Trinecke ocko 1.
Sons Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
Třinec
O nás Klubová setkání Plán akcíInformátor Fotogalerie Info Domácí rádce Odkazy

Třinecké  Očko
3/2021
Trinecke_ocko%202018.html

Třinecké OČKO 3/2020

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů SONS ČR, z. s.

Oblastní odbočky Třinec a jejich příznivců. Je neprodejnýObsah:

1.    Důležité informace………………………………………2

2.    Informace k situaci  COVID-19 …………………….3

3.    Předmluva předsedy……………………………………7

4.    Pranostiky a svátky……………………………………..8

5.    Co nás čeká…………………………………………………8

6.    Inspirace pro mlsné jazýčky……………………….12

7.    Inspirace pro volný čas………………………………14

8.    Informace a odpovědi ……………………………….16

9.    Střípky humoru………………………………………….19

1.Důležité informace :

 Důležité kontakty SONS ČR,z.s., OO Třinec

Předseda : Vít Bulawa tel.: 773769468,E-mail: vitbulawa@seznam.cz

Kontaktní centrum: Poštovní 445,739 61 Třinec, tel.: 558 988 850

Vedoucí: Miziová Marie Tel.: 773793041, e-mail: miziova@sons.cz

Adresa naší webové stránky: www.sons.trinecko.cz ,  www.sons.cz

ˇ        Klubová setkání - každá druhá středa v měsíci v Klubu seniorů na

Husově ul. č. 404, v Třinci začátek ve 13 hod. do 16 hod.

UPOZORNĚNÍ – v současné době, se kvůli pandemickým opatřením klubová setkání nekonají!!!!

 

ˇ        Zasedání rady každé poslední úterý od 15 hod. Kontaktním centru SONS Třinec, Poštovní ulice č. 445.

UPOZORNĚNÍ – v současné době, kvůli pandemickým opatřením probíhá jednání odbočkové rady elektronicky.

 

ˇ        Provozní doba Kontaktního centra na Poštovní ulici 445:

 

Úřední den:

PONDĚLÍ:                               9:00- 12:00      13:00- 16:30

Kontaktní hodiny po předchozí dohodě:

ÚTERÝ AŽ PÁTEK:               9:00- 14:00

Úprava provozní doby:

Z důvodu opatření Vlády ČR a vyhlášením omezeného pohybu obyvatelstva oznamujeme omezení provozu odbočky SONS Třinec. Svou činnost budeme nadále vykonávat hlavně z domova.

Osobní návštěvu lze dohodnout pouze u vážných důvodů a po předchozím telefonickém sjednání konkrétního termínu na tel. 773793041

V úterý až pátek jsou pracovníci k dispozici  pro telefonické a elektronické konzultace.                              

Pro kontakt s námi, prosím, využijte těchto telefonních čísel: 773793041 a 776173772

 email:trinec-odbocka@sons.cz

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve dnech 15. do 19.3.2021 bude Kontaktní centrum uzavřeno z důvodu čerpání celozávodní dovolené

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

ˇ        V Kontaktním centru jsou pro vás připraveny klubíky:

 

- Klubík (každou druhou středu v měsíci od 10 do 12 hodin)

- Sportovní klubík (turistika, bowling, společenské hry)

       Akce jsou přímo domlouvány podle zájmu členů

Besedy, seznamování s novými kompenzačními pomůckami.

UPOZORNĚNÍ – v současné době, se kvůli pandemickým opatřením klubíky nekonají!!!!

 

ˇ        Bližší informace k možnosti získání vodícího psa podá paní Marie Miziová  Tel.: 773793041

V případě potřeby pomoci s řešením vaší tíživé situace, neváhejte nás kontaktovat na tel: 773 793 041 nebo na e-mail:

trinec-odbocka@sons.cz.

 

2.Informace v souvislosti s COVID – 19

 

ˇ       V Kontaktním centru máme k dispozici dezinfekční gely na ruce, které SONS obdržel jako dar od Nadace prof. Vejdovského a které jsou určeny zrakově postiženým. Také ještě máme k dispozici jednorázové roušky.

           Zájemci volejte tel. 773793041

ˇ      Informace o očkování (covid-19)

Od 1. BŘEZNA 2021

se  mohou k očkování registrovat osoby starší 70 let věku.

V březnu jsou to osoby starší 70 let věku a další vybrané skupiny obyvatelstva.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Řazení k očkování v samotném Centrálním rezervačním systému probíhá vždy podle věku, a to ve všech skupinách, které jsou v daném okamžiku prioritně očkovány.

