Trinecke ocko 1.
Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
Třinec
O nás Klubová setkání Plán akcíInformátor Fotogalerie Info Domácí rádce Odkazy

Třinecké  Očko
3/2018
           Třinecké OČKO 3/2018  

           

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Třinec a jejich příznivců. Je neprodejný

Obsah:

1.     Důležité informace……………………………………….  2

2.     Představení nových kandidátů do odboč. rady…….  3

3.     Pranostiky a svátky………………………………………  4

4.     Akce uskutečněné……………………………………….   5    

5.     Co nás čeká……………………………………………….   5

6.     Inspirace pro mlsné jazýčky……………………….…..   8

 

1.Důležité informace :

 Tel. : 558 988 850- Kontaktní centrum, Poštovní 445

          773793041 – Miziová Marie – pracovnice Kontaktního centra

          558 958 906 - Klepaczová Ingeborg ( předsedkyně )

E-mail: trinec-odbocka@sons.cz , miziova@sons.cz

Adresa naší webové stránky: www.sons.trinecko.cz

 

Klubová setkání - každá druhá středa v měsíci v Klubu seniorů na Husově ul. č. 404, v Třinci začátek ve 13 hod. do 16 hod.

Zasedání rady - každý poslední čtvrtek v měsíci, Kontaktním centru SONS Třinec, Poštovní ulice č. 445, od 13 30 hod. do 15,00  hod.

 

 

Provozní doba Kontaktního centra na Poštovní ulici:

 

PO :  8°°- 12°°  13°°- 17°°

ÚT  :  8°°- 14°° ( po předchozí  dohodě )

ST  :  8°°- 12°°   13°°- 17°°

ČT  :  8°°- 14°°  ( po předchozí dohodě )

 

V Kontaktním centru jsou pro vás připraveny klubíky:

 

- Klubík (každou druhou středu v měsíci od 10 do 12 hodin )

- Sportovní klubík ( turistika, bowling, kuželky, šachy )

        Akce jsou přímo domlouvány podle zájmu členů

-        Besedy, seznamování s novými kompenzačními pomůckami

 

Bližší informace k možnosti získání vodícího psa podá paní Helena Górecká

Tel.: 603394145

 

 

Upozornění

 

Vážení čtenáři,

v tomto čísle jsme zkušebně použili některé pasáže v polském jazyce.

 

 

 

 

Dne 27.3.2018 (úterý) od  15 hodin v Restauraci Burian se koná

          Výroční členské shromáždění

Registrace členů SONS je od 14 hodin

Je důležitá účast všech členů. Dochází k personálním změnám. Aby byly platné volby, je nutná nadpoloviční většina voličů. Přineste si členské průkazy SONS (žlutý). Volí se nová rada na čtyřleté období.

 

2. Představení nových kandidátů do Rady:

Na post předsedkyně SONS ČR, z.s., oblastní odbočky Třinec kandiduje Vlastimila Popková (1956 ). Narodila se ve Zlíně. Po absolvování Střední zemědělské školy pracovala jako zootechnik na státním statku v Karviné. Má tři děti. Po mateřské dovolené pracovala v sociálních službách jako pečovatelka. Před odchodem na starobní důchod pečovala o svého otce. Žije v Českém Těšíně. Členkou SONS je od roku 2014. Od roku 2017 zastává v naší odbočkové radě funkci jednatelky. Velmi aktivně se zapojuje do propagace SONS i do organizování akcí pro veřejnost nejen v Českém Těšíně. Taktéž se autorsky podílí na tvorbě našeho měsíčníku „ Třinecké OČKO“. Mezi její záliby patří četba, hudba, divadlo, turistika, ruční práce a zahrada.

