Trinecke ocko 1.
Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
Třinec
O nás Klubová setkání Plán akcíInformátor Fotogalerie Info Domácí rádce Odkazy

Třinecké  Očko
4/2018Třinecké OČKO 4/2018

           

           Třinecké OČKO 4/2018

           

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Třinec a jejich příznivců. Je neprodejný

Obsah:

1.    Důležité informace……………………………………….  2

2.    Pranostiky a svátky………………………………………  3

3.    Akce uskutečněné……………………………………….   3      

4.    Co nás čeká……………………………………………….   6

5.    Informace a odpovědi ze  Sociální poradny ………...  9

6.    Inspirace pro mlsné jazýčky……………………….…..  13

 

1.Důležité informace :

 Tel. : 558 988 850- Kontaktní centrum, Poštovní 445,739 61 Třinec

          773793041 – Miziová Marie – vedoucí Kontaktního centra

          604804468 – Popková Vlastimila (předsedkyně )

E-mail: trinec-odbocka@sons.cz , miziova@sons.cz

Adresa naší webové stránky: www.sons.trinecko.cz   www.sons.cz

 

Klubová setkání - každá druhá středa v měsíci v Klubu seniorů na Husově ul. č. 404, v Třinci začátek ve 13 hod. do 16 hod.

Zasedání rady - každý poslední čtvrtek v měsíci, Kontaktním centru SONS Třinec, Poštovní ulice č. 445, od 15.00  hod.

 

 

Provozní doba Kontaktního centra na Poštovní ulici:

 

Úřední den:

PO: 8°°- 12°°  13°°- 17°°

 

Kontaktní hodiny po předchozí dohodě:

ÚT – PÁ : 8°°- 12°°   13°°- 17°°

 

V Kontaktním centru jsou pro vás připraveny klubíky:

- Klubík (každou druhou středu v měsíci od 10 do 12 hodin)

- Sportovní klubík (turistika, bowling, kuželky, šachy)

        Akce jsou přímo domlouvány podle zájmu členů

-        Besedy, seznamování s novými kompenzačními pomůckami

-         

Bližší informace k možnosti získání vodícího psa podá paní Helena Górecká

Tel.: 603394145

 

Upozornění:

Vážení čtenáři,

v tomto čísle jsme použili některé pasáže v polském jazyce.

 

Dále upozorňujeme, že dne 9.5.2018 se nebude konat Klubové setkání v Senior klubu na Husové ul. z technických  důvodů. Náhradní program a místo konání  bude dohodnuto na Klubovém setkání dne 11.4.2018.

 

 

2.Pranostiky a svátky

-        Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.

-        Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.

-        Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.

-        Kam se nese první bouřka, tam ostatní za ní táhnou.

-        V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom.

-        Po bouřce v dubnu připadají mrazíky.

3. Akce uskutečněné

§  Dne 6.3. proběhl turnaj v Bowlingu (o průběhu jste si mohli přečíst v minulém čísle ).

 

§  Dne 19.3. Knihovna Svibice Český Těšín – prezentace života nevidomých s jejich parťákem -vodícím psem. Této úlohy se skvěle zhostila paní Helena Górecká a její parťák Rocky. Touto akcí jsme navázali na spolupráci s knihovnou. Jednalo se o besedu s dětmi ze základní školy ve Svibici.  Děti měly spousty zajímavých a mnohdy inspirativních dotazů. Akce proběhla ve velmi milé a přátelské atmosféře.

 

 

·       22. března jsme se zúčastnili koncertu v rámci KPH

vystoupení přední české cembalistky Edity Keglerové v doprovodu flétnistky Julie Brané a Petra Wagnera, hrajícího na violu da gamba. Na programu byla skladby raného baroka. Umělci je přednesli na dobových nástrojích (přiložené foto - vlevo violoncello, vpravo viola da gamba). Po programu zájemcům paní Keglerová vysvětlila rozdíl mezi klavírem a cembalem a ukázala i sloupek s trsátky z papouščích pér, který rozeznívá struny cembala. Koncert byl tudíž i malou školou hudby.

 

 

·       Nesmíme zapomenout na velmi důležitou událost pro činnost naší odbočky a to na Výroční členské shromáždění, které se konalo 27.3.2018 v sále restaurace Burian.

