Trinecke ocko 1.
Sons Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
Třinec
O nás Klubová setkání Plán akcíInformátor Fotogalerie Info Domácí rádce Odkazy

Třinecké  Očko
2/2019
     Třinecké OČKO  2/2019
        

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů SONS ČR, z. s.
Oblastní odbočky Třinec a jejich příznivců. Je neprodejný
 
Obsah:
1.    Důležité informace……………………………………….  2
2.    Pranostiky a svátky………………………………………  3
3.    Co nás čeká ……………………………………………….. 3
4.    Akce uskutečněné……………………………………….   6
5.    Informace a odpovědi ze sociální poradny SONS….  7    
6.    Inspirace pro mlsné jazýčky……………………….……. 81.Důležité informace :
 Tel.: 558 988 850- Kontaktní centrum, Poštovní 445,739 61 Třinec
          773793041 – Miziová Marie – vedoucí Kontaktního centra
          
E-mail: trinec-odbocka@sons.cz , miziova@sons.cz
Adresa naší webové stránky: www.sons.trinecko.cz   www.sons.cz

Klubová setkání - každá druhá středa v měsíci v Klubu seniorů na Husově ul. č. 404, v Třinci začátek ve 13 hod. do 16 hod.
Zasedání rady - každý poslední čtvrtek v měsíci, v Kontaktním centru SONS Třinec, Poštovní ulice č. 445, od 15.00  hod.


Provozní doba Kontaktního centra na Poštovní ulici:

Úřední den:
PONDĚLÍ:     9:00- 12:00     13:00- 16:30

Kontaktní hodiny po předchozí dohodě:
ÚTERÝ AŽ PÁTEK:     9:00- 12:00       13:00- 16:30


V Kontaktním centru jsou pro vás připraveny klubíky:

- Klubík (každou druhou středu v měsíci od 10 do 12 hodin)
- Sportovní klubík (turistika, bowling, kuželky, šachy)
        Akce jsou přímo domlouvány podle zájmu členů
-    Besedy, seznamování s novými kompenzačními pomůckami


Bližší informace k možnosti získání vodícího psa podá paní Helena Górecká Tel.: 603394145


2. Pranostiky
 V únoru sníh a led,  v létě nanesou včely med.
 V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
 Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.

3. Co nás čeká
•    21.2.2019  Společenský večer, od 15 hod. v sále restaurace Burian
účastnický poplatek 200,-Kč členové, 242,- Kč nečlenové
nezapomeňte vzít sebou dárek do tomboly v hodnotě 100Kč
Program:
15.00 Zahájení
15.30 Káva nebo čaj se sladkým překvapením
16.00 Odpoledne plné her a zábavy
18.00 Večeře ( krkovička plněná mletým mase v bránici se šťouchaným bramborem )
19.00 Tombola
19.30 Večer plný her a zábavy
K dobré náladě, zpěvu a tanci nám bude hrát pan Pomykacz.
Přihlásit se a uhradit účastn. poplatek můžete M.Miziové do pátku 15.2.2019.
•    8.3.2019 MDŽ od 9.00hod. v Kontaktním centru
Srdečně zveme všechny na posezení u kávy a čaje.
Přineste sebou dobrou náladu a něco dobrého na zoubek.
Naše členka Věrka Pyszková nám ukáže pár inspirativních tipů na jarní a velikonoční výzdobu, kterou si také budeme moci vyrobit. Přihlásit se můžete M.Miziové do středy 6.3.2019.


•    12.3.2019 KPH – KD Trisia od 18.00hod. Divadelní foyer
Jiří Stivín – Barokní hudba jako inspirace.
Volné vstupenky si můžete vyzvednout u M. Miziové v Kontaktním centru.
•    13.3.2019 – Klubové setkání – Výstava „ Jarní inspirace“
Prosíme o přinesení různých kraslic, beránků, zajíčků, deček vyšívaných nebo háčkovaných, zkrátka různé vaše práce, které se váží k jaru a k velikonocům. Vystavíme zde i výrobky z 8.3.2019.
•    19.3.2019 – Bowling – od 14 hod. GAJA centrum (ALBERT). Zvaní jsou i fanoušci! Přihlásit se můžete M. Miziové do pátku 15.3.2019.

•    21.3.2019 Výroční členské shromáždění
    v sále restaurace Burian
Registrace členů bude probíhat od 14 hodin. Bude možné zaplatit členské příspěvky na rok 2019. Nutná účast všech členů. Dochází k personálním změnám. Aby byly platné volby je nutná nadpoloviční většina voličů. Přineste si členské průkazy SONS (žlutý). Pro účastníky bude přichystáno i malé občerstvení a kulturní program. Zájemci o účast se přihlásí M.Miziové do pátku 15.3.2019.