Datum a hodina registrace nemá vliv na výsledné pořadí očkování!

Nejvyšší prioritu má vždy věk, a to s ohledem na vyšší riziko těžkého průběhu onemocnění covid-19, i s ohledem na to, že s věkem přibývá počet různých onemocnění.

Přihlášení bude probíhat prostřednictvím Centrálního rezervačního systému. Nemůžete-li se z důvodu nepříznivého zdravotního stavu na očkovací místo dostavit, kontaktuje svého praktického lékaře.

Další informace naleznete na koronavirus.mzcr.cz

 

POSTUP

REGISTRACE

registrace.mzcr.cz

ˇ         Zadejte do rezervačního webu své telefonní číslo.

ˇ         Na něj vám přijde PIN, který pak zadáte do systému.

ˇ         Otevře se vám formulář.

ˇ         Vyplňte údaje o své osobě, vyberte si preferované očkovací místo.

ˇ         Odešlete žádost

REZERVACE

ˇ         Po výzvě z očkovacího místa dostanete SMS s PIN2 k provedení rezervace k samotnému očkování na webu rezervace.mzcr.cz

ˇ         Pomocí čísla pojištěnce, což je rodné číslo, a obdrženého PIN2 si termín zarezervujete.

ˇ         Vyberte si datum a čas prvního očkování, na místě, které jste si při registraci vybral/a. Termín pro druhé očkování se vám automaticky vygeneruje sám na stejném očkovacím místě. Na provedení rezervace máte 72 hodin.

Pokud z jakéhokoli důvodu neprovedete rezervaci do 72 hodin, jste vrácen/a zpět do registrace a čekáte na novou SMS s výzvou z očkovacího místa.

Vrácen/a do registrace můžete být maximálně 3×, poté vaše registrace zaniká.

Změnu termínu či jakékoli další změny je možné provést na informační lince 1221, která je k dispozici každý den od 8 do 19 hodin.

Informace ze stránek MZČR

 

ˇ       Test odhalí prodělání onemocnění Covid-19

Nemocnice Třinec stále nabízí vyšetření na protilátky proti koronaviru způsobujícímu onemocnění COVID-19.

Vyšetření je prováděno ze vzorku krve odebrané ze žíly. Tato spolehlivá laboratorní metoda garantuje stoprocentní spolehlivost získaných výsledků.

Odběry se provádí v pracovních dnech v odběrové místnosti Klinických laboratoří, která se nachází v hlavní budově Nemocnice Třinec v 2. suterénu. K testování je nutné se vždy objednat na tel. čísle 558 309 613, a to v době od 10 do 12 hodin. Zájemci za odběr zaplatí 539 korun. Výsledky jsou k dispozici tentýž den a lze si je vyzvednout osobně nebo budou zaslány zabezpečenou elektronickou cestou.

 

ˇ       Změna v objednávání pacientů na PCR testy

Od 1. února 2021 dochází ke změně režimu objednávání indikovaných občanů na PCR testy k vyšetření Covid-19. Posílá vás lékař nebo hygiena na PCR test na COVID-19? Nečekejte zbytečně v dlouhé frontě, sami si vyberte místo a čas odběru prostřednictvím rezervace v systému CRS (Reservatic).

Nově bude systém fungovat tak, že lékař nebo Krajská hygienická stanice zadá žádanku v celostátním systému ÚZIS a pacient, jemuž byla tato žádanka vystavena, se může rezervovat k odběru prostřednictvím https://testovani.uzis.cz na libovolném odběrovém místě v termínu, který je volný. Nově tedy pacient už nedostane žádanku, pouze informaci od lékaře, že žádanku vytvořil.

Ne každý, především starší člověk, má ale možnost využít internet osobně nebo za pomoci svých blízkých, proto zájemcům v případě potřeby s rezervací termínu k PCR testu pomůžeme na tel. 774 749 870, 774 749 872 a 604 659 567, a to ve dnech pondělí až pátek v době od 8:00 do 13:00.

ˇ         Informace k antigenním testům

I v průběhu března je stále možná registrace na provedení antigenních testů pro veřejnost.

Testy jsou prováděny v posluchárně Nemocnice Třinec – Sosna . Testy i nadále jsou zdarma.

Zdroj: internetové stránky Nemocnice Třinec – Sosna

 

ˇ         Změny v jízdních řádech

V návaznosti na celkovou pandemickou situaci může i nadále pokračovat úprava jízdních řádů. Z tohoto důvodu je nutné sledovat stránky, jež na změny zpravidla upozorňují.

