Trinecke ocko 1.
Sons Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
Třinec
O nás Klubová setkání Plán akcíInformátor Fotogalerie Info Domácí rádce Odkazy

Třinecké  Očko
4/2021
Trinecke_ocko%202018.html

Třinecké OČKO 4/2021

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů SONS ČR, z. s.

Oblastní odbočky Třinec a jejich příznivců. Je neprodejný

                    

Obsah:

1.    Důležité informace………………………………………2

2.    Sčítání lidu 2021………………………………………….7

3.    Předmluva předsedy……………………………………9

4.    Pranostiky a svátky……………………………………..10

5.    Co nás čeká………………………………………………….12

6.     Inspirace pro mlsné jazýčky…………………………16

7.    Něco pro zamyšlení……………………………………..16

8.    Příloha: Zpravodaj SVVP č.7…………………………17

 

 

1.Důležité informace :

 Důležité kontakty SONS ČR,z.s., OO Třinec

Předseda : Vít Bulawa tel.: 773769468,E-mail: vitbulawa@seznam.cz

Kontaktní centrum: Poštovní 445,739 61 Třinec, tel.: 558 988 850

Vedoucí: Miziová Marie Tel.: 773793041, e-mail: miziova@sons.cz

Adresa naší webové stránky: www.sons.trinecko.cz ,  www.sons.cz

·        Klubová setkání - každá druhá středa v měsíci v Klubu seniorů na

Husově ul. č. 404, v Třinci začátek ve 13 hod. do 16 hod.

UPOZORNĚNÍ – v současné době, se kvůli pandemickým opatřením klubová setkání nekonají!!!!

 

·        Zasedání rady každé poslední úterý od 15 hod.Kontaktním centru SONS Třinec, Poštovní ulice č. 445.

UPOZORNĚNÍ – v současné době, kvůli pandemickým opatřením probíhá jednání odbočkové rady elektronicky.

 

·        Provozní doba Kontaktního centra na Poštovní ulici 445:

 

Úřední den:

PONDĚLÍ:                               9:00- 12:00      13:00- 16:30

Kontaktní hodiny po předchozí dohodě:

ÚTERÝ AŽ PÁTEK:               9:00- 14:00

Úprava provozní doby:

Z důvodu opatření Vlády ČR a vyhlášením omezeného pohybu obyvatelstva oznamujeme omezení provozu odbočky SONS Třinec. Svou činnost budeme nadále vykonávat hlavně z domova.

Osobní návštěvu lze dohodnout pouze u vážných důvodů a po předchozím telefonickém sjednání konkrétního termínu na tel. 773793041

V úterý až pátek jsou pracovníci k dispozici  pro telefonické a elektronické konzultace.                              

Pro kontakt s námi, prosím, využijte těchto telefonních čísel: 773793041 a 776173772

 email:trinec-odbocka@sons.cz

 

·        V Kontaktním centru jsou pro vás připraveny klubíky:

 

- Klubík (každou druhou středu v měsíci od 10 do 12 hodin)

- Sportovní klubík (turistika, bowling, společenské hry)

       Akce jsou přímo domlouvány podle zájmu členů

Besedy, seznamování s novými kompenzačními pomůckami.

UPOZORNĚNÍ – v současné době, se kvůli pandemickým opatřením klubíky nekonají!!!!

 

·        Bližší informace k možnosti získání vodícího psa podá paní Marie Miziová  Tel.: 773793041

V případě potřeby pomoci s řešením vaší tíživé situace, neváhejte nás kontaktovat na tel: 773 793 041 nebo na e-mail:

trinec-odbocka@sons.cz.

 

Informace v souvislosti s COVID – 19

·       V Kontaktním centru máme k dispozici dezinfekční gely na ruce, které SONS obdržel jako dar od Nadace prof. Vejdovského a které jsou určeny zrakově postiženým. Také ještě máme k dispozici jednorázové roušky a respirátory.

           Zájemci volejte tel. 773793041

·      Informace o očkování (covid-19)

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Podle vládní strategie je umožněna registrace seniorům nad 65 let a také  chronicky nemocným lidem, kteří trpí třeba vážným onemocněním ledvin a jater, závažným typem cukrovky nebo těžkou obezitou.

Řazení k očkování v samotném Centrálním rezervačním systému probíhá vždy podle věku, a to ve všech skupinách, které jsou v daném okamžiku prioritně očkovány.

Datum a hodina registrace nemá vliv na výsledné pořadí očkování!

Nejvyšší prioritu má vždy věk, a to s ohledem na vyšší riziko těžkého průběhu onemocnění covid-19, i s ohledem na to, že s věkem přibývá počet různých onemocnění.

Přihlášení bude probíhat prostřednictvím Centrálního rezervačního systému. Nemůžete-li se z důvodu nepříznivého zdravotního stavu na očkovací místo dostavit, kontaktuje svého praktického lékaře.

Další informace naleznete na koronavirus.mzcr.cz

 

POSTUP

REGISTRACE

registrace.mzcr.cz

·         Zadejte do rezervačního webu své telefonní číslo.

·         Na něj vám přijde PIN, který pak zadáte do systému.

·         Otevře se vám formulář.

·         Vyplňte údaje o své osobě, vyberte si preferované očkovací místo.