Na post jednatele SONS ČR, z.s., oblastní odbočky Třinec kandiduje Ing. Miroslav Popek ( 1953 ). Narodil se v Karviné. Po absolvování Vysoké školy zemědělské pracoval jako konzultant pro chov ovcí a přirozenou plemenitbu. V posledních letech pomáhal své manželce s péčí o jejího otce. V současné době je již na starobním důchodě. Členem SONS je od roku 2016. Od samého počátku se aktivně zapojuje do činnosti naší odbočky a spolu s manželkou Vlastimilou se podílejí na tvorbě našeho měsíčníku „Třinecké OČKO“. Mezi jeho záliby patří četba, divadlo, hudba a zpěv ( je členem pěveckého sboru Slezan v Českém Těšíně.

Dalším novým kandidátem je Renata Zvrtková (1965), která kandiduje na post sportovního a kulturního referenta. Narodila se v Třinci. Vystudovala SEŠ v Českém Těšíně. Po ukončení studia nastoupila    jako mzdová účetní ve firmě SKANSKA, kde pracuje dosud. Má jednoho syna. Členkou SONS je od roku 2012. Jelikož je zaměstnaná a naše akce byly organizovány v pracovních dnech, neměla možnost se jich zúčastnit. Při akcích, kterých se zúčastnila (např. vícedenních zájezdů do Prahy), se aktivně zapojovala do tvorby programu. Má ráda kulturu, sport, turistiku, cestování, při němž jí baví objevovat utajené krásy naší země.

Na post vedoucí klubu kandiduje paní Věra Lasotová (1948). Narodila se v Třinci. Vyučila se kadeřnicí a celých 51 let byla tomuto povolání věrná. Má dva syny. V současné si aktivně užívá starobního důchodu. Členkou SONS je od roku 2015. Baví ji cestování, turistika, jízda na kole,  aerobic, čtení, ráda si zajde za kulturou, miluje práci na zahrádce. Je vždy ochotna s čímkoli pomoci.

Loni se jako jedna z mála členů velmi aktivně zapojila do sbírky Bílá pastelka.

 

2.Pranostiky a svátky

Pranostiky březen: 

·       Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem.

·       Suchý březen, studený duben, mokrý máj, bude v stodole ráj.

·       Na  svatého  Řehoře  čáp  letí od moře,  žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře.

MDŽ 

Mezinárodní den žen (ve zkratce MDŽ), připadající každoročně na 8. března je mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. V uplynulých letech se slavení tohoto svátku přisuzovalo spíše totalitní době a mnohým z nás se v této souvislosti  vybaví fronty v květinářství, kytice karafiátů a tulipánů a odpolední návraty mužů domů po oslavách, zatím co opěvované ženy spěchaly domů postarat se o děti. Vrátí se tento svátek a jeho slavení zpět ?

Neměli bychom ovšem zapomenout ani na 28. březen, kdy slavíme Den učitelů. V tento den si připomínáme narození J. A. Komenského (28.3.1592 ). Je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si titul „Učitel

národů“.  Oproti tomu ve světě se Mezinárodní den učitelů slaví až 5.října.

 

Velikonoce

Letos připadají na  29. března až 2. dubna.

Velikonoce jsou vnímány jako svátky jara, radosti, oslava znovuzrození. Po zimě se krajina znovu zazelená. (Letos to úplně neplatí). Sluníčko prozáří a prodlouží dny. Vše ožije. Napadl mě úryvek žalmu, který je používán při liturgii Zmrtvýchvstání: „Toto je den, který učinil Pán, jásejme a radujme se z něho.“

Pověst o malovaných vajíčkách.

Je to zvyk prastarý a k jeho vzniku se váže jedna pěkná pověst: Když Pán Ježíš Kristus a sv. Petr chodili po světě, přišli do vsi a vjednom stavení poprosili chudou chalupnici o kousek chleba. Ta však v celém domě neměla ani suchou skývu, ale přece chtěla hosty náležitě uctít. Vzpomněla si, že má ve spíži odloženo několik vajíček, která chtěla následující den prodat na trhu a ve městě si za ně koupit  trochu mouky. Vajíčka uvařila a nabídla je hostům. Ti pojedli, pěkně poděkovali a odešli. Jaké však bylo překvapení chudé chalupnice, když zbylé skořápky od vajíček se proměnily v ryzí zlato. A tak od těch dob ženy a dívky na Velikonoční pondělí dávají mužům a chlapcům malovaná vajíčka na důkaz dobré vůle lásky a přátelství.