Aktuální jízdní řády naleznou cestující na www.portal.jizdnirady.cz, www.jizdnirady.cz , www.kodis.cz  nebo www.arriva-morava.cz .

 

ˇ       Informace ze SONS ČR

V souvislosti s aktuálními protiepidemickými opatřeními bychom vás rádi informoval o třech dílčích záležitostech, které se vztahují k osobám se zrakovým postižením.

První z nich se týká problémů těžce zrakově postižených s dopravou na odběrná místa v případě potřeby PCR testů. Nevidomí mohou mít problém sehnat doprovod k odběru, aniž by někoho dalšího vystavili riziku nakažení, a cestovat často nemohou jinak než veřejnou dopravou, což představuje opět další riziko. Podmínky testování zrakově postižených z podnětu SONS řešila odborná skupina pro přístupnost veřejné správy při Vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením. Níže předáváme vyjádření předsedkyně odborné skupiny Nicole Fryčové k této věci:

„Lidé, kteří nemají možnost dopravit se ke stacionárním odběrovým místům z důvodu snížené schopnosti pohybu, orientace nebo nepříznivého zdravotního stavu, mohou využít mobilní odběrové týmy. Indikovat je mohou krajské hygienické stanice nebo praktičtí lékaři. V takovém případě dorazí mobilní odběrový tým přímo do Vašeho bydliště, kde Vám bude proveden odběr vzorku. V případě, že jste takovou osobou, informujte příslušnou krajskou hygienickou stanici či Vašeho praktického lékaře, že žádáte o odběr vzorku v místě Vašeho bydliště.“

Druhou novinkou je nový oficiální Covid Portál na adrese covid.gov.cz, jehož snahou je podávat všechny důležité informace k epidemii přehledně a srozumitelně na jednom místě. Portál je dobře přístupný s odečítači a obsahuje přímo i sekci pro zdravotně postižené, v níž se informace, jako je ta výše, budou průběžně objevovat. Je tedy dobré o tomto webu vědět.

A nakonec, ti, kdo by chtěli mít přehled o tom, co je ve kterých stupních tabulky PES povoleno či zakázáno, si tyto informace mohou v přístupných formátech TXT a XLSX stáhnout z následující podstránky: www.sons.cz/pes-pristupneinfo

Informace připravil Jan Šnyrych

 

3. Předmluva předsedy

Vážení přátelé,

k měsíci březnu se váže tradičně několik svátků. Tím prvním, který slavíme 8.března, je Mezinárodní den žen. Proto mi dovolte, abych touto cestou popřál všem našim ženám k letošnímu MDŽ vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti, osobní a životní pohody.

Jako současný student nemohu opominout ani Mezinárodní den učitelů, který připadá na 28.3. Je mi známo, že i mezi námi jsou členové, jejichž životním posláním bylo právě vzdělávání a výchova mladších generací. Za tuto nelehkou a mnohdy ne vždy dostatečně doceňovanou práci, bych vám rád vyslovil poděkovaní a popřál vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a osobní pohody.

 

Přijměte ode mne malou symbolickou jarní kytičku.

Vít Bulawa, předseda.

4. Pranostiky a svátky

Březen - za kamna vlezem.
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
V březnu vítr břízy fouká.
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.

5. Co nás čeká

Vážení přátelé, vzhledem k současné pandemické situaci, neumíme bohužel odhadnout, co z plánu akcí, které máme připraveny na rok 2021, se nám nakonec povede realizovat. Níže Vám přikládáme plán akcí. Zatím jsou zrušeny všechny akce, které byly plánovány do poloviny měsíce dubna.

Plán akcí od března 2021 (mimo klubová setkání)

Březen:                    9.3.                Klubík – velikonoční tvoření-Zrušeno

30.3.              Výroční členské shromáždění, Sál restaurace Burian-  Zrušeno ( náhradní termín Vám včas oznámíme)

                                    31.3.              Bowling-Zrušeno

 

Duben:                     6.4.                Klubík: Soutěž o nejlepší pomazánku s vajíčkem

                                                            Zrušeno

27.4.                          Výlet Mosty-Šance, Megunky

                                     

28.4.                          Bowling

Květen:

11.-16.5.                  Rekondičně rekreační pobyt – H. Lomná  PenziónU Studánky

                                    12.5.                          Vaječina , U Studánky Horní Lomná

13.5.                         Koncert Honzy Jareše – DUN, Jablunkov ( náhradní termín)

21. -23.5.                 Turistický klub : Výlet za krásami Jeseníků

Červen :                   8.6.                            Klubík: Soutěž o nejlepší bábovku