·         Odešlete žádost

REZERVACE

·         Po výzvě z očkovacího místa dostanete SMS s PIN2 k provedení rezervace k samotnému očkování na webu rezervace.mzcr.cz

·         Pomocí čísla pojištěnce, což je rodné číslo, a obdrženého PIN2 si termín zarezervujete.

·         Vyberte si datum a čas prvního očkování, na místě, které jste si při registraci vybral/a. Termín pro druhé očkování se vám automaticky vygeneruje sám na stejném očkovacím místě. Na provedení rezervace máte 72 hodin.

Pokud z jakéhokoli důvodu neprovedete rezervaci do 72 hodin, jste vrácen/a zpět do registrace a čekáte na novou SMS s výzvou z očkovacího místa.

Vrácen/a do registrace můžete být maximálně 3×, poté vaše registrace zaniká.

Změnu termínu či jakékoli další změny je možné provést na informační lince 1221, která je k dispozici každý den od 8 do 19 hodin.

Informace ze stránek MZČR

Upozorňujeme, že došlo ke změně místa očkovacího centra v Třinci. Pokud budete chtít vyožít očkovacího centra v Třinci, musíte uvést :

Frýdek – Místek VOČM DDM Třinec.

Toto nové velkokapacitní očkovací centrum se nachází v DDM, v Třinci ,Staré město na ulici Bezručova 66 .

 

·       Test odhalí prodělání onemocnění Covid-19

Nemocnice Třinec stále nabízí vyšetření na protilátky proti koronaviru způsobujícímu onemocnění COVID-19.

Vyšetření je prováděno ze vzorku krve odebrané ze žíly. Tato spolehlivá laboratorní metoda garantuje stoprocentní spolehlivost získaných výsledků.

Odběry se provádí v pracovních dnech v odběrové místnosti Klinických laboratoří, která se nachází v hlavní budově Nemocnice Třinec v 2. suterénu. K testování je nutné se vždy objednat na tel. čísle 558 309 613, a to v době od 10 do 12 hodin. Zájemci za odběr zaplatí 539 korun. Výsledky jsou k dispozici tentýž den a lze si je vyzvednout osobně nebo budou zaslány zabezpečenou elektronickou cestou.

 

·       Změna v objednávání pacientů na PCR testy

Od 1. února 2021 dochází ke změně režimu objednávání indikovaných občanů na PCR testy k vyšetření Covid-19. Posílá vás lékař nebo hygiena na PCR test na COVID-19? Nečekejte zbytečně v dlouhé frontě, sami si vyberte místo a čas odběru prostřednictvím rezervace v systému CRS (Reservatic).

Nově bude systém fungovat tak, že lékař nebo Krajská hygienická stanice zadá žádanku v celostátním systému ÚZIS a pacient, jemuž byla tato žádanka vystavena, se může rezervovat k odběru prostřednictvím https://testovani.uzis.cz na libovolném odběrovém místě v termínu, který je volný. Nově tedy pacient už nedostane žádanku, pouze informaci od lékaře, že žádanku vytvořil.

Ne každý, především starší člověk, má ale možnost využít internet osobně nebo za pomoci svých blízkých, proto zájemcům v případě potřeby s rezervací termínu k PCR testu pomůžeme na tel. 774 749 870, 774 749 872 a 604 659 567, a to ve dnech pondělí až pátek v době od 8:00 do 13:00.

·         Informace k antigenním testům

Stále je  možná registrace na provedení antigenních testů pro veřejnost.

Testy jsou prováděny v posluchárně Nemocnice Třinec – Sosna .

Testy i nadále jsou zdarma.

Zdroj: internetové stránky Nemocnice Třinec – Sosna

 

·         Změny v jízdních řádech

V návaznosti na celkovou pandemickou situaci může i nadále pokračovat úprava jízdních řádů. Z tohoto důvodu je nutné sledovat stránky, jež na změny zpravidla upozorňují.

Aktuální jízdní řády naleznou cestující na www.portal.jizdnirady.cz, www.jizdnirady.cz , www.kodis.cz  nebo www.arriva-morava.cz .

 

·       Informace ze SONS ČR

V souvislosti s aktuálními protiepidemickými opatřeními bychom vás rádi informoval o třech dílčích záležitostech, které se vztahují k osobám se zrakovým postižením.

První z nich se týká problémů těžce zrakově postižených s dopravou na odběrná místa v případě potřeby PCR testů. Nevidomí mohou mít problém sehnat doprovod k odběru, aniž by někoho dalšího vystavili riziku nakažení, a cestovat často nemohou jinak než veřejnou dopravou, což představuje opět další riziko. Podmínky testování zrakově postižených z podnětu SONS řešila odborná skupina pro přístupnost veřejné správy při Vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením. Níže předáváme vyjádření předsedkyně odborné skupiny Nicole Fryčové k této věci:

„Lidé, kteří nemají možnost dopravit se ke stacionárním odběrovým místům z důvodu snížené schopnosti pohybu, orientace nebo nepříznivého zdravotního stavu, mohou využít mobilní odběrové týmy. Indikovat je mohou krajské hygienické stanice nebo praktičtí lékaři. V takovém případě dorazí mobilní odběrový tým přímo do Vašeho bydliště, kde Vám bude proveden odběr vzorku. V případě, že jste takovou osobou, informujte příslušnou krajskou hygienickou stanici či Vašeho praktického lékaře, že žádáte o odběr vzorku v místě Vašeho bydliště.“

Druhou novinkou je nový oficiální Covid Portál na adrese covid.gov.cz, jehož snahou je podávat všechny důležité informace k epidemii přehledně a srozumitelně na jednom místě. Portál je dobře přístupný s odečítači a obsahuje přímo i sekci pro zdravotně postižené, v níž se informace, jako je ta výše, budou průběžně objevovat. Je tedy dobré o tomto webu vědět.