 

Shromáždění se zúčastnilo celkem 58 členů. Velmi nás potěšila návštěva prezidenta SONS ČR, z.s. Mgr. Václava Poláška, jehož doprovodila paní Ilona Kolomazníková. Pan prezident ve svém krátkém vystoupení ocenil množství práce, kterou jsme v odbočce za rok 2017 vykonali a poděkoval všem, kteří se podíleli  na přípravách a realizacích všech uskutečněných akcí a celkové činnosti naší odbočky. Velké poděkování, podtrženo nádhernou kyticí a diplomem Uznání za dlouholetou práci, směřovalo také k odstupující předsedkyni Ingeborg Klepaczové. Poděkování si vyslechli i odstupující členové Rady.  K tomuto poděkování jsme se také připojili. Paní Marie Miziová našim jménem  poděkovala  kytičkou a dárkovými košíky Inge Klepaczové, manželům Věrce a Edovi Molinovým, Lidce Nieslanikové  za jejich skvělou a nezištnou  práci, kterou v celém svém dlouholetém působení odvedli nejen ve  prospěch všech našich členů, ale i dalších spoluobčanů   s  různým stupněm zrakového postižení. Vždy se snažili každého, kdo se na ně obrátil se svým  problémem vyslechnout, poradit a pomoci. Svou dobrovolnou prací se zasloužili o dobré jméno SONS v celé působnosti naší odbočky ( od Těšínska po Hrčavu ).

Přejeme jim do dalších let hodně zdraví, štěstí,  osobní pohody a spoustu příjemných chvil strávených mezi námi.

Přítomní členové  zvolili novou předsedkyni, kterou se stala paní Vlastimila Popková a na post místopředsedkyně potvrdili opět paní Alenu Sikorovou. Byli zvoleni i další členové do odbočkové Rady: Ing. Miroslav Popek, Marie Miziová, Vladislav Marosz, Renata Zvrtková a Věra Lasotová. Do revizní komise byli zvoleni: Karla Koukalová, Věra Kleisová a Petr Chodura.

Pan Mgr. Polášek vyslovil spokojenost s hladkým průběhem Výročního členského shromáždění i s tím, že se v našich řadách našli další členové, kteří převzali pomyslný štafetový kolík, aby dál navázali na skvělou práci jejich předchůdců v odbočkové Radě. Popřál jim k jejich činnosti hodně zdraví, osobní pohody a mnoho dobrých nápadů.

Nám nezbývá než se k tomuto přání připojit.

Po oficiální části následovala přestávka, v níž se přítomní mohli občerstvit chlebíčkem, jablkovým závinem a kávou nebo čajem. Po přestávce nám přišli zahrát Benkovi gajdoši z Mostů u Jablunkova. S chutí jsme si také s nimi zazpívali.

 

·       Na 1. zasedání nově zvolených členů  Rady SONS, oblastní odbočky Třinec dne 29.3.2018 byli navrženi a schváleni členové do těchto pozic:

 

 Nově zvolená Rada SONS ČR, z.s. oblastní odbočky Třinec pro čtyřleté období 2018- 2022.

 

 

Předsedkyně:              Vlastimila Popková

Místopředsedkyně:     Alena Sikorová

Jednatel:                      Ing.   Miroslav Popek

Pokladní :                     Marie Miziová

Kulturní referent:       Renata Zvrtková

Sportovní referent :    Vladislav Marosz

Vedoucí klubu :           Věra Lasotová

Revizní komise:          Karla Koukalová – vedoucí

Věra Kleisová

Petr Chodura

 

 

4. Co nás čeká

·       10.4. KPH – Lenka Dusilová, Beata Hlavenková, Dorota Barová (Třinecké hudební jaro). Tři nástroje – cello, klavír, kytara. Tři neopakovatelné hlasy, tři jazyky – čeština, slovenština, polština. Symbióza tří hudebních světů, tří muzikantek, tří žen. (KD Trisia v 18 hod.)

Volné vstupenky na akci jsou k dispozici v Kontaktním centru.

 

·       11.4. (st) od 10 hod. Klubík v KC- příprava na DUN ve Slezsku

Od 13.hod Klub v Senior klubu (host MUDr. Vlachová, primářka očního oddělení nemocnice Třinec)

 

·       19.4. (čt ) Zájezd Přerov, Zvonařská dílna Brodek u Přerova

Účastnický poplatek 100,- Kč pro členy.