24.-28.6.                  Rekondice  ve městě Sázava

Červenec:                15.7.                          Muzeum Třinec

                                    20.7.                          Klubík: Soutěž o nejlepší ovocný dezert

Srpen:                       26.8.                          Letní setkání – Archeopark Chotěbuz, rest. Na Brandýse

Září:                           8.9.                            Výstava – Co nám dala naše políčka

                                    14.-16.9.                  Sklípek, zámek Valtice

                                    26.9.                          Festivalový den Kunín

                                    29.9.                          Bowling

Říjen:                        5.-6.10.                    Den otevřených dveří

                                    11.-13.10.                Sbírka pro Bílou pastelku

                                    14.10.                       Koncert pro BP Č. Těšín

                                    15.10.                       Koncert pro BP Jablunkov

19.10.                       Oblastní členské shromáždění

26.10.                       Klubík: Dušičkové tvoření

27.10.                       Bowling

Listopad:                  9.11.                         Podzimní procházka

                                    17.11.                       Bowling

                                    23.11.                       Klubík: Výroba vánočních přáníček

Prosinec:                7.12.                          Mikulášský bowling         

                                    13.12.                       Klubík: Tvoření vánočních dekorací

                                    14.12.                       Vánoční Besídka

Klubová setkání ( Senior klub, Husová ul., - Každá 2. středa v měsíci, od 13 hod.)

Březen                                 10.3. -Zrušeno

Duben                                  14.4. -Zrušeno

Květen                                 12.5.

Červen                                 9.6.

Září                                        8.9.

Říjen                                     13.10.

Listopad                               10.11.

Prosinec                              8.12.

V těchto plánech jsou data navržená orientačně. Budeme reagovat aktuálně na momentální situaci a popřípadě termíny přesouvat.

 

 Akce, které jsou již předběžně zajištěny:

ˇ       Rekondičně – rekreační pobyt Horní Lomná 11. – 16.5.2O21

Doprava :     individuální

Nástup :        11.5.2021 na 14 hod.

Ubytování : Rodinný penzion U Studánky

Strava :         plná penze ( začínáme 11.5. večeří a končíme 16.5. snídaní )

Cena za pobyt : 3.200,- Kč na osobu a pobyt - členové ( celkem 5 nocí )

      3.872,- Kč na osobu a pobyt – nečlenové

Program: zaměření na celkovou orientaci v cizím prostředí, procvičování získaných dovedností, seznámení s novinkami v kompenzačních pomůckách, soutěže a  výlety do okolí. Nahlaste svůj zájem zúčastnit se do 22.3.2021

M. Miziové tel.: 773793041, e-mail: miziova@sons.cz

ˇ       12.5.2021 - Celodenní setkání  se smažením vaječiny v Horní Lomné, Rodinný penzion U studánky

Zajistíme dopravu účastníkům na akci i zpět. Předpokládaná výše účastnického poplatku bude  kolem 300Kč ( cenová kalkulace závisí na výběru jídla ). Oběd a občerstvení bychom zajistili v restauraci Rodinného penzionu U Studánky. Pro vaječinu je dohodnuto, že by nám poskytli kotlík a ohniště. Takže příprava by byla na nás. V případě nepříznivého počasí dohodneme, zda by nám vaječinu připravili v kuchyni.

ˇ       13.5.2021 – DUN ve Slezsku – koncert Honzy Jareše „ Doktor duší“ společenský sál na Radnici v Jablunkově od 16 hod.

Tento koncert jsme již opakovaně z důvodu pandemie museli přesunout. Takže si držme pěsti, aby tentokrát vše dobře dopadlo.

ˇ       Pobytový zájezd za krásami Sázavska 24. – 28.6.2021

rádi bychom Vás touto cestou pozvali na  pobytový zájezd za krásami Sázavska, který je organizován SONS ČR, z.s. oblastní odbočkou Třinec, N. Jičín, Jeseník, Benešov a JACKi Jablunkov. Tato akce je součástí oslav 25. výročí vzniku SONS ČR.

SONS již 25 let pomáhá nejen lidem s různým stupněm zrakového postižení, vyrovnat se se zrakovým handicapem i se zpětným zařazenígm do společnosti. Omezení vidění nebo i úplná ztráta zraku přináší sebou různá úskalí. Mnohdy s těmito zdravotními problémy jdou ruku v ruce obavy o ztrátu samostatnosti v činnostech, které do té doby byli zvyklí dělat automaticky. Ať už se jedná o běžné činnosti doma, v zaměstnání nebo se dotkne zálib a koníčků…… Seznamujeme také jejich rodinné příslušníky, přátelé a známé i širokou veřejnost se životem se zrakovým postižením.