A nakonec, ti, kdo by chtěli mít přehled o tom, co je ve kterých stupních tabulky PES povoleno či zakázáno, si tyto informace mohou v přístupných formátech TXT a XLSX stáhnout z následující podstránky: www.sons.cz/pes-pristupneinfo

Informace připravil Jan Šnyrych

 

2. Sčítání lidu 2021

Koho se týká a jak na to?

 

Sčítání lidu v letošním roce započne 27. března 2021. Povinnost se započíst má naprostá většina osob vyskytujících se na území České republiky.

Kdo se musí zapojit do sčítání lidu?

Sečíst se musí každý občan ČR, který má na našem území trvalý pobyt bez ohledu na to, zda zde skutečně žije. Sčítání pak také platí pro cizince, kterým byl u nás povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů a pro osoby, kterým byl u nás udělen azyl, popř. na našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. března 2021

Jak se sečíst?

Zapojit se do sčítání lidu můžete dvěma způsoby, a to online anebo pomocí listinného formuláře.

Vzhledem ke stále probíhající epidemii je pak doporučováno bezkontaktní sečtení přes internet. Učinit tak můžete přes portál www.scitani.cz  anebo prostřednictvím mobilní aplikace. Sčítání lidu touto cestou započne v sobotu 27. března a ukončeno bude 9. dubna 2021.

Pokud nestihnete tento termín anebo se zkrátka nechcete sčítat přes internet, ještě pořád se můžete sčítání zúčastnit vyplněním sčítacího formuláře, který vám do domácnosti doručí sčítací komisař v předem oznámeném termínu. Oznámení o termínu pak dostanete do schránky.

Listinný sčítací formulář také získáte na kterémkoliv kontaktním místě. Zde se jedná především o vybrané pobočky České pošty anebo krajské správy Českého statistického úřadu. Při vyzvedávání formuláře bude nutné sdělit číslo bytu, ve kterém bydlíte a adresu. Na kontaktním místě pak můžete formulář i odevzdat.

Do kdy je nutné odevzdat listinný sčítací formulář?

Formulář budete moci vyzvedávat od 17. dubna 2021. Od tohoto data jej pak začnou doručovat i sčítací komisaři. Odevzdat jej bude nutné do 11. května 2021 na poště. Dále jej také můžete vhodit do poštovní schránky, případně jej doručit na kontaktní sběrné místo.

Jak se sečíst online přes internet?

Elektronické formuláře na webu a v mobilní aplikaci budou zcela přístupné pro uživatele hlasového výstupu (těžce zrakově postižení), ale i ostatní.

Do 27. března by se mělo na webu www.scitani.cz   objevit viditelné tlačítko Chci se nechat sečíst. Po přihlášení budete muset použít číslo platného osobního dokladu (občanský průkaz, cestovní pas, doklady vydané cizincům apod.) a datum narození. Dále bude možné použít elektronickou identitu anebo datovou schránku.

Při vyplňování pak budete postupovat na základě příslušných pokynů. Vyplňovat budete zejména údaje o domě nebo bytě, kde bydlíte a osobách, které s vámi sdílí domácnost. Zjišťováno je i nejvyšší ukončené vzdělání, zaměstnání, místo pracoviště nebo školy a první bydliště. Dotazy na národnost nebo náboženskou víru jsou pak dobrovolné.

Kde získat pomoc?

Pokud bude respondent potřebovat, tak může zavolat nebo napsat přímo do kontaktního centra, které je v provozu od 12. března.

Kontakty:

dotazy@scitani.cz ,

tel.: 253 253 683 (běžná linka),

tel.: 840 30 40 50 (tzv. bílá linka).

 

Můžu sečíst celou rodinu?

Ano, sčítací formulář je možné vyplnit za všechny členy domácnosti, jestliže se tak domluvíte. Pro vyplnění však bude nutné znát jejích osobní údaje, čili jména, data narození, rodná čísla, čísla osobních dokladů a další informace, které jsou požadovány, viz výše.

Můžete dostat pokutu za nesečtení se?

Ano, můžete. Zapojit se do sčítání lidu je vaše zákonná povinnost. Za neposkytnutí potřebných údajů lze dle zákona o sčítání lidu, domů a bytů č. 332/2020 Sb. udělit pokutu až do výše 10 000 Kč. Při nezapojení se budete navíc tak či tak sečteni, a to v omezeném rozsahu na základě údajů, které jsou k dispozici v databázích státu.

