Trinecke ocko 1.
Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
Třinec
O nás Klubová setkání Plán akcíInformátor Fotogalerie Info Domácí rádce Odkazy

Třinecké  Očko
2/2018          Třinecké OČKO  2/2018

                       

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Třinec a jejich příznivců. Je neprodejný

 

Obsah:

1.    Důležité informace………………………………………  1

2.    Pranostiky a svátky……………………………………..  2            

3.    Akce uskutečněné……………………………………….  3

4.    Co nás čeká……………………………………………….  4

5.    Co napsal život…………………………………………...  5

6.    Inspirace pro mlsné jazýčky……………………… …..  8

7.    Příloha – Návrh akcí mimo Senior klub pro rok 2018

 

 

1.Důležité informace :

 Tel. : 558 988 850- Kontaktní centrum, Poštovní 445

          773793041 – Miziová Marie – pracovnice Kontaktního centra

          558 958 906 - Klepaczová Ingeborg ( předsedkyně )

E-mail: trinec-odbocka@sons.cz , miziova@sons.cz

Adresa naší webové stránky: www.sons.trinecko.cz

Klubová setkání - každá druhá středa v měsíci v Klubu seniorů na Husově ul. č. 404, v Třinci začátek ve 13 hod. do 16 hod.

Zasedání rady - každý poslední čtvrtek v měsíci, Kontaktním centru SONS Třinec, Poštovní ulice č. 445, od 13 30 hod. do 15,00  hod.

 

Provozní doba Kontaktního centra na Poštovní ulici:

 

PO :  8°°- 12°°  13°°- 17°°

ÚT  :  8°°-  14°° ( po předchozí  dohodě )

ST  :  8°°- 12°°   13°°- 17°°

ČT  :  8°°- 14°°  ( po předchozí dohodě )

 

V Kontaktním centru jsou pro vás připraveny klubíky:

 

- Klubík (každou druhou středu v měsíci od 10 do 12 hodin )

-Sportovní klubík ( turistika, bowling, kuželky, šachy )

Akce jsou přímo domlouvány podle zájmu členů

-        Besedy, seznamování s novými kompenzačními pomůckami

 

Bližší informace k možnosti získání vodícího psa podá paní Helena Górecká

Tel.: 603394145.

 

 

2.Pranostiky a svátky  

·       Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí. 

·       V únoru, když skřivan zpívá, velká zima potom bývá. 

·       Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.  

Den zamilovaných – Valentýn:

Slavíte tento svátek a víte, jak vznikl? Všichni jsme přesvědčeni, že tento svátek k nám přišel z Ameriky. Budeme – li se ovšem držet historických pramenů, tak zjistíme, že vznik je vázán k Římu a vládě Claudia II. Tento vládce totiž zjistil, že vojáci, kteří byli ženatí, mu prchali z boje za svými ženami a dětmi a tudíž mu oslabovali sílu vojska. To ho vedlo k zákazu uzavírání sňatků. Kněz Valentýn tohoto příkazu nedbal a tajně dál oddával mladé páry. Byl za to zatčen a 14. února popraven. Tolik praví jedna z legend.

Mnozí z nás se na tento svátek dívají jako na importovaný a uměle vyvolaný komercí. Nám je mnohem bližší 1. máj. Shodneme se jistě na tom, že zamilovanost je krásná věc, která se neřídí svátky, ale lidmi, co si rozumí a váží si jeden druhého. Kytička, dárek a slova lásky nepotřebují datum.

Můžeme se tak obdarovávat v průběhu celého roku.

 

3.Akce uskutečněné

Vernisáž výstavy „VNÍMEJTE SVĚT VŠEMI SMYSLY“

konané ve středu17. 1. 2018 v prostorách knihovny v Českém Těšíně – Svibice.

Vernisáž zahájila knihovnice paní Lenka Franková. Přivítala účastníky a předala slovo Marušce Miziové. Ta nás krátce seznámila s činností SONS Třinec a pak uvedla pana Lubomíra Pavelčáka – Lichoočko. Ten nám představil svou část výstavy. Vysvětlil nám, proč si říká Lichoočko a jak vznikají jeho „cvaky“. Pověděl nám, že si připadá jako český Japonec. Ti také dělají kvanta fotografií a v klidu domova prohlížejí, kde vlastně byli. Jednou z příhod bylo, jak si chtěl vyfotit východ slunce. Vše si předem nachystal a druhý den šel najisto. Neuvědomil si však, že slunce každý den vychází o kousek dál. Posunul se tady do správného směru a vyfotil. Doma však místo východu slunce na „cvaku“ našel tabuli s pravidly užívání pláže. Hold život tropí hlouposti. S úsměvem dodal, že aspoň má důvod tam jet znovu. Druhou, neméně významnou části výstavy byly práce skupiny zrakově postižených členů TyfloCentra Ostrava. Na stole ležely rozložené plastiky, které vznikly odlitím do sádry obrázků vyrytých ve zvláštní hmotě. Tyto vytvořili návštěvníci výstavy v Galerii umění Ostrava podle obrazů, které je nejvíce oslovily. Na jednom z panelů visely obrázky vytvořené jinou technikou podle vystavovaných originálů.