Výše zmiňovaný pobytový zájezd se uskuteční, pokud to epidemická situace dovolí, ve dnech 24.-28.6.2021. Přeprava je zajištěna našim autobusem po celou dobu pobytu. Budete moci spolu s námi navštívit Lipnici nad Sázavou – místo, kde žil a psal Jaroslav Hašek, autor nám všem známého Švejka. Ubytování je zajištěno přímo v krásném a pověstmi opředeném městě Sázava. Navštívíte spolu s námi dominantu tohoto města - Sázavský klášter,  rodný dům  Jiřího Voskovce, sklářskou huť František, zámek Konopiště a při zpáteční cestě zažijete Hradec Králové trochu jinak.

Během pobytu budete mít možnost se setkat s osobnostmi z řad zrakově postižených zpěváků a muzikantů Radkem Žaludem a Honzou Jarešem,  souborem Muzica pro Sancta Cecília, se sportovci Honzou Říhou-nevidomým horolezcem a Karlem Novotným zrakově postiženým paraolympionikem z Nagana. Můžete se také těšit na výstavu „cwaků“ zrakově postiženého fotografa Luboše Pavelčáka – Lichoočko. Neobyčejný zážitek na vás čeká také při osobním setkáním a besedě s autorkou knih pro děti – Markétou Vítkovou.

V účastnickém poplatku ve výši 3.900 Kč pro členy SONS a 4.719,- Kč pro nečleny, na osobu a pobyt je zakalkulován příspěvek na  dopravu, hotelové ubytování s polopenzí, oběd v Lipnici, a vstupné na připravované akce a besedy.

 

Zájemci o účast na výše uvedených akcích se přihlásí M. Miziové do 22.3.2021 na tel.: 773793041, e-mail: miziova@sons.cz. V případě, že výše uvedené akce z důvodu pandemie nebude možné  uskutečnit v plánovaném termínu, budeme se snažit najít náhradní termín.

 

6. Inspirace pro mlsné jazýčky

Velikonoční svátky  se neúprosně blíží , proto jsme se rozhodli připojit do této rubriky recepty , které jistě ocení každá dobrá hospodyňka:

ˇ        Šlehačkový beránek

 

                                  

 

Potřebujeme:

220 g smetany ke šlehání 31%

4 vejce

200 g krupicového cukru

1 vanilkový cukr

300 g polohrubé mouky

1 lžíce prášku do pečiva

Postup:

V míse nejlépe ručním mixérem vyšleháme smetanu, vejce a oba cukry. Do této směsi zapracujeme prosátou mouku s práškem do pečiva. Je nutné myslet na to, že forma musí být vymazaná a vysypaná moukou, aby šel beránek krásně ven. Pečeme v předem vyhřáté troubě na 175°C asi 60 minut. Beránka po upečení necháme trochu vychladit a mírně teplého ho vyklopíme z formy. Po úplném vychladnutí můžeme polít čokoládovou polevou nebo jen zasypat moučkovým cukrem. 

 

ˇ         Vajíčková tlačenka s Moravankou

Potřebujeme:

5 vajec uvařených natvrdo

200 g točeného salámu nebo gothaje

2 kyselé okurky

1 cibule

1 sklenička Moravanky i s nálevem (já vyndávám feferonku)

200 g MajolkyŽ

1 želatina na vaječnou tlačenku

Postup:

Nálev z Moravanky si dáme stranou. Všechny suroviny nakrájíme na malé kostičky, včetně těch z Moravanky. Všechno osolíme a opepříme a přidáme majolku. Želatinu si uvaříme dle návodu i s nálevem z Moravanky. Počkáme, až trochu vychladne, nalijeme ke všem surovinám a zamícháme. Dáme do srnčího hřbetu, do kterého jsme si dali igelitový sáček a necháme min. 3 hodiny ztuhnout v ledničce - nejlépe do 2 dne.

Podáváme nakrájené na plátky jako svačinku s rohlíkem. Pokud koupíme normální želatinu (ne dortovou), tak tekutiny dávám 2dcl + nálev z Moravanky a nechám povařit jen chviličku, ale stále míchám.

Přejeme mnoho kulinářských úspěchů a dobrou chuť !