V Přerově navštívíme  Zámek Přerov a Muzeum Komenského, kde navštívíme výstavu 100letá Republika.

V Přerově můžeme taktéž najít nový haptický model tamního zámku (Muzea J. A. Komenského). Byl vytvořen v rámci projektu „Odstraňování bariér osobám se zrakovým postižením na území města Přerova a výroba haptického modelu“ realizovaného TyfloCentrem Olomouc. Bude sloužit nevidomým a těžce slabozrakým lidem k hmatovému prohlížení, díky němuž získají lepší představu o velikosti, tvaru a zvláštnostech této kulturní památky. Model je doplněn stručným textovým průvodcem ve zvětšeném a Braillově písmu.

Odjezd autobusu:       7.°°   hod.  Motorest ROSEA Vendryně

                                         7.05  hod.           kino Kosmos Třinec

                                        7.10 hod. aut. stanoviště Třinec

                                        7.15  hod.   Třinec – Konská

                                         7.25  hod.   autobus. stan. Č. Těšín

Hlaste se u M. Miziové do středy 11.4.2018.

 

·      Dny umění nevidomých ve Slezsku v Třinci

        Akce probíhá v prostorách Knihovny Třinec

-        21.4. v 15.30hod.-  koncert Barbory Mirgové za doprovodu Ráchel Skleničkové.

Můžeme se také těšit na setkání se členy ze SONS, odbočky Vsetín, kteří se zúčastní  zájezdu do Polska a při zpáteční cestě navštíví naši akci.

-        26.4. v 16 hod. – promítání filmu „Jmenuji se Hladový Bizon“.

Po filmu bude následovat beseda s hlavním protagonistou.

-        27.4. od 14 do 19hod. – workshop, deskové hry a interaktivní výstava  „Nevidomý byt“.

-        28.4. od 9 do 14hod – deskové hry a interaktivní výstava „Nevidomý byt“.

Těšíme se na Vaši účast a vezměte sebou své přátele a blízké.

 

 

 

·       10.5.2018 Slavnostní zahájení spolupráce mezi JACKI Jablunkov a SONS  ČR, z.s., oblast. odbočkou Třinec. Čas začátku bude dodatečně oznámen.

 

·       22.5.2018 – Vaječina v URSUSu Dolní Lomná - způsob dopravy a program bude upřesněn na Klubovém setkání.

 

·       22.5.2018 „Čteme všemi smysly“ – Knihovna Jablunkov v 16 hod. v rámci besedy seznámíme účastníky s Braillovým písmem, knihami a příručkami v tomto písmu, čtecím zařízením, audio knihami atd.

 

·       1.– 3.6.2018 Zájezd do Prahy

Cena zájezdu je 1.500,- Kč. Program zájezdu: Prohlídka Národního divadla, návštěva divadla Broadway- muzikál „ Muž se železnou maskou“, návštěva prohlídky Trojského zámku s haptickým programem, návštěva Stavovského divadla – opera „Kouzelná flétna“ ( pouze pro zájemce ), prohlídka židovské čtvrti Josefov.

Přihlásilo se 14 účastníků. Přesný čas odjezdu, program a čas návratu bude účastníkům sdělen na schůzce  dne  14.5.2018 v 15.30hod. v Kontaktním centru. Ti z přihlášených, kteří ještě neuhradili účastnický poplatek žádám o neprodlenou úhradu.

Vedoucí zájezdu: Marie Miziová

 

·       11. – 17.6.2018 (po – ne) Rekondice – Luhačovice – Pozlovice, Hotel Ogar

byla cena stanovena na 3.490 Kč ( příspěvek ve výši 500Kč na člena schválila Rada na svém zasedání dne 29.3.2018 . Vzhledem k této nové skutečnosti je prodloužena doba přihlášení do neděle 15.4.2018 na tel.773793041 M. Miziové. Cena pobytu pro nečleny je 3.990 Kč. V ceně pobytu je polopenze. Přihlášení je závazné a je podmíněno zaplacením zálohy ve výši 2.000Kč. Zálohu je možné uhradit v hotovosti pokladní a vedoucí Rekondice M. Miziové nebo bezhotovostně na účet č. 160001782/0300 u ČSOB a.s. pobočka Třinec. Do zprávy pro příjemce uveďte  „Rekondice a jméno účastníka“. Pokud se nebude moci přihlášený zúčastnit rekondice, bude povinen si za sebe najít náhradu.