 

3. Akce uskutečněné

V úterý 6.března jsme zahájili Sportovní klubík 1. Turnajem v bowlingu. Nejen, že jsme si skvěle zahráli a protáhli si po zimě ztuhlé svaly, ale zabrat dostala i bránice. Bylo to odpoledne plné přátelského sportovního klání a dobré zábavy. Nezapomněli jsme ani na doplnění tekutin a posilnění těla po skvělém výkonu.

 S účastí sice zamávala chřipková epidemie, ale doufám, že příští „Májový turnaj“, který je naplánovaný na 11.5.2018 již tradičně proběhne za hromadné účasti vás všech, v nichž hřímá sportovní duch.

V pátek 9.března jsme se zúčastnili koncertu Sedláčkova kvarteta.

Na naši malé účasti se podepsala  chřipková epidemie, což nás mrzelo hlavně kvůli těm z nás, kteří z tohoto důvodu byli ochuzeni o úžasný zážitek.

Kvarteto hraje ve složení: Michal Sedláček (1. housle), Jan Maceček (2. housle), Vít Kubík (viola), Karel Chudý (violoncello). Toto seskupení vzniklo v roce 2006. Od té doby získalo mnoho ocenění, včetně ocenění zahraničních. V Třinci nás seznámili s málo známým dílem autora Václava Jindřicha Veita (1806–1864) - Smyčcový kvartet e-moll „Nultý“, dále pak se Smyčcovým kvartetem č.2 od  soudobého autora Jiřího Matyse  (1927 – 2016). Po krátké přestávce pokračovali Kvartetní větou c-moll, D 703 od Franze Schuberta. Naprostým překvapením pro všechny přítomné byl Smyčcový kvartet č.3, jehož autorem je Rafael Kubelík (1914-1996), nám všem  především znám jako vynikající dirigent. Svá díla psal tzv. do šuplíku a neměla spatřit světlo světa. Neutuchajícím potleskem byli umělci odměněni i za to, že toto dílo v šuplíku nenechali a hlavně za  jejich bravurní výkon.

Děkujeme KD Trisia, že nám prostřednictvím volných lístků umožňuje setkávat se nejen se skvělými umělci a díky jejich úžasným výkonům strávit nádherný večer. Již nyní se těšíme na další krásné koncerty, které pro nás připravili pracovníci KD Trisia.

 

4. Co nás čeká

 

·       22.3.  KPH- Královské koncerty – Edita Keglerová přední česká cembalistka v doprovodu flétnistky Julie Brané a Petra Wagnera, hrajícího na violu di gamba.(KD Trisia v 18 hod.)

·       10.4.  KPH – Lenka Dusilová, Beata Hlavenková, Dorota Barová( Třinecké hudební jaro)

Tři nástroje – cello, klavír, kytara. Tři neopakovatelné hlasy, tři jazyky – čeština, slovenština, polština. Symbióza tří hudebních světů, tří muzikantek, tří žen. (KD Trisia v 18 hod.)

Volné vstupenky na obě akce budou k dispozici v Kontaktním centru.

·       11.4. (st) od 10 hod. Klubík v KC- Beseda o zdraví a prevenci

               Od 13.hod Klub v Senior klubu

·       19.4. ( čt ) Zájezd Přerov, Zvonařská dílna Brodek u Přerova

Účastnický poplatek 100,- Kč

V Přerově mají nový haptický model tamního zámku (Muzea J. A. Komenského). Byl vytvořen v rámci projektu „Odstraňování bariér osobám se zrakovým postižením na území města Přerova a výroba haptického modelu“ realizovaného TyfloCentrem Olomouc. Bude sloužit nevidomým a těžce slabozrakým lidem k hmatovému prohlížení, díky němuž získají lepší představu o velikosti, tvaru a zvláštnostech této kulturní památky. Model je doplněn stručným textovým průvodcem ve zvětšeném a Braillově písmu.