 

7.Inspirace pro volný čas

V této době se nemůžeme setkávat a možná hledáte možnosti, co s volným časem. Tu se nabízí ponořit se do vašich receptů a vybrat z nich ten, který byste rádi přihlásili do soutěže. Výherní recept pak uveřejníme v OČKU. Pokud ovšem se nebude jednat o rodinný recept, který si chráníte pouze pro úzký okruh rodinných příslušníků. Témata jsme ponechali z minulého OČKA. Co se týká zpracování vajíček, tak jsme vás již inspirovali v předchozí rubrice .

ˇ        Soutěž o nejlepší pomazánku s vajíčkem. Vajíčko je zde záměrně, jelikož se jedná o období po Velikonocích a tak trochu změny a inspirace na zužitkování vařených vajíček jistě přijde vhod.

ˇ        Soutěž o nejlepší bábovku. Bábovka je moučník, který mnohdy přijde vhod ke kafíčku nebo k čaji. A jelikož ty nejlepší recepty bývaly od babiček, tak s napětím očekáváme, které je u vás ta TOP.

ˇ        Soutěž o nejlepší ovocný dezert. V červenci již dozrává spousta ovoce a tak mnozí z nás vyrábí různé mňamky, ať už za pomoci osvědčených receptů nebo necháme popustit uzdu fantazii…..

ˇ        Jaro 2021

Inspirace se nemusí týkat pouze jídla. Blíží se jaro a příroda se začíná probouzet. Začínají vykukovat první poslíčci jara, kteří nás lákají k příjemným procházkám. A že nemusíme jít za nimi daleko, o tom svědčí například sněženky z úvodní strany. Ty se mi podařilo zachytit na prostranství mezi domy na Lidické ulici. Jsou svědky toho, že v dnešní komplikované covidové době, jsou jistoty, které stále trvají a nastolují určitý pořádek a řád. Proto si tyto nevšední a krásné okamžiky jistě rádi zachytíte za pomoci svých mobilních telefonů či fotoaparátů. Podělte se s našimi čtenáři o tyto vaše zážitky. Rádi je uveřejníme.

ˇ        25. výročí vzniku odbočky SONS v Třinci

Rádi bychom se také na Vás obrátili o pomoc při realizaci pamětní knihy k 25.výročí vzniku naší oblastní odbočky SONS v Třinci, který oslavíme v roce 2022. Máte-li ve svých albech nějaké fotografie z minulých let, které byste nám mohli zapůjčit, nebo byste se s námi rádi podělili o nějaký zážitek z dob minulých, obraťte se na koordinátorku tohoto projektu:

Marii Miziovou , tel. 773793041, e-mail: miziova@sons.cz

 

ˇ        28.3. Den učitelů

Když se řekne „učitel“, každému z nás se dozajista vybaví některý z pedagogů, kteří se mu vryli do paměti. V mém případě k takovým osobnostem mohu počítat hned tři. Shodou okolností jsou to všechno ženy. Jedna z nich můj život ovlivnila už v raném dětství. Další dvě pak na střední škole.

Dnes bych chtěla zavzpomínat hned na tu, jež mě provázela celé čtyři roky na prvním stupni ZDŠ a ještě další 3 roky v zájmových kroužcích. Byla jí paní učitelka Šnajdárková ( v té době jsme museli oslovovat učitele soudruhu/ soudružko). Když jsme se s maminkou přestěhovaly v roce 1969 do Kunína, byla jsem čerstvě dítko školou povinné. Do školy jsem šla s aktovkou, která byla větší než já, veškerým respektem a malou dušičkou. Nikoho ze spolužáků jsem neznala. S obavami jsem zaklepala a vstoupila do třídy. Přivítala mne paní učitelka poněkud hřmotnějšího vzrůstu. Vyděšeně jsem polkla a tichým hláskem jsem jí odpovídala  na otázky: jak se jmenuji, kde bydlím, odkud jsem se přestěhovala a zda mám nějaké sourozence……  Každou otázkou se mi zdála menší a milejší. Měla krásný a laskavý úsměv. Přesto si vzpomínám, že byla na nás přísná, ale spravedlivá. Uměla v nás číst jak v knize, ale také se do našich „knih“ života vepsala zlatým písmem. Já jsem od malička ráda zpívala, tančila, recitovala…. Zkrátka ve mně dřímal duch komedianta. Paní učitelka měla na starosti kroužky, ve kterých jsem své záliby mohla rozvíjet. Ráda vzpomínám na dobu, kdy mi paní učitelka oznámila, že budeme nacvičovat divadelní pohádku a já v ní budu hrát hned hlavní roli. Dodnes si pamatuji, že se jmenovala „ Koláč štěstí“. Byla jsem opravdu štěstím bez sebe. Pohádka se nám moc povedla. Od té doby jsem pak reprezentovala školu v různých kulturních soutěžích. Na druhém stupni ZDŠ  i ve sportovních. Věnovala jsem se gymnastice, atletice a volejbalu. Toto období bylo pro mne velmi těžké. V šesté třídě mi tragicky zahynul táta a byla to právě paní Šnajdárková, která mi pomáhala se s touto ztrátou vyrovnat. Byla mým velkým vzorem. Dokonce tak velkým, že jsem chtěla jít na střední pedagogickou školu, abych mohla učit děti tak, jako ona. Jelikož jsem navštěvovala hodiny náboženství, škola mi nedala doporučení ke studiu. Ze stejného důvodu jsem nedostala doporučení ani na zdravotní školu. Byla jsem velmi zklamaná. Nakonec po různých mých trucech a naschválech, kdy jsem chtěla jít na různá dvouletá učiliště, mi paní učitelka dala do ruky seznam učilišť a škol, kde zcela náhodou mne oslovilo Střední odborné učiliště Spojů. K velké radosti paní učitelky, že jsem se umoudřila a vybrala si školu s maturitou. Velmi těžko se mi pak odcházelo ze základní školy na střední. Byl to opět nový začátek….