 

Pro další informace , popřípadě s potřebou pomoci  s vyplněním formulářů nás  neváhejte kontaktovat ať už telefonicky nebo emailem na kontaktech:

 

Marie Miziová tel. 773793041 , e-mail: trinec-odbocka@sons.cz

 

3. Předmluva předsedy

Vážení přátelé. Čekají nás již druhé Velikonoce s pandemií, a vládními omezeními. I přes to, že situace v současné době není lichotivá, pevně věřím, že díky vládním opatřením, a očkování se začne situace brzy výrazně zlepšovat, a my tak opět budeme moct pořádat pro Vás různé akce, a výlety, které máme všichni moc rádi. Dovolte mi proto, prosím, popřát nám všem, hezké Velikonoce, doma hodně rodinné pohody, legrace, dobrého jídla, a příjemných zážitků strávených se členy našich rodin. A přeji všem pevné zdraví, buďme na sebe prosím opatrní, navzájem ohleduplní  , a dávejme  na sebe všichni moc pozor.

Vít Bulawa, předseda.

 

Veselé prožití

velikonočních svátků

Povídalo vejce vejci,
že se chystaj' hrozný věci,
že letos místo kuřátek,
nepustí nás ze vrátek.
Tak Veselé byť touhle formou,
ať to příště není normou.
Spolu to zvládneme…

 

Přejeme vám  veselé, krásné a pohodové Velikonoční svátky,  prožité hlavně ve zdraví a v kruhu vašich  nejbližších

Ze srdce přeje Vít Bulawa  spolu se všemi  členy  odbočkové rady.

 

4. Pranostiky, a svátky

Pranostiky na Duben

V tomto měsíci jest obyčejně mnoho silných větrů, nato hned sníh, déšť, kroupy, slunečnost a protože stále proměnitelné povětří, že se sotva v celém roku takové nalézá.
Ranní déšť a dubnový čas jest stejný.
V dubnu čas a panský kvas.
Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.

Březen,  za kamna vlezem. Duben – ještě tam budem.

Velikonoce

Historie Velikonoc je velmi dlouhá. Kdysi bylo velikonoční období vítáním jarního slunovratu, postupem času se Velikonoce především díky křesťanské církvi přeměnily na oslavy zvnovuzrození Ježíše Krista. Současná podoba Velikonoc už ale není tak duchovní, Velikonoce jsou především kulturní, společenskou a také komerční událostí. 

Velikonoce jsou jediné svátky, které nemají v kalendáři pevné datum. Slaví se vždy první neděli po prvním jarním úplňku, který může být podle postavení planet v období mezi 22. březnem a 25. dubnem. V některých zemích s pravoslavným náboženstvím probíhají oslavy Velikonoc později.

Myslíte si, že velikonoční oslavy vznikly až s příchodem křesťanství? Rozhodně ne, svátky na počátku jara jsou mnohem starší než toto náboženství. Každému je asi jasné, že křesťané oslavují smrt a vzkříšení Ježíše Krista, málokdo však ví, že v tomto období slavil i sám Ježíš – křesťanské Velikonoce se totiž časově více méně překrývají s židovským svátkem Pesach, který je připomínkou vyjití Izraelitů z Egypta. Řada pohanských kmenů z různých oblastí světa oslavovala v tomto období příchod jara, naše slovanské předky nevyjímaje.  Vít Bulawa

              

                            

Při prohlížení si fotografií, na mne vykoukla i tato, o kterou se chci i s vámi podělit. Je z výstavy velikonočních dekorací, která byla instalována u příležitosti březnového předvelikonočního klubového setkání v roce 2019.  Tyto nádherné práce jsou dílem našich  členek, které je s láskou vytvořily v klubíku šikovných rukou v roce 2019, pod odborným vedením paní Věry Pyszkové.

 

5. Co nás čeká

Všichni netrpělivě očekáváme, kdy nám bude konečně umožněno se setkávat. Se členy rady jsme situaci vyhodnotili následovně. Svá rozhodnutí jsme odložili na období po Velikonocích. Očekáváme, že se v tomto období již trochu konkrétněji vyjádří i vládní činitelé. Budeme tedy reagovat podle aktuální situace a možností. Plán byl upraven o náhradní termín Výročního členského shromáždění, které jsme přesunuli z termínu březnového na 18.5.2021. V případě, že by nebylo možno jej v tomto termínu uskutečnit, budeme vás včas informovat o dalším termínu konání.

 

Plán akcí na rok 2021 (mimo klubová setkání)

Duben:                       6.4.                  Klubík: Soutěž o nejlepší pomazánku s vajíčkem- zrušeno

27.4.                Výlet Mosty-Šance, Megunky

                                    28.4.                Bowling

Květen :                      11.-16.5.         Rekondičně rekreační pobyt - Horní Lomná Penzión

U Studánky

                                    12.5.                Vaječina , U Studánky Horní Lomná

13.5.                Koncert Honzy Jareše – DUN, Jablunkov ( náhradní termín)

18.5.                Výroční členské shromáždění ( náhradní Termín )

21. -23.5.        Turistický klub : Výlet za krásami Jeseníků

Červen :                     8.6.                  Klubík: Soutěž o nejlepší bábovku

24.-28.6.         Rekondice  ve městě Sázava

Červenec:                   15.7.                Muzeum Třinec

                                    20.7.                Klubík: Soutěž o nejlepší ovocný dezert

Srpen:                         26.8.    Letní setkání – Archeopark Chotěbuz, rest. Na Brandýse

Září:                            8.9.                  Výstava – Co nám dala naše políčka

                                    14.-16.9.         Jižní Morava, sklípek, zámek Valtice

                                    26.9.                Festivalový den Kunín

                                    29.9.                Bowling

Říjen:                          5.-6.10.           Den otevřených dveří

                                    11.-13.10.       Sbírka pro Bílou pastelku

                                    14.10.              Koncert pro BP Č. Těšín

                                    15.10.              Koncert pro BP Jablunkov

19.10.              Oblastní členské shromáždění

26.10.              Klubík: Dušičkové tvoření

27.10.              Bowling

Listopad:                    9.11.               Podzimní procházka

                                    17.11.              Bowling

                                    23.11.              Klubík: Výroba vánočních přáníček

Prosinec:                   7.12.                Mikulášský bowling   

                                    13.12.              Klubík: Tvoření vánočních dekorací

                                    14.12.              Vánoční Besídka

 

 

Klubová setkání ( Senior klub, Husová ul., - Každá 2. středa v měsíci, od 13 hod.)