Program:
1.  Zahájení
2.  Schválení programu oblastního shromáždění
3.  Volby pracovních komisí
4.  Zpráva předsedy mandátové komise o usnášeníschopnosti 5.  Schválení rámcového plánu činnosti, klubových setkání a
     rámcového rozpočtu pro rok 2019.
6.  Zpráva o činnosti oblastní odbočky
7.  Zpráva o hospodaření oblastní odbočky v roce 2018
8.  Zpráva oblastní revizní komise
9.  Diskuse ke zprávám
10. Schválení způsobu voleb a počtu funkčních míst v oblastní radě
11. Volby oblastní rady
12. Vyhlášení výsledků voleb
13. Návrh usnesení, diskuse k usnesení a schválení usnesení
14. Kulturní program ( bude ještě upřesněn )
Představení nového kandidáta pro funkci v odbočkové radě:
Vít Bulawa
Má životní pouť započala 14.7.1990. Krátce po mém narození se museli mí rodiče smířit se skutečností, že pravděpodobně nikdy nebudu vidět. Od 5 do 8 let jsem navštěvoval mateřskou školu v obci Návsí. Díky svému handicapu jsem si nástup na povinnou školní docházku prodloužil o dva roky. V Osmi létech jsem nastoupil na Základní školu v Písku U Jablunkova, kde jsem se naučil Braillovo písmo pro nevidomé, a seznámil jsem se s Pichtovým strojem. Píseckou školu jsem navštěvoval od první až do sedmé třídy. Osmou a devátou třídu jsem se už rozhodl absolvovat na speciální základní škole pro zrakově postižené v Opavě. Základní školní vzdělání jsem ukončil 29. 6. roku 2007. Ještě za dob základní školy, když se pomalu ale jistě blížila osmá, a pak i poslední devátá třída, bylo nutno uvažovat kam dál.  Vzhledem k mému zdravotnímu postižení jsem měl poměrně omezenou volbu výběru povolání, či další školy. Ostatně to, že to s výběrem profese nebudu mít tak snadné, jako ostatní žáci, mi dal můj handicap pocítit v desíti létech mého věku. Tehdy jsem se totiž intenzivně začal zajímat o železnici a vše co s ní souvisí. Kolejová vozidla mě fascinovala, a fascinují mě do dnes. Takže tehdy jsem měl jasno, chtěl jsem být strojvedoucím vlaku. Ale, jak zrály rozumové schopnosti, a blížil se konec základky, musel jsem uznat, že povolání, které jsem si vysnil, a které bych dělal moc rád, prostě a jednoduše vykonávat nemohu. Nebyl jsem ani hudebně  nadán,  jak většina nevidomých lidí, a další obory zrakově postižených jako košíkář, a masér mě nic moc neříkali. Volba tedy padla na Soukromou obchodní akademii a hotelovou školu Třinec. A tak tedy od roku 2007 jsem na tuto střední školu nastoupil, a po čtyři roky jsem zde studoval obor ekonomické lyceum. Díky notebooku s hlasovým výstupem, na kterém vzniká mimochodem i tento článek, a díky vstřícnosti pánů profesorů, a profesorek se mi v roce 2011 podařilo zdárně mé čtyřleté studium zakončit maturitou.
Po odmaturování jsem dělal pár přednášek pro žáky a studenty na škole v Písku U Jablunkova, a na Soukromé obchodní akademii a hotelové škole Třinec, z předmětů: Dějepis, Literatura, a Občanská výchova. V únoru 2013 do února 2014 pracoval ve společnosti AB-plus CZ S.R.O. jako telefonní prodejce.  
  Od dubna roku 2014 jsem nastoupil do společnosti Agnus Solutions, kde jsem pracoval do září roku 2017 jako pracovník pro sběr dat. V dubnu roku 2016 jsem zahájil práci v radě odbočky SONS Frýdek-Místek jako místopředseda.
A co dělám ve volném čase? Stále se věnuji mému velkému koníčku- železnici a věcem s ní spojenými, pak také poslouchám hudbu, zprávy a rád chodím na procházky do přírody.
Vypracoval: Vít Bulawa
•    12. – 14.4.2019 – Turistický klubík pořádá výlet s tímto programem:

12.4.2019 – odjezd v 7.00 hod. (vlastní doprava ) směr zámek Konopiště a dojezd na ubytování – apartmán Vila Sázava
13.4.2019 – odjezd do Stříbrné Skalice – podpora Charitativního běhu, který pořádá nevidomý běžec a horolezec Honza Říha „Od nevidím do nevidím“ a celodenní účast na této akci . Budou tam zajištěny různé akce a kulturní vystoupení, včetně chutného občerstvení.
14.4.2019 – návštěva Sázavského kláštera a odjezd domů.
Účastnický poplatek je stanoven na 800,- Kč ( za ubytování a vstupné)
Dopravu, stravu a příspěvek na charitativní účel si řeší každý účastník individuálně
Počet míst je omezen ubytováním 10 osob max. 14 osob.
Zájemci se přihlásí M. Miziové do pátku 29.3.2019.
•    25.4.2019 – Zájezd do Kopřivnice
Oznamujeme, že bychom rádi v tomto termínu pořádali zájezd do Kopřivnice. Jedná se o  zájezd, který byl přesunut z minulého roku na jarní termín letošního roku.
Bližší informace o zájezdu budou sděleny podle počtu zájemců.
4. Akce uskutečněné
o    Dne 11.1.2019 jsme se zúčastnili v KD Trisia koncertu KPH. Protagonistou byl mladý klavírní virtuóz Pavel Zemen, který je oceňovaný jak u nás, tak i v zahraničí. V současné době je studentem 1. Ročníku magisterského studia JAMU v Brně. Od roku 2017 je zároveň pedagogem Konzervatoře v Brně.
Vyslechli jsme v jeho mistrovském podání skladby autorů zvučných jmen – J.S.Bacha, F. Chopina, A. N. Skrjabina, V. Rachmaninova i L. Janáčka.
Byl to velmi krásný a poučný večer.
o    Vycházka k Vápenným pecím ve Vendryni
K vápenným pecím jsme se dopravili autobusovou linkou.
Přes veškeré obavy ze začínající chřipkové epidemie a nepříznivého počasí z předchozích dnů, nás mile překvapila docela vysoká účast – přijelo nás 24.
Po tom, co nás M. Miziová seznámila s historii těchto pecí, vydali jsme se ( tentokrát již po svých ) k druhému našemu cíli, kde nás čekala zasloužená odměna v podobě horkého čaje a skvělého gulášku. Cesta nám krásně ubíhala. Okolní příroda nám svou bohatou sněhovou nadílkou připomínala pohádku Mrazík. A jelikož prožitek byl umocněn slunečními paprsky, které se třpytivě odrážely od sněhové pokrývky, měli jsme z procházky velmi krásné zážitky. Mrzelo nás jen, že sněhová nadílka byla tak velká, že jsme nemohli dostát tradiční návštěvě místního hřbitova a zapálit zde svíčky našim dlouholetým členům a přátelům Vandě, Jendovi a Tomášovi Dyrczykovým.
Když jsme dorazili do hospůdky Gornionka, paní servírka nám již nesla džbánky s horkým čajem a citrónem. Než jsme se zahřáli, M. Miziová nás v krátkosti seznámila s historií obce Vendryně  a její dominantou – Kostelem, zasvěcenému sv. Kateřině Alexandrijské.
Pak si na své přišly naše chuťové buňky. S velkou chutí jsme se pustili do výborného gulášku s chlebem, který nám tradičně připravil majitel hospůdky pan Sikora.
Nastal čas zábavy.  V místnosti to hučelo jak ve včelím úle. Vzpomínali jsme na své přátele, akce dávno minulé, ale nechyběly ani vtipy.
Čas rychle plynul a nastala doba návratu do svých domovů. Sice jsme odjížděli trochu unaveni po tom všem mumraji a hemžení, ale zůstal v nás příjemný pocit hezky strávených společných chvil.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě této akce.
Napsala : Marie Miziová
5.    Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 02/2019

Druhý článek roku 2019 je  zaměřen na dvě témata:
-    výše podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci s ohledem na aktuální výši průměrné mzdy v národním hospodářství
-    informace k možnosti žádat o příspěvek na zvláštní pomůcku OrCam MyEye
Článek najdete na následujícím odkaze: https://1url.cz/@SONS_pravni0219
nebo v Kontaktním centru

6.Inspirace pro mlsné jazýčky
 
 Něco dobrého ke kávě:¨
Šlehačková bublanina.
 
 3 vejce třeme s 25 dkg ml. cukru,potom vanilka, 25 dkg hladké mouky a šlehačka, 1 prášek do pečiv šťáva a kůra z poloviny citronu.
Smícháme a dáme na vysypaný plech. Pečeme ve středně vyhřáté troubě.
Jíme jen tak, nebo dáme na povrch drobné ovoce ( může být i mražené).
 
Koláč na noc
40 dkg hladké mouky, 25 dkg postrouhaná Hera,1 kostka droždí, 4 lžíce cukru, 1/4 l studeného mléka, 1 vajíčko, 2 žloutky, sůl.
Večer smícháme těsto a dáme do chladna, ( třeba na balkon )
nesmí zmrznout. Ráno děláme malé koláčky, pecáčky a pod. Pečeme ve středně vyhřáté troubě.
Je to rychlé a moc dobré !!!
                                
Dobrou chuť !!!
Karla Koukalová


Na přípravě tohoto čísla se spolupodíleli : Marie Miziová, Karla Koukalová
Vydává:
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek
Oblastní odbočka Třinec, Poštovní 445, 739 61 Třinec
 tel.:773793041,e-mail:trinec-odbocka@sons.cz