Po zhlédnutí výstavy a zajímavé besedě s autorem, nás čekalo bohaté pohoštění, které přichystaly paní knihovnice a M. Miziová.

 

Muzeum Jablunkov

23. ledna navštívila skupina členů Třinecké organizace SONS Jablunkovskou výstavní síň Muzea Těšínska. Nejdříve jsme si prohlédli stálou expozici. Většinu exponátů jsme znali, ale některé věci jsme viděli poprvé. Jedním z nám neznámých předmětů byl hrníček s trubičkou na krmení nemluvňat. V druhém sále vystavené předměty nám přiblížily stavbu opevnění. Návrhy měli na starosti šancmajstři. Jejich záměry realizovali šancknechti. Hned u vchodu byl úžasný dřevěný model velké pevnosti ležící v Mostech u Jablunkova. Po krátké přestávce na posilnění jsme se přemístili do Muzea bible. Poutavou přednášku pan Petr Hamrozi, ředitel muzea, zpestřil ukázkami různých unikátů. Prohlídkou vystavených biblí návštěva neskončila. Mohli jsme nahlédnout i do ostatních prostor, které čeká rozsáhlá rekonstrukce. Mezi jinými nám ukázal chlebovou pec, kterou chce zprovoznit. Tato se nachází na chodbě naproti vstupním dveřím do stávajícího muzea. Nakonec nás pozval do budoucna na prohlídku celého areálu, jejž hodlá po rekonstrukci zaplnit dalšími skvosty. Zatím je k zhlédnutí pětina veškeré sbírky a další rozšíření mobiliáře je nasnadě. Výlet jsme absolvovali s vizí na další návštěvy jak Muzea bible, tak i dalších muzeí Těšínska.

Autorem fotografie: Ing. Miroslav Popek

Společenský večer v restauraci u Buriana

S příchodem měsíce února se tradičně začínáme těšit na Společenský večer. Jak by ne, když letos se 6. února konal již 15. ročník této skvělé akce. S napětím očekáváme, co si pro nás naši kolegové Maruška Miziová a Eda Molin připravili za program. Tentokrát nás velmi mile potěšil svým vystoupením zpěvák Radek Žalud a o hudbu k tanci a zábavě se postaral pan Radek Penčák.

Tolik stručně k akci. Podrobněji se o této akci dočtete v Informátoru č. 2/2018.

 

4.Co nás čeká

6.3.2018 – Bowling -  ve 14 hod.  GAJA ( Albert Třinec )

9.3.2018 – Sedláčkovo kvarteto – 18°° hod., KD Trisia- volné vstupenky u Edy Molina ( tel.: 728169516 )- KPH

14.3.2018 – Klubík : v 10°° hod.  Muzeum Třinec ( Výstava děl Salvadora Daliho, pohádkové loutky)  a   Klubové setkání v Senior klubu od 13 hod. do 16 hod.

Všichni zájemci o Zájezd do Přerova ( 19.4.), Zájezd do Prahy ( 1.-3.6.), Rekondici v Luhačovicích (11.-17.6.) a Minirekondici v Horní Lomné(14.17.9.) HLASTE SE DO 14.3. 2018  M.Miziové.

 

Kulturní akce v Třinci:

13.3.2018 – Film důchodci – Špindl ( česká komedie )- 9°° kino Kosmos

15.3.2018 – Hamlet – moderní pojetí hry – 19°° TRISIA

19.3.2018 – Corcertino Lenky Filipové – 19°° TRISIA

25.3.2018 – Velikonoční jarmark – od 10°° do 17°° hod. nám. Svobody, Třinec

 