Duben                                  14.4.-Zrušeno

Květen                                 12.5.

Červen                                 9.6.

Září                                        8.9.

Říjen                                     13.10.

Listopad                               10.11.

Prosinec                              8.12.

V těchto plánech jsou data navržená orientačně. Budeme reagovat aktuálně na momentální situaci a popřípadě termíny posouvat.

Akce, které jsou již předběžně zajištěny a jejich termíny necháváme zatím v platnosti dojde- li ke změně termínu, budeme přihlášené účastníky včas informovat.

Rekondičně – rekreační pobyt Horní Lomná 11. – 16.5.2O21

Doprava :     individuální

Nástup :        11.5.2021 na 14 hod.

Ubytování : Rodinný penzion U Studánky

Strava :         plná penze ( začínáme 11.5. večeří a končíme 16.5. snídaní )

Cena za pobyt : 3.200,- Kč na osobu a pobyt - členové ( celkem 5 nocí )3.872,- Kč na osobu a pobyt – nečlenové

Program: zaměření na celkovou orientaci v cizím prostředí, procvičování získaných dovedností, seznámení s novinkami v kompenzačních pomůckách, soutěže a  výlety do okolí.

·        12.5.2021 - Celodenní setkání  se smažením vaječiny v Horní Lomné, Rodinný penzion U studánky

Zajistíme dopravu účastníkům na akci i zpět. Předpokládaná výše účastnického poplatku bude  kolem 300Kč ( cenová kalkulace závisí na výběru jídla ). Oběd a občerstvení bychom zajistili v restauraci Rodinného penzionu U Studánky. Pro vaječinu je dohodnuto, že by nám poskytli kotlík a ohniště. Takže příprava by byla na nás. V případě nepříznivého počasí dohodneme, zda by nám vaječinu připravili v kuchyni.

·        13.5.2021 – DUN ve Slezsku – koncert Honzy Jareše „ Doktor duší“ společenský sál na Radnici v Jablunkově od 16 hod.

Tento koncert jsme již opakovaně z důvodu pandemie museli přesunout. Takže si držme pěsti, aby tentokrát vše dobře dopadlo.

·        Pobytový zájezd za krásami Sázavska 24. – 28.6.2021

rádi bychom Vás touto cestou pozvali na  pobytový zájezd za krásami Sázavska, který je organizován SONS ČR, z.s. oblastní odbočkou Třinec, N. Jičín, Jeseník, Benešov a JACKi Jablunkov. Tato akce je součástí oslav 25. výročí vzniku SONS ČR.

SONS již 25 let pomáhá nejen lidem s různým stupněm zrakového postižení, vyrovnat se se zrakovým handicapem i se zpětným zařazenígm do společnosti. Omezení vidění nebo i úplná ztráta zraku přináší sebou různá úskalí. Mnohdy s těmito zdravotními problémy jdou ruku v ruce obavy o ztrátu samostatnosti v činnostech, které do té doby byli zvyklí dělat automaticky. Ať už se jedná o běžné činnosti doma, v zaměstnání nebo se dotkne zálib a koníčků…… Seznamujeme také jejich rodinné příslušníky, přátelé a známé i širokou veřejnost se životem se zrakovým postižením.

Výše zmiňovaný pobytový zájezd se uskuteční, pokud to epidemická situace dovolí, ve dnech

24.-28.6.2021. Přeprava je zajištěna našim autobusem po celou dobu pobytu. Budete moci spolu s námi navštívit Lipnici nad Sázavou – místo, kde žil a psal Jaroslav Hašek, autor nám všem známého Švejka. Ubytování je zajištěno přímo v krásném a pověstmi opředeném městě Sázava. Navštívíte spolu s námi dominantu tohoto města - Sázavský klášter,  rodný dům  Jiřího Voskovce, sklářskou huť František, zámek Konopiště a při zpáteční cestě zažijete Hradec Králové trochu jinak.

Během pobytu budete mít možnost se setkat s osobnostmi z řad zrakově postižených zpěváků a muzikantů Radkem Žaludem a Honzou Jarešem,  souborem Muzica pro sancta Cecília, se sportovci Honzou Říhou-nevidomým horolezcem a Karlem Novotným zrakově postiženým paraolympionikem z Nagana. Můžete se také těšit na výstavu „cwaků“ zrakově postiženého fotografa Luboše Pavelčáka – Lichoočko. Neobyčejný zážitek na vás čeká také při osobním setkáním a besedě s autorkou knih pro děti – Markétou Vítkovou.