Odjezd autobusu : 7°°   hod.  Motorest ROSEA Vendryně

                                         7.05 hod.    kino Kosmos Třinec

                                        7.10  hod.   aut. stanoviště Třinec

                                        7.15 hod.    Třinec – Konská

                                         7.25 hod.    autobus. stanoviště Č. Těšín

Hlaste se u M. Miziové do pondělí 19.3.2018.

 

·      Dny umění nevidomých na Moravě v Třinci

21.4. v 15.30hod.- koncert Barbory Mirgové za doprovodu Ráchel  Skleničkové

26.4. v 16 hod. – promítání filmu „ Jmenuji se Hladový Bizon“ s besedou s hlavním protagonistou.

27.4. od 14 do 19hod. – Workshop, deskové hry a „Neviditelný byt“.

28.4. od 9 do 14hod – deskové hry a „Neviditelný byt“.

Těšíme se na Vaši účast a vezměte sebou své přátele a blízké

 

·      1.– 3.6.2018 Zájezd do Prahy

Cena zájezdu je 1.500,- Kč. Program zájezdu: Prohlídka Národního divadla, návštěva divadla Brodway- muzikál „ Muž se železnou maskou“, návštěva prohlídky Trojského zámku s haptickým programem, návštěva Stavovského divadla – opera „Kouzelná flétna“ ( pouze pro zájemce ), prohlídka židovské čtvrti Josefov.

Zájemci, hlaste se M. Miziové do pondělí 19.3.2018. Účastnický poplatek v plné výši bude vybírán při přihlášení ( z důvodu nutnosti včasného zajištění ubytování a vstupenek do divadel).

·      11. – 17.6.2018 (po – ne) Rekondice – Luhačovice- Pozlovice, Hotel Ogar

Cena pobytu je 3.990 Kč. V ceně pobytu je polopenze. Při větším zájmu bude zajištěn odvoz autobusem. V případě nízkého zájmu se bude každý účastník přepravovat linkovým autobusem nebo vlakem.

Zájemci přihlaste se u paní Marušky Miziové do pondělí 19.3.2018. Počet míst je omezen. Při závazné přihlášce bude vybíraná záloha ve výši 2.000,-Kč.

·      14. – 17.9. (pá – po) Minirekondice v penzionu U studánky Horní Lomná

Cena pobytu je 1.990,-Kč. V ceně pobytu je plná penze. Dopravu na místo pobytu si zajišťuje každý sám.

Zájemci přihlaste se u M. Miziové do 30.4.2018. Počet míst je omezen.

 

·       Jelikož jsme  mezi našimi členy zaznamenali zvýšený zájem o program „Trénování paměti“, obracím se na Vás s výzvou, aby se všichni, kdo by rádi tuto aktivitu navštěvovali, přihlásili M. Miziové do pondělí 19.3.2018. Vzhledem k tomu, že tato akce bude organizovaná s Knihovnou, účast  je závazná.

 

Akce pro inspiraci od  Českého Těšína po Jablunkov

Český Těšín

·       21. 3., středa, 15:00 Literární kavárna nejen pro seniory. Tajemství českých královen a kněžen. Literární pořad v Městské knihovně, Ostravská ul. Vstupné: zdarma

Významné osobnosti královen a kněžen výrazně ovlivnily chod českých dějin. Jejich osudy ožívají i v románových knihách. Posezení u kávy s dobrou knihou. V rámci klubu AKROPOL.

·       21. 3., středa, 16:30 Spotkanie autorskie z Danutą Chlup Spotkanie autorskie v Městské knihovně, Havlíčkova ul.,  Vstup zdarma .

Spotkanie w ramach Miesiąca Czytelników z Danutą Chlup, autorką książki „Blizna“.

·       22. 3., čtvrtek, 17:00 Reformy Marie Terezie a ohlas na ně v městském prostředí-přednáška v Čítárně a kavárně Avion Vstup zdarma.

