy Praga, Tatra, Fiat, Cadillak, Jaguar, Ferrari, Walter, BMV, Riley, Opel, Mercedes, Masserati, z motocyklů Jawa, Manet, Harley-Davidson, Čezeta, Hadrák a mnoho dalších nám i třeba neznámých značek. Přímo v muzeu je i stylové posezení s občerstvením a kavárna, kde jsme si dali před cestou kávu a studené nápoje.

Den byl horký a už nic se nedalo stihnout, tak šupky do autobusu a zpátky domů. Byl to moc hezký zájezd a ti, kdo nebyli, mohou jen litovat.

Díky M.Miziové za jeho uskutečnění.  

Pro OČKO napsala Karla Koukalová

·       Zájezd do Kroměříže

Léto je na vrcholu, sluníčko pálí až je to nepříjemné, ale protože byla v Kroměříži výstava květin Floria, nenechali jsme si ji ujít. O takové zájezdy je vždy zájem a tak byl plný autobus. Češi jsou svým založením vlastně většinou zahrádkáři. 

Při vstupu do výstaviště bylo docela plno, auta i autobusy přijížděly a dovážely zahrádku milovné návštěvníky. Výstavní prostory byly zcela zaplněny a lidé si mohli vybírat z nepřeberného množství sazenic, zahrádkářského nářadí a  pomůcek. Nezbytnou součástí byly i prodejní stánky s občerstvením, šatstvem a dalšími výrobky. Tak jsme si vše prohlédli a kdo potřeboval, tak si koupil, co potřeboval.

 Odpoledne byla domluvená exkurze na hvězdárně v Prostějově. Tam na nás čekal mladý sympatický muž, který měl přednášku o pozorování slunce, kterým se tato hvězdárna věnuje. Byly tam i 2 dalekohledy, kterými jsme mohli obdivovat zdroj záření a tepla, bez kterého se naše planeta neobejde. Pak jsme měli hodně dotazů na různá témata, které nám trpělivě zodpovídal.

Navečer jsme již byli doma, plni celodenních zážitků. 

Pro OČKO napsala Karla Koukalová

 

·       Zájezd na Sázavu

15.8.2019 až 18.8.2019 s turistickým klubíkem jsme jeli třemi auty za krásami naší země, tentokrát do Posázaví. Cestou byla zastávka na státním hradu Lipnice, kde se konají jen volné prohlídky této středověké architektury. Hradem se muselo procházet opatrně a odměnou nám byly jedinečné výhledy do okolní krajiny, Hrad má nízké dveřní portály, vysoké nenápadné schody a setmělé prostory v podzemí. V obci se také nachází muzeum Jaroslava Haška, které jsme si prohlédli. Do Sázavy jsme dojeli navečer, ubytovali se ve vile Sázava, která byla celá jen pro nás. Navečer se grilovala  krkovička, kterou jsme si dovezli a zapíjeli pivečkem, a za zvuků písní Radka Žaluda byl ukončen tento den.

Další den se odjelo vláčkem na prohlídku hradu Český Šternberk. Jeli jsme krásnou krajinou kolem historických i přírodních zajímavostí v okolí řeky Sázavy. Majestátní kamenné sídlo stojí na skalnatém ostrohu nad řekou Sázavou už více než 770 let. Výšlap byl dost náročný, u pokladny jsme se vydýchali a pak se šlo na prohlídku. Ve zdech zámku se vystřídalo na 20 generací rodu Šternberků, s jejichž životem nás seznámila milá průvodkyně. Součástí expozic je mimo jiné unikátní sbírka mědirytin z období třicetileté války a z oken jsou překrásné výhledy do údolí s řekou Sázavou. Večer se opět zpívalo, tančilo, opékaly se klobásky a odvážnější se dokonce koupali v bazénu, kde byla studená voda.