V účastnickém poplatku ve výši 3.900 Kč pro členy SONS a 4.719,- Kč pro nečleny, na osobu a pobyt je zakalkulován příspěvek na  dopravu, hotelové ubytování s polopenzí, oběd v Lipnici, a vstupné na připravované akce a besedy.

Možnost přihlášení na tyto akce je již uzavřena. Vzhledem k nestandartní pandemické situaci budou potřebné aktuální informace o konání, popřípadě o náhradních termínech konání, všem přihlášeným účastníkům včas oznámeny. Děkujeme za pochopení.

 

 

6. Inspirace pro mlsné jazýčky

·       Mrkvový salát s česnekem

Ingredience:

4 mrkve, 2 stroužky česneku, 5 vajec, 1-2 polévkové lžíce zakysané smetany, sůl dle chuti

Postup:

Vejce uvařená natvrdo oloupeme, do větší mísy nastrouháme na hrubším struhadle mrkev a na stejném struhadle nastrouháme i vejce. Přidáme utřený nebo prolisovaný česnek, zakysanou smetanu a dochutíme solí. Nakonec důkladně promícháme. Pro docílení lepšího propojení chutí, necháme salát uležet chvíli v lednici.

Tento salát je nejen vitamínovou bombou, ale také detoxikuje játra a zbytek organizmu. Pro větší spotřebu vařených vajíček je také vhodný právě pro toto velikonoční období.

 

7. Něco pro zamyšlení…..

o   Proč zavíráme oči,

když si něco přejeme?

když pláčeme?

když sníme?

Když se líbáme?

Protože víme, že ty nejkrásnější věci se nedají vidět očima, ale že je musíme cítit srdcem.

o   Nezáleží na ton jestli máte styl, pověst, nebo peníze. Pokud nemáte dobré srdce, nemáte žádnou cenu.  Louis de Funes

 

 

Na přípravě Toho točísla se spolupodíleli : Vít Bulawa , Marie Miziová

Vydává:  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek ,Oblastní odbočka Třinec, Poštovní 445, 739 61 Třinec

 tel.:773793041,e-mail:trinec-odbocka@sons.cz

 

Příloha:

ZPRAVODAJ SONS, STŘEDISKA VÝCVIKU VODICÍCH PSŮ JINONICE

 

ČÍSLO 7                                                                                                       březen 2021

 

VSTUP DO ROKU 2021

Ačkoliv nám nový rok dosud nepřinesl tolik očekávaný konec pandemie a seznam nepříjemných opatření se spíš povážlivě rozšířil, našlo se i několik světlých okamžiků, které nás začátkem roku 2021 potěšily. Radost nám udělala chovná fenka Sally, která v únoru přivedla na svět čtyři štěňata, dva světlé a jednoho černého pejska a jednu černou fenku. Tatínkem je náš chovný pes Kim. Vybrali jsme jim jména Grace, Griff, Gin a Gerry. Zatím si chlupáčci užívají čas u své maminky fenky, ale předvychovatelské rodiny už se jich nemohou dočkat.

Kromě vítání nás čekalo také loučení. Trojice našich vycvičených psů se vydala do nových domovů, kde budou plnit své poslání. Svoje klientky budou životem provázet královský pudl Ricon a fenka labradorského retrívra Cali. Nebudou však daleko od nás, jeden se bude procházet ulicemi Prahy 5 a druhý střídavě v ulicích Berouna a Prahy. Zato zlatý retrívr Cento se vydal na profesionální dráhu psa asistenta u slečny s handicapem až v dalekých Otrokovicích.

Foto: I takto vypadá výcvik asistenčního psa – Týna a Cento leží na dece v hale střediska

Mohlo by se zdát, že po odchodu třech psích svěřenců zavládne ve středisku větší klid. Ale opak je pravdou. V průběhu prvních měsíců roku nám do výcviku nastoupilo dalších deset psů z předvýchovy, a jak se ukázalo, je to pěkně divoká smečka! Zvládnout skupinku deseti puberťáků je někdy nadlidský úkol. O tom by vám mohly vyprávět naše ošetřovatelky i cvičitelky.

Pejsci mají velký kus práce před sebou a my věříme, že to nakonec zvládnou stejně dobře jako předchozí generace. Většinou už mají za sebou i nezbytná zdravotní vyšetření a nic jim nestojí v cestě naplno se věnovat výcviku.

 

ROZHOVOR S VETERINÁŘKOU

Kdo z milovníků zvířat v dětství nesnil o kariéře veterinárního lékaře? Starat se o zdraví zvířat a zachraňovat jejich životy, to zní jako poslání, kterému by nejeden z nás rád zasvětil svůj život. My ve středisku oceňujeme odvahu a odhodlání vykonávat tento nelehký obor téměř každý den.

S otázkami, které se týkají prevence nemocí, ale i s nastalými zdravotními komplikacemi našich psích svěřenců se obracíme na tým veterinářů z kliniky Jinvet, pro některá specializovaná vyšetření a zákroky využíváme také větší kliniku Jaggy. První zmiňovaná klinika sídlí v Jinonicích a je téměř naším sousedem. Veterináři Jinvetu nám ochotně pomáhají s nejrůznějšími problémy našich psů již řadu let.