Přednáška Mgr. Lenky Novákové, Ph.D., historičky Muzea Těšínska. Pořádá Klub Muzea Těšínska ve spolupráci s Městskou knihovnou Český Těšín.

·       23. 3., pátek, 17:00 Chanson Tap,  koncert v Čítárně a kavárně Avion Vstupné: 70 Kč, pro členy klubu AKROPOL 50 Kč Chanson Tap, to je jedinečné spojení tappingové kytary Igora Šelešovského a podmanivé interpretace šansoniérky Šárky Secové. Pořádá Městská knihovna Český Těšín.

 

 

Třinec

·       19.3.  v 19hod., KD Trisia - Concertino Lenky Filipové

·       25.3. od 10 do 18 hod. na nám. Svobody- Velikonoční jarmark

·       6.4.   v 19hod., KD Trisia – opereta s živým orchestrem- Cikánský baron

·       11.4. v 19 hod., KD Trisia – Minipárty s Karlem Šípem. Jeho hostem bude J.A. Náhlovský

·       17.4. od 9hod. – kino Kosmos- Kino pro důchodce- Zoufalé ženy dělají zoufalé věci.

Jablunkov

·       25.3. od 10.30hod. – Velikonoční jarmark

·       8.4. v 15hod. ve farním kostele Božího těla- koncert

S. Gusnar (PL) hra na saxofon, B. Jakubczak (PL) varhany představí Čtvero ročních období.

Zámek Karviná Fryštát

31. března (sobota) ZAHÁJENÍ ZÁMECKÉ SEZONY aneb ZÁMEK V PROMĚNÁCH ČASU

Módní přehlídka od gotiky po secesi. Hrané scény z jednotlivých historických období. Kočárové projížďky

 

 

Nezapomeňte!!

 

Letní čas v roce 2018 začne platit v noci 25. března. Hodiny se posunou o hodinu vpřed z 2:00 na 3:00

 

4.Inspirace pro mlsné jazýčky

Nejprve inspirace od našich polských přátel na jarní salát.

Sałatka pełna witamin

5 dag kalarepy, 1 filiżanka kwaśnej śmietany, 5 dag selera, ˝ filiżanki oleju, 5 dag marchwi, sól, 15 dag pomidorów, 1 łyżeczka musztardy, 2 świeże papryki, ocet, 2 jajka ugotowane na twardo

Kalarepę, seler i marchew utrzeć na tarce o dużych otworach. Pomidory obrać ze skórki i pokroić w małą kostkę, paprykę pokroić w krążki. Przygotowane w ten sposób warzywa włożyć do salaterki, a na drobno posiekane jaja ułożyć na środku. Kwaśną śmietanę wymieszać z olejem, przyprawić solą octem i musztardą, trochę podgrzać i polać tym sałatkę.

Velikonoční beránek

1 sklenka mléka, 1 kypřící prášek do pečiva, 350 g polohrubé mouky, 140 g másla, 200 g cukru, 1 lžička citronové kůry, 4 vejce

Formu na beránka vymažeme a vysypeme. Troubu předehřejeme na 180° C. Vejce rozklepneme a oddělíme žloutky od bílků. Cukr utřeme s máslem a žloutky. Přidáme citronovou kůru, mléko, mouku s kypřícím práškem a tuhý sníh z bílků. Těsto lehce promícháme. Třené těsto rozetřeme do připravené formy. Velikonočního beránka pečeme asi 45 minut v předehřáté troubě. Po upečení vyklopíme beránka z formy a necháme vychladnout.

Tentokrát Vám dobrou chuť přejí manželé Popkovi!!

 

 

Na přípravě tohoto čísla se spolupodíleli: manželé Popkovi, Karla Koukalová a Marie Miziová. Další číslo bude k dispozici 11.4.2018.

Vydává:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

Oblastní odbočka Třinec, Poštovní 445, 739 61 Třinec

 tel.:773793041,e-mail:trinec-odbocka@sons.cz

 4