Třetí den se jelo auty do skanzenu Vysoký Chlumec, který je 8 km od Sedlčan. Založen byl teprve od roku 2003 a je postupně doplňován stavbami venkovské architektury. Obdivovat jsme mohli různé roubené domy s černou kuchyní, kamenný milník, sloupový holubník, starobylý včelín a jejich chloubu vodní pilu-katr. Tu nám naše průvodkyně pustila, nyní je ovšem na elektřinu a tak jsme viděli, jak se řežou desky a fošny. Pak jsme ještě navštívili vodní mlýn, který je funkční. Byl to nevšední zážitek. Po obědě jsme ještě byli na nákupu v místním obchůdku s keramickým zbožím. Myslím, že jsme jim tam udělali pěknou tržbu. Zpět jsme jeli kolem známého Čapího hnízda, které bylo zavřené kvůli svatbě a tak jsme si je prohlédli jen zvenku, ale na komíně byli 2 živí čápi. Večer byl již odpočinkový, další den se jelo domů. Čtvrtý den se tedy jelo domů, ale cestou jsme se ještě zastavili na zámku Jemniště, které taky patří do oblasti Pozázaví. To patří od roku 1868 rodu Šternberků, kteří zámek vlastnili do roku 1943. Zpět se vrátil po roce 1995. Od té doby opravili většinu střech a fasád, uspořádali expozice, otevřeli Cafe Custoza a zámeckou restauraci, vybavili romantické apartmány, vytvořili svatební síně. V zámeckém parku založili alpinium, rozarium a vysadili v parku stovky rostlin a dřevin - je to prostě nádhera! Zámek je vkusně vybavený, je na něm poznat vliv domácí paní.

Odjížděli jsme ve velkém vedru plni dojmů z těchto dnů. Za ty 4 dny jsme měli spoustu zážitků, na které budeme rádi vzpomínat

Díky za to M .Miziové, která nám připravila překrásné dny.

Pro OČKO napsala Karla Koukalová

6.Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 09/2019

Vzhledem k závažným informacím tiskneme v plném znění.

Dnes jsem se rozhodl věnovat článek situaci, ve které by se jistě nikdo z nás dobrovolně nechtěl ocitnout, nicméně ze zkušenosti v poradně vím, že se bohužel týká i nejedné osoby z našich řad; jde o exekuční vymáhání povinnosti, kterou „povinný“ (tak se člověk, proti němuž je exekuce vedena, nazývá) nesplnil a nyní je plnění oprávněným (to je pochopitelně označení pro navrhovatele exekuce) vymáháno. Konkrétně půjde o vymáhání formou přikázání pohledávky a zejména srážek ze mzdy a jiných příjmů a dozvíte se, kolik musí zbýt povinnému z důchodu, z něhož jsou exekuční částky sráženy.

Splnění soudem pravomocně uznaného dluhu lze vymáhat buď výkonem soudního rozhodnutí, ale mnohem častěji je vymáháno pomocí soudních exekutorů. Exekuci lze provádět různými způsoby, podstatné je, jaká povinnost je vymáhána. Velmi často jde o povinnost spočívající v zaplacení peněžní částky a tuto povinnost lze podle ustanovení § 59 exekučního řádu (zákona 120/2001 Sb., provádět těmito způsoby:

a) srážkami ze mzdy a jiných příjmů,

b) přikázáním pohledávky,

c) prodejem movitých věcí a nemovitých věcí,

d) postižením závodu,

e) správou nemovité věci,

f) pozastavením řidičského oprávnění.“

Většinu z výše uvedených způsobů si asi umíme představit, snad jen u písmene b) vyložím, že jde nejčastěji o příkaz peněžnímu ústavu (typicky bance), aby prostředky uložené na bankovním účtu povinného odeslal exekutorovi. A je třeba uvést, že se nemusí jednat jen o účet povinného, že je možné zabavit i prostředky z účtu manžela povinného. Každý z uvedených způsobů má určitá pravidla, zde snad uvedu jedno pro exekuovanou osobu dosti zásadní, že je-li doručen bance exekuční příkaz, nesmí dle ustanovení § 304b občanského soudního řádu (z. č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zablokovat a později exekutorovi odeslat všechny prostředky z účtu, pro povinného musí zůstat částka ve výši dvojnásobku životního minima jednotlivce, tedy pro samostatně posuzovanou osobu půjde o 6 820 Kč. Ale platí to pouze pro jeden účet a pouze jednou, to znamená, že pokud na účet dorazí další finanční prostředky, ty už mohou být exekutorovi odeslány všechny.

Dále je velmi důležité, že exekutor může způsoby vymáhání částky kombinovat tak, aby dosáhl co nejrychleji a nejsnadněji účelu exekuce, tedy uspokojení oprávněné osoby. Ostatně to je jedna z hlediska oprávněného (věřitele) z nejzásadnějších výhod postupu dle exekučního řádu oproti klasickému výkonu soudního rozhodnutí, že oprávněný nemusí předem označit způsob provedení exekuce, že o něm rozhoduje právě až exekutor během řízení a že tyto způsoby může různě kombinovat.

Po poněkud obecném úvodu však přistupme k hlavnímu bodu zájmu tohoto článku, a tím je výkon exekuce formou srážek ze mzdy či jiných příjmů.

Představme si člověka, jehož jedinými příjmy jsou invalidní důchod pro invaliditu III. Stupně ve výši 11 000 Kč, příspěvek na péči a příspěvek na mobilitu. Tento člověk si postupně pořídil několik „super výhodných“ půjček, které nejdříve splácel, ale postupně se dostal do dluhové pasti, tedy začal si půjčovat další půjčky na to, aby mohl splatit předchozí, až jeho dluh dosáhl celkové částky 200 tisíc korun. Věřitel právě této částky našemu dlužníkovi poslal před žalobní výzvu k zaplacení, na kterou dlužník nereagoval, a proto věřitel navrhl soudu, aby tento vydal platební rozkaz na zaplacení zmíněného dluhu i s příslušenstvím, tedy úroky z prodlení, které se k původní jistině začaly od okamžiku splatnosti připočítávat. Náš dlužník ani na soudní platební rozkaz nereagoval, a tak se věřitel obrátil na soudního exekutora s návrhem na exekuční vymožení částky.

Dlužník nemá žádnou nemovitost, bydlí sám v pronajaté garsoniéře, což exekutor snadno zjistí. Stejně tak snadno zjistí příjmovou situaci dlužníka, který se návrhem na exekuci stává tzv. povinným a rozhodne se exekuci vykonat právě srážkami ze mzdy či jiných příjmů, v tomto případě z invalidního důchodu. Na příspěvek na péči ani na příspěvek na mobilitu totiž exekutor sáhnout nemůže, protože jde o dávky příslušnými právními předpisy z výkonu rozhodnutí i exekuce vyloučené.

A zde přicházíme ke klíčové otázce, kolik může exekutor měsíčně z invalidního důchodu zabavit? Každému je jasné, že zabaven nemůže být celý důchod, že povinnému musí být ponecháno něco na život, zákon mluví o nezabavitelné částce. Výši Nezabavitelné částky stanoví vláda nařízením, konkrétně jde o nařízení č. 595/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Tato částka se rovná dvěma třetinám životního minima jednotlivce a normativním nákladům na bydlení jedné osoby. V současnosti tato částka činí 6 428,67 Kč. Tato částka se pak zvyšuje, pokud má povinný vyživovací povinnost k další osobě, typicky tedy k manželovi či dítěti, a to na každou takovou osobu o částku 1 607,17 Kč.

Již jsme si řekli, že náš povinný žije sám, z důchodu 11 000 Kč tedy odečteme částku 6 428,67 a získáme číslo 4 571,33, co dál?