Bez zvířecích lékařů bychom se neobešli už kvůli rozsáhlým zdravotním testům, kterými musí každý vodicí pes projít, než nastoupí do výcviku a služby. Standardně provádíme kardiologické vyšetření srdce, biochemické a parazitologické vyšetření, vyšetření očního pozadí a rentgeny loktů a kyčlí, které mají za cíl vyloučit budoucí zdravotní problémy psa.

Naší hlavní oporou a prvním kontaktem v případě zdravotních problémů psů je MVDr. Kateřina Macháčková, paní veterinářka z kliniky Jinvet. Ta nám také pomáhá s našimi štěňaty a pravidelně se účastní nedělních srazů předvychovatelů. Pro ty, kteří práci veterinářů obdivují nebo by se rádi dozvěděli o jejich práci víc, s ní přinášíme rozhovor.

Foto: Pohled na vstup do kliniky Jinvet a moderní ordinaci

1.     Máte nebo měla jste už jako dítě doma nějaká zvířata?

Odjakživa jsme měli doma kočky. Postupně se přesunovaly ze sklepa, což byl ještě zvyk po pradědovi, do našich obytných prostor a za pár let už s námi spaly v posteli. Prvního psa jsem dostala, když mi byly asi 3 roky. Byl to klasický rodinný nezvedený pes, co utíkal k sousedům za fenami a povely považoval jen za radostné nebo žalostné výkřiky jeho rodiny. Od té doby jsme ale už nikdy nebyli bez psa.

2.     Bylo vždy vaším snem pracovat jako veterinářka? Zvažovala jste nějaká pro a proti před začátkem studia veteriny?

Já jsem byla to dítě, které léčilo doma plyšová zvířátka, měla jsem po pradědovi ještě skleněnou stříkačku se šroubovací jehlou a vystačila jsem si s ní celé dny.

Takže když přišel čas vybírat školu, tak jsem vlastně ani nepřemýšlela, že bych zkoušela něco jiného. Později se mi to rozleželo, že jsou i perspektivnější obory, hodně mě lákala chemoinformatika a bioinformatika, ale už jsem si říkala, že to dokončím a uvidím, co bude. A nelituji toho.

3.     Pracujete na klinice pro malá zvířata. Jak dlouho? Ke kterým ze svých malých pacientů máte nejbližší vztah?

Na klinice v Praze pracuji třetím rokem, předtím jsem dělala doktorát v Brně na univerzitě a střídala malou praxi s veterinou u koní. Nejbližší vztah mám ke psím pacientům, líbí se mi jejich komunikace s člověkem. Ale mám i své oblíbené kočky a pár morčat.

4.     Myslíte, že se vztahem ke zvířatům se člověk rodí, nebo se dá získat výchovou a prostředím?

Myslím, že obojí. Já jsem honila všechna zvířata odjakživa. Na druhou stranu moje mamka doma naše mazlíčky zpočátku spíše tolerovala, ale tím, že kolem mě se nějaká zvířata vyskytovala vlastně pořád, tak je postupně začala mít čím dál tím radši. Teď už má vlastního pejska, fenku Teki vyřazenou z výcviku SVVP, a myslím, že se málokterý pes má lépe.

5.     Platí podle vás lidové rčení „jaký pán, takový pes“? Je pes opravdu zrcadlem svého majitele?

No, u nás doma to platí určitě, naši dva psi jsou přesným odrazem našich povah. Ale řekla bych, že to platí i obecně. Vrozené vlastnosti psů hrají velkou roli, ale se svým člověkem psi od mala tráví veškerý čas a to je hodně změní.

6.     Co vám přináší největší radost v běžném pracovním dni?

Z pracovních věcí to jsou zejména štěňátka a koťátka na prevenci. A potom cokoliv, když se podaří vyřešit nějaký složitější zdravotní problém a situace se obrací ke zdárnému konci. Možná to bude znít trochu divně, ale z nepracovních věcí i to, když se mi podaří udělat si čas na oběd.

7.     Do střediska docházíte na srazy předvychovatelů, kde se staráte o zdraví našich štěňat. Můžete nám přiblížit, co vše tato spolupráce obnáší, případně prozradit kdy a jak jste se k ní dostala?

Spolupráci s SVVP jsem převzala po svojí šéfové, asi věděla, že ocením mazlení se štěňátky. Spolupráce je ale poměrně různorodá a zahrnuje kontroly a preventivní úkony pro štěňata od jejich odstavení od feny až do předání novým majitelům, tak i řešení aktuálních problémů, konzultace s majiteli, ale i plánování štěňátek.

Foto: Slečna MVDr. Kateřina Macháčková se svou dobrmankou

DOTAZY ČTENÁŘŮ

1.    Zajímalo by mě, proč mají někteří psi tendenci sežrat vše, co najdou, i když jim to způsobuje velké zdravotní problémy? V přírodě by přece s takovým chováním nepřežili.

To by mě taky zajímalo J Ale myslím, že je to tím, že naši psi už dávno nežijí v přírodě, a i když jsme některé instinkty (lovecké, pastevecké) vyselektovali k dokonalosti, tak jsme zase jiné utlumili a toto bude jeden z nich.