Vybavil se vám při mém vzpomínání také některý z vašich učitelů? Pak se s námi také podělte o své vzpomínky. Rádi je vložíme do OČKA.

8.Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 02/2021

O peripetiích, které provázely tzv. daňový balíček, slyšel jistě každý. V tomto článku informujeme o dvou vybraných změnách, které s sebou (budeme věřit, že již definitivně platný) daňový balíček přinesl, na konci odpovíme na dotaz týkající se výplaty nemocenského pro poživatele starobního důchodu nebo invalidního důchodu třetího stupně.

Rozšíření osvobození od ubytovacího poplatku

Na konci roku 2020 přijatý daňový balíček přinesl jedno sice malé, ale přece jen za povšimnutí stojící rozšíření osvobození od místního poplatku z pobytu, kterému se přezdívá ubytovací poplatek nebo také vzdušné. Nově jsou od tohoto poplatku osvobozeni i průvodci doprovázející osoby hospitalizované ve zdravotnických zařízeních, v naší komunitě nejtypičtěji tedy osoby doprovázející těžce zrakově postižené pojištěnce při lázeňských pobytech, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.

Paušální daň pro OSVČ

Novinkou platnou od letošního roku je

Paušální daň pro osoby samostatně výdělečně činné, pro rok 2021 ve výši 5 469 Kč měsíčně, která – na rozdíl od již platné daně placené paušální částkou - obsahuje nejen daň z příjmu, ale i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Z toho 100,- Kč činí daň z příjmu, 2 393 Kč zdravotní pojištění a 2 976 Kč sociální pojištění.

 

OSVČ musí splňovat tyto podmínky:

- měla v předchozím zdaňovacím období obrat do jednoho milionu Kč

- není v pracovním poměru nebo nemá uzavřenu dohodu o pracovní činnosti (dohoda o provedení práce je přípustná)

- není plátcem DPH

- není s ní zahájeno insolvenční řízení

- nevykonává funkci společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře   komanditní   společnost a jestliže již podniká, nejpozději do 10. ledna 2021 odešle místně příslušnému finančnímu úřadu dokument Oznámení o vstupu do paušálního režimu, který je na webu Ministerstva financí. Pokud OSVČ s podnikáním teprve začíná, učiní tak ještě před jeho zahájením. 

Platbou paušální daně jsou všechny tři shora uvedené závazky s konečnou platností vyřízené, není tedy třeba žádného papírování a OSVČ nic nedoplácí. Není však možné současně uplatnit jakoukoliv daňovou slevu ani daňový bonus.

Proto je samozřejmě nutné zvážit, zda má tento režim pro OSVČ smysl s ohledem na dosud uplatňované slevy na dani a na výši skutečných výdajů sloužících k dosažení a udržení daňových příjmů respektive paušálu uplatňovaného místo těchto výdajů. Z výše uvedeného plyne, že paušální daň bude nejvýhodnější pro OSVČ s nízkými výdaji na režii, svobodnou, bezdětnou a uplatňující jen základní slevu na poplatníka.