Doprava na rekondici bude řešena podle konečného počtu přihlášených.

 

·       14. – 17.9. (pá – po) Minirekondice v  penzionu

„U studánky“ Horní Lomná

Cena pobytu je 1.990,-Kč. V ceně pobytu je plná penze. Dopravu na místo pobytu si zajišťuje každý sám. Pobyt začíná14.9. obědem a končí 17.9. snídaní.

Připravujeme pro Vás procvičení prostorové orientace, kulturní i sportovní zážitky. Ve stejném termínu zde mají minirekondici i naši přátelé a kamarádi z odbočky Karviná.

Zájemci přihlaste se u M. Miziové do 30.4.2018. Počet míst je omezen. Dopravu na minirekondici si řeší každý účastník sám. Účastnický poplatek bude vybírán v plné výši v průběhu měsíce května 2018( nejpozději ve čtvrtek 31.5.2018 ).

 

5.       INFORMACE A ODPOVĚDI NA DOTAZY ZE SOCIÁLNÍ PORADNY SONS V PRAZE  

Výhody plynoucí z průkazu osoby se zdravotním postižením – 1. část

K pokusu o sepsání benefitů, které souvisejí s průkazem osoby se zdravotním postižením, tedy průkazem TP, ale zejména ZTP a ZTP/P, jsem byl inspirován podnětem dvou čtenářů, kteří mě shodně upozornili na článek na webové stránce Sociálních novin, jež se o takovýto seznam pokouší.

Ano, odkazovaný seznam je určitě zajímavý, ostatně proč zde odkaz na něj neuvést, tedy: http://socialninoviny.cz/rubriky/informace/pozor-velky-seznam-vyhod-drzitele-prukazu-ztp-p/

Ač odkazovaný seznam považuji za velice užitečný, přece se mi jeví za potřebné poněkud objasnit některé rozdíly mezi jednotlivými položkami uvedeného seznamu a také se pokusit o co nejúplnější a aktuální výčet benefitů.

Některé z benefitů jsou upraveny právními předpisy, tudíž je jejich poskytnutí jednoznačně vymahatelné – pozor i zde platí určité výjimky, protože i zákon obsahuje slevy, jejichž poskytnutí je tak říkajíc fakultativní, tedy závisí na rozhodnutí konkrétního subjektu (z našeho hlediska případného poskytovatele), zda a kterou slevu (a svým způsobem tak částečně i komu) slevu poskytne.

Dále pak existují slevy, které žádný právní předpis nenařizuje, jsou poskytovány jen z vlastní dobré vůle či např. z marketingových důvodů určitého subjektu – i těmi se pokusíme později zabývat.

Nejdříve se pusťme do soupisu ze zákonných ustanovení plynoucích benefitů.

Nejvíce pohromadě jich najdeme v zákonu, který samotný průkaz osoby se zdravotním postižením upravuje, tedy ve všem čtenářům naší rubriky dobře známém zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (z. č. 329/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Na co vše má držitel průkazu dle tohoto zákona nárok, upravuje ustanovení § 36. Ač jsou tyto výhody chronicky známy, přece jen si dovolím ustanovení citovat:

„(1) Osoba, která je držitelem průkazu TP, má nárok na

a) vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky,

b) přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

(2) Osoba, která je držitelem průkazu ZTP, má nárok na

a) výhody uvedené v odstavci 1,

b) bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),

c) slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

(3) Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, má nárok na

a) výhody uvedené v odstavcích 1 a 2,

b) bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě,

c) bezplatnou dopravu vodicího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce.

(4) Osobě, která je držitelem průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, a průvodci držitele průkazu ZTP/P, může být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce.

(5) Další nároky osob, které jsou držiteli průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, upravují jiné právní předpisy.“

Fakultativnost, tedy nenárokovost slev uvedených v odstavci 4 upravujícím slevy ze vstupného na vyjmenované akce vyjadřuje ono sousloví „může být poskytnuta“. A protože si v této souvislosti vzpomínám na emoce, které v určitých kruzích vyvolal spor o to, zda když pořadatel nějaké akce poskytne slevu jen některým skupinám držitelů průkazu ZTP či ZTP/P s ohledem na druh jejich zdravotního postižení, nejedná-li se o diskriminaci, vyslovím v této souvislosti znovu můj tehdejší i nynější právní názor. I kdybychom prokázali, že se tak organizátor akce diskriminace vůči určité skupině osob dopouští, nejjednodušším způsobem odstranění takového diskriminačního chování by bylo, aby onen organizátor neposkytoval slevy nikomu; a to naším cílem určitě není. Tudíž nezbývá, než se pokusit v takovýchto případech s organizátorem trpělivě vyjednávat.