2.    V ČR je povinné očkovat psy proti vzteklině. Doporučujete pravidelně očkovat psy i proti jiným nemocem?

Určitě ano. Zatímco vzteklina je povinností zákonnou z důvodu vymýcení této nebezpečné a na člověka přenosné nemoci, tak pro psa samotného je mnohem důležitější očkování proti nemocem, které jsou mnohem lépe přenosné mezi psy. K těm patří zejména psinka a parvoviróza, dále infekční hepatitida (zánět jater), parainfluenza (psí chřipka) a další z nemocí přenosných na člověka, což je leptospiróza, způsobující selhání jater a ledvin u psů i u lidí. Z těch méně častých je potom vhodné uvažovat i o očkování proti tetanu, zvláště u psů, kteří se pohybují u koní či jiných hospodářských zvířat. Nakonec je vhodné i očkování proti psincovému kašli, což je vlastně jen doplnění vakcíny proti psí chřipce o další složku.

3.    Jaký máte názor na oblékání psů v zimě? Je to potřeba i u velkých plemen?

Určitě záleží na plemeni psa, věku i situaci. Takového labradora a jiná chlupatá plemena bych oblékala maximálně jako malá štěňata ve velkém mrazu.

Co se týká krátkosrstých psů, tak se nebráním oblékání i velkých plemen, ale s mírou. Určitě nemá cenu ani ve větší zimě oblékat mladého zdravého psa v pohybu, i když je to jen procházka. Na druhou stranu pokud pes někde zastaví, tak bych ho na tu dobu oblékla, aby nevychladl. Stejně tak bych takového psa oblékla po velkém fyzickém výkonu, kdy spotřeboval většinu pohotové energie. Oblékat je určitě vhodné starší psy, u kterých se předpokládá horší termoregulace i imunita.

4.    Je potřeba přidávat psovi nějaké doplňky stravy, pokud je krmen granulemi? Co se případně vyplatí podávat preventivně?

Pokud má pes kvalitní granule, tak není potřeba nic přidávat. Maximálně u dospělých psů bych přidala kloubní výživu, ale ani u té není záhodno podávání přehánět.

5.    Zdá se mi, že můj šestiletý pes čůrá častěji než dřív. Co může být příčinou?

Jé, tak to bychom tu byli dlouho. Změna stravy, hormonální problémy (nejčastěji Cushingova choroba a cukrovka), psychické důvody (nuda, nervozita, kdy pes více pije a tím i více čůrá), zánět močového měchýře i ledvin, snížená funkce ledvin, nadbytek soli ve stravě, ale i některé typy nádorů. Tady by se dalo pokračovat dlouho, ale základem je vždy vyšetřit moč a podle výsledků zjistit příčinu a hledat řešení.

6.    Může mít na psa nějaké negativní dopady odčervování? Je vhodné za některých okolností interval odčervování upravit?

Nejvhodnější je posílat trus na vyšetření do laboratoře. Těžko říct, momentálně se hodně řeší teorie, že odčervení pro koně pomáhá proti covidu, takže kdoví, co všechno dokáže odčervení pro psy. Interval odčervení bych určitě upravila dle chování pejska. Pokud pes venku hodně „bufetí“, tak spíše častěji, doporučuje se po 3 měsících kvůli zachycení vývojového cyklu škrkavek. Naopak pokud si všelijaké „dobroty“ z parku odpustí a žere jen krmivo, které mu dáváte, tak stačí 1x do roka. Ale stále platí, že ideální je poslat trus preventivně na vyšetření a dle toho odčervit.

Foto: Fenka Bella a její štěně žerou z misky

 

MEZINÁRODNÍ DEN VODICÍCH PSŮ

Možná víte, že nejen lidé a události, ale i vodicí psi mají své čestné místo v kalendáři. Jako každý rok, oslavíme poslední středu v měsíci dubnu, tedy 28. dubna, Mezinárodní den vodicích psů. Tímto dnem vzdáváme hold všem oddaným a věrným psím průvodcům, kteří významně přispívají ke zvyšování úrovně samostatného, nezávislého a bezpečného pohybu zrakově postižených, zlepšují životní pohodu a zmírňují společenskou izolaci svých majitelů. Tyto němé tváře nejenže dokážou plnit své pracovní povinnosti, ale dokáží i zaplnit místa v našich srdcích a vytvářet zkrátka lepší svět. Takže nezapomeňte koncem dubna oslavit svátek svého psího společníka, a jak sami jistě dobře víte, nejen nějaký ten pamlsek, ale i láskyplné pohlazení nebo podrbání stačí pejskovi ke štěstí.

Při této příležitosti jistě patří poděkování i mým kolegyním cvičitelkám a ošetřovatelkám, které se pejskům obětavě věnují a připravují je na jejich důležité poslání. Děkuji.

Foto: Budoucí vodicí pes Garret v postroji před střediskem

 

Poznámka na závěr: Po usilovném pátrání, do kterého se zapojili i někteří členové KDVP, se mi podařilo zjistit přes Mezinárodní asociaci škol vodicích psů (IGDF), že tento svátek se slaví již od roku 1992. Obávám se však, že důvody určení trochu netradičního pohyblivého data tohoto svátku, se mi již nepodaří vypátrat nikde. Ani v IGDF se nenašli pamětníci, kteří by znali odpověď.

Přeji vám krásné jaro a věřím, že budeme mít možnost osobně se setkat někdy v letních měsících. Děkuji Báře Pavelkové, která připravila rozhovor s paní veterinářkou a významnou měrou přispěla k obsahu tohoto čísla Zpravodaje SVVP.

S pozdravem

Ing. Lenka Kreidlová, vedoucí SVVP