Bližší podrobnosti najdete např. na těchto odkazech:

ˇ         https://www.podnikatel.cz/clanky/pausalni-dan-miri-k-podpisu-prezidenta-nektere-osvc-diky-tomu-vyrazne-usetri/ 

ˇ         https://money.cz/dane-a-ucetnictvi/dane/pausalni-dan-2021-jak-se-pocita-a-komu-se-vyplati/

Výplata nemocenského poživatelům invalidního důchodu pro invaliditu třetího  stupně

Dotaz: Mám invalidní důchod třetího stupně. V loňském kalendářním roce jsem dvakrát čerpal nemocenské, moje dočasná pracovní neschopnost trvala celkem 60 dní. Bohužel jsem onemocněl potřetí těsně před Vánocemi, konkrétně 21. prosince a vypadá to, že budu nemocný až do konce února; jak to v tomto případě bude s mým nárokem na nemocenské?

Odpověď:O podpůrčí době při dočasné pracovní neschopnosti, resp. o odchylkách týkajících se poživatelů invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobních důchodců jsme již v našich článcích několikrát informovali, nicméně dotazy obdobného charakteru se občas v různých variacích objevují, pojďme se na tento problém opět podívat.

Úpravu najdeme v zákonu o nemocenském pojištění (z. č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), ustanovení § 28 odst. 1 zní takto:

„Nemocenské se poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně vyplácí od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo od 15. kalendářního dne nařízené karantény po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž skončila doba zaměstnání, jde-li o zaměstnance, popřípadě skončilo pojištění, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou nebo o zahraničního zaměstnance. Při více dočasných pracovních neschopnostech v jednom kalendářním roce se nemocenské vyplácí v tomto roce nejvýše po dobu uvedenou ve větě první. Byla-li podpůrčí doba podle věty první a druhé vyčerpána v jednom kalendářním roce, nevzniká nárok na výplatu nemocenského od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokračuje-li dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa v tomto následujícím kalendářním roce.“

Co z toho tedy plyne pro náš případ?

Tazatel uvedl, že byl v roce 2020 dvakrát nemocný, počítejme, že tedy dvakrát plynula nejdříve čtrnáctidenní doba, po kterou se nevyplácí nemocenské, nýbrž zaměstnavatel vyplácel náhradu mzdy, těchto 28 dní se tedy do limitu podpůrčí doby v délce 70 dnů nepočítá. Nemocenské tedy bylo čerpáno po dobu prvních dvou nemocí 32 dní (60 -28) =32. Zbývá nevyčerpaná podpůrčí doba v délce 38 dní (70 -32 =38).

Onemocněl-li tedy tazatel potřetí 21. prosince, poběží opět nejdříve čtrnácti denní doba do 3. ledna, od 4. ledna bude náležet nemocenské, teoreticky tedy může být čerpáno až do 10. února; pokud by byl tazatel nemocný ještě déle, nárok na nemocenské již za další dny nemoci mít nebude.

Považuji za důležité ještě upozornit na to, že nárok na nemocenské zaniká i skončením pracovního poměru. Taková situace může nastat typicky např. ve zkušební době. Když zaměstnanec ve zkušební době onemocní, nesmí sním zaměstnavatel zrušit pracovní poměr jen v době prvních čtrnácti dnů pracovní neschopnosti. Po té již ano. To znamená, že náhradu mzdy za prvních čtrnáct dní zaměstnanec musí dostat vždy, pokud je s ním pak ukončen pracovní poměr, nárok na nemocenské nevznikne či skončí. Zdůrazňuji, že mluvíme o poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, u ostatních zaměstnanců je tomu jinak. 

Luboš Zajíc a Václava Baudišová

 

9. Střípky humoru

- Žena udrží jen 2 tajemství: svoji váhu a věk.

- Vítězové pijí od radosti, poražení od žalu a Moraváci od rána.

- Dnes jsem se rozhodla zvážit….. Příště raději lépe zvážím svá rozhodnutí.

- Byly časy, kdy jsem chtěla zhubnout na 55 kg.

   Pak přišly časy, kdy jsem chtěla zhubnout na 60 kg.

   Dnes chci zhubnout na 70 kg.

   Je skvělé, když si člověk dává stále vyšší cíle!?

   -Snažila jsem se zdravě jíst do té chvíle, než mi mandarinka stříkla do oka…

     To by mi bůček nikdy neudělal !

    Zdroj : facebook

 

 

Na přípravě toho to čísla se spolupodíleli : Vít Bulawa , Marie Miziová

Vydává:  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek ,Oblastní odbočka Třinec, Poštovní 445, 739 61 Třinec

 tel.:773793041,e-mail:  trinec-odbocka@sons.cz