A nyní se pojďme poohlédnout po odkazu odstavce 5, tedy po dalších právních předpisech.

Zákon o daních z příjmů

- Nejdříve § 35ba odst. 1 písm. b) umožňuje slevu na manžela/manželku poplatníka, který nemá vlastní příjem přesahující částku 68 000 Kč. Tato sleva činí běžně 24 840 Kč, ovšem je-li manžel nebo manželka držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se sleva na dvojnásobek.

- Podle ustanovení § 35ba odst. 1 písm. e) pak sleva na dani pro držitele průkazu ZTP/P činí 16 140 Kč.

- Daňové zvýhodnění na dítě/děti podle § 35c se zdvojnásobuje, je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P. Zde jen upozorňuji na limit čerpání tohoto zvýhodnění v podobě bonusu, ve výši 60 300 Kč. O bonusu mluvíme tehdy, přesáhne-li sleva na dani výši vypočtené daně, takže místo aby poplatník z příjmu daň platil, dostane určitou částku od státu. Touto formou lze uplatňovat právě jen daňové zvýhodnění na dítě.

Zákon o místních poplatcích

- Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob.

- Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P) a jejich průvodci.

- Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem) do vybraných míst a částí měst neplatí osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P a jejich průvodci.

Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích

„Od obou poplatků jsou osvobozeny osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti.“ V tomto předpise tedy není průkaz explicitně uveden, ale dle našich zkušeností lze právě zákonem uváděnou úplnou nebo praktickou slepotu obou očí průkazem ZTP/P opatřeným příslušným piktogramem bezproblémově doložit.

S dalšími položkami seznamu zákonných i právními předpisy nezakotvených benefitů plynoucích z průkazu osoby se zdravotním postižením budeme pokračovat v článku příští měsíc.

Luboš Zajíc

 

 

 

 

 

6.Inspirace pro mlsné jazýčky

Nejprve inspirace od našich polských přátel

Biała zupa

60 dag ziemniaków, 60 dag tłustogo białego sera, 1 czosnek, 1 łyżka masła, sól, natka pietruszki

Ziemniaki obrać, poroić wcieniutkie plasterki i ugotować w osolonej wodzie z wyciśniętym przez praskę czosnkiem. Wody nie może być za dużo – tylko tyle, żeby przykryła ziemniaki. Gdy ziemniaki będą miękkie, ugnieść je z zu tą wodą i dodać rozdrobiony biały ser. Cały czas mieszać i badać konsystencję. To musi być dość gęsta kremowa zupa – trochę jak śmietana. Gdy będzie za gęsta, dolać wodę. Na koniec dodać dożą łyżkę masła i zostawić, aż się rozpuści. Zupę rozlać do miseczek, posypać posiekaną natką pietruszki.

 

Pečené kuličky: 4 porce

 250 g mletého masa, 4 klobásy, 2 konzervy loupaných rajčat, sůl, pepř.

Maso dáme do mísy a smícháme s oloupanými a pokrájenými klobáskami. Osolíme a opepříme. Tvarujeme kuličky, které dáme do mělkého pekáčku a necháme 30 minut odležet.

Rozmixujeme rajčata na hladkou kaši. Masové kuličky zalejeme rozmixovanými rajčaty, aby byly všechny zakryté. Pečeme 40 minut ve vyhřáté troubě na 180 °C. Jednou nebo 2 x kuličky během pečení promícháme. 

 

Tentokrát Vám dobrou chuť přejí manželé Popkovi!!

 

Na přípravě tohoto čísla se spolupodíleli: manželé Popkovi, Karla Koukalová a Marie Miziová. Další číslo bude k dispozici 9.5.2018

Vydává:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

Oblastní odbočka Třinec, Poštovní 445, 739 61 Třinec

 tel.:773793041,e-mail:trinec-odbocka@sons.cz