Další pravidla výpočtu stanoví § 279 odst. 1 občanského soudního řádu – trochu složitě, ale po jeho citaci ustanovení na příkladu jasně vysvětlíme:

„Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení nezabavitelné částky a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávky uvedené v odstavci 2 se srážejí dvě třetiny. Přednostní pohledávky se uspokojují nejprve z druhé třetiny a teprve, nestačí-li tato třetina k jejich úhradě, uspokojují se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny.“

Z tohoto ustanovení plyne, že našemu povinnému nezůstane jen ono nezabavitelné minimum, tedy těch cca 6 430 korun, nýbrž že mu zbude přinejmenším ještě jedna třetina z částky 4 571,33, tedy dalších 1 523 Kč. A dále bude jeho výše srážky a výplaty záležet na tom, zda dluh, který měl splnit, byl či nebyl tzv. přednostní pohledávkou. Seznam přednostních pohledávek obsahuje § 279 odst. 2 OSŘ, cituji:

a) pohledávky výživného;

b) pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví;

c) pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy;

d) pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,

e) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění,

f) pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění,

g) příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče,

h) pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,

i) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory,

j) pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,

k) pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.“

Protože dluhy našeho povinného, jak jsem je naznačil výše, jsou pohledávkami nepřednostními, budou uspokojovány jen z třetiny vypočtené výše, tedy z částky 1 523 Kč. Tedy, z důchodu 11 000 Kč bude povinnému strhávána částka ve výši 1 523 Kč, vše ostatní (9 477 Kč) mu bude vypláceno. Kdyby však náš povinný dlužil např. na výživném, pak by mu byla strhávána částka 3 046 Kč.

Říkáte si, že na tom vlastně exekuovaný nebude tak špatně? Těžko říci, já bych v jeho kůži rozhodně být nechtěl; nezapomeňme, že exekutor se může snažit postihnout další majetek, kterého by v průběhu strhávání povinný nabyl, movitý i nemovitý, mzdu od zaměstnavatele, atd. Na druhé straně, nechtěl bych být ani věřitelem tohoto exekuovaného. Vždyť jen získání jistiny dluhu, tedy oněch dvouset tisíc by mu při takovýchto srážkách trvalo téměř 11 let, a to bez započítání příslušenství dluhu, nákladů exekutora (ty se ovšem pokrývají přednostně a eventuálních dalších nákladů samotného věřitele).

Závěrem tedy nám všem držím palce, abychom zvládli všechny po právu vzniklé pohledávky uhradit včas a vymáhání ať již formou exekuce či výkonu soudního rozhodnutí tak předešli.

Za Sociálně právní poradnu SONS v Praze

Luboš Zajíc

 

8.   Něco dobrého na zub

 

·       Bulharská pomazánka

Ingredience:

300g dietního salámu, malý rajčatový protlak, malá tatarská omáčka, kyselá okurka, cibule

Postup:

Salám umeleme, okurku nastrouháme, cibuli nakrájíme nadrobno , přidáme  rajský protlak, tatarskou omáčku a vše smícháme dohromady.

·       Pomazánka z cizrny

Ingredience:

1 konzerva cizrny, 2 – 3 stroužky česneku, šťáva z citrónu,2 lžíce olivového oleje, 100g bílého jogurtu.

Postup:

Cizrnu dáme okapat, rozmixujeme s jogurtem, citronovou šťávou a olivovým olejem. Přidáme prolisovaný česnek, osolíme a opepříme.

Tato pomazánka se dá udělat i z fazolí nebo hrachu.

Přejeme dobrou chuť

Na přípravě tohoto čísla se spolupodíleli : Vít Bulawa , Marie Miziová a Karla Koukalová

Vydává:  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

                Oblastní odbočka Třinec, Poštovní 445, 739 61 Třinec

                tel.:773793041,e-mail:trinec-odbocka@sons.cz