5.Co napsal život

Život se psem trochu jinak

Už jako malá holka jsem si moc přála, aby mi rodiče pořídili štěňátko. I když mě přesvědčovali, že to není tak snadné, že je zapotřebí se o něj řádně starat, krmit, venčit, hrát si s ním, případně léčit, nikdy jsem si to ani tolik neuvědomovala a vše brala na lehkou váhu. Tehdy jsem navštěvovala základní a střední školu pro zrakově postižené děti v Brně, takže by starost o psa byla stejně na rodičích, případně na mé starší sestře. Moc kamarádů jsem ve svém okolí neměla, protože jsem nevidomá a mnohdy děti ani nevěděly, jak si mají se mnou hrát. Tolik mi bylo líto, když mí spolužáci vyprávěli, jak si hráli se psem, jak mu házeli klacíky a on jim je nosil. Jednou se však naši rozhodli, že mi psa pořídí. Oni sami mají velmi kladný vztah právě ke psům. Když jsem přijela jednou na konci roku ze školy, tehdy si pamatuju, že to bylo v sedmé třídě, hned mi řekli, abych ukázala vysvědčení. Pamatuju si, že to byla trojka z matematiky a trojka z češtiny. Najednou se mamka zvedla a volala mě do obyváku. Já jsem přišla s tím, že opět za vysvědčení dostanu nějakou tu korunu do své pokladničky, za kterou jsem si vždy kupovala tehdy tolik používané audio kazety. Jenže jsem se hodně spletla. Před sebou máš krabici tak se podívej, co jsme ti koupili. V duchu jsem uvažovala, že to bude nějaký kazeťák, či panenka, protože jsem si velmi dlouho hrála. Jenže jaké to bylo překvapení, když na mě vybafl malý voříšek. Hned jsem se s ním mazlila a uvažovala jsem, jaké mu dám jméno. Začala jsem vymýšlet a hádala se sestrou, které jméno je pěknější. Vím, že jsme se shodli všichni pro jméno Bobík a on to opravdu náš Bobík byl. Já mu neustále vysvětlovala, že jak skončí prázdniny, budu jezdit do školy a že on na mě musí čekat. Vždy se o něj starala má sestra a rodiče jak jsem nebyla doma. Moc jsem se na něj vždy těšila. Jednou nám ředitel školy přišel oznámit, že budeme mít nového učitele na Angličtinu, ale že je pán nevidomý. Když pán vešel do třídy, slyšela jsem jen slabé cinkání. To má asi na sobě rolničku, abychom do něj nevrazili, šeptala jsem své spolusedící. Najednou se od učitelského stolu ozvalo: „ lehni, zůstaň“. Než pan učitel cokoli vyslovil, byla jsem rychlejší. „Prosím, pane učiteli, vy máte psa?“ „ Ano“, odpověděl mi a dali jsme se do řeči místo výuky. Hned jsem si ho šla pohladit a začala se zajímat, jak je to možné, že může do školy a co to je vodicí pes. Vše mi vysvětlil velmi trpělivě a snažil se mi na vše odpovědět. Jednou jsem ho potkala před školou u venčení psa, zeptala jsem se ho, zda bych si mohla zkusit chůzi s vodícím psem. Byla jsem zvyklá jen na tradiční vodítko a vůbec o postroji jsem neměla ani ponětí. „Můžeš, ale musím ti ho obléct. Tady máš, chytni si ho.“ Dal mi do ruky kovový držák a řekl mi, že mu mám říct, aby mi našel schody. Já jsem to s radostí řekla a byla jsem pyšná na sebe, že se procházím s vodicím psem. Začala jsem se vyptávat, co vše dokáže a když mi to učitel povídal, nevěřila jsem tomu. Jakmile jsem přijela domů, o vše jsem se podělila s rodiči. Tehdy se moc o vodicích psech ještě nemluvilo, a když se objevovali, lidé se až tolik o ně nezajímali. Po ukončení střední školy jsem začala vážně uvažovat o tom, že si vodicího psa pořídím. Nejdřív jsem zvažovala klady a zápory, protože pes není jen o radosti, ale jsou s ním mnohdy i starosti a na to by se nikdy nemělo zapomínat. Pročetla jsem si spousty knih a pak jsem se se svým požadavkem obrátila na Středisko výcviku vodících psů  v Praze – Jinonicích.  Paní ředitelka mi ochotně nabídla, že by ke mně mohla poslat cvičitele, se kterým bych si na toto téma mohla popovídat. Dohodly jsme si termín a já nedočkavě čekala, až pan cvičitel ke mně přijede. Jakmile se objevil, měl s sebou také 2 krásné fenečky. Posadili jsme se u kávy a občerstvení a začali jsme si spolu povídat o kladech i záporech. Ptal se mě, jakého psa si představuju, kde bych s ním žila, zda v domku se zahrádkou nebo v bytě, zda chci psa klidnějšího či divočejšího, jak často s ním budu chodit na vycházky a vše co k výcviku patří. Najednou mi dal postroj a fenečku. Jmenovala se Carmen. Požádal mě, abych se s ní po dvorku prošla. „ Jé ta je moc rychlá, já jí nestačím!“ Pán se smál, protože když viděl jak, já za Carmen běžím a u toho se potácím, tak sám usoudil, že to není vhodný pes. Pak jsem měla možnost projít se s druhou. Ta měla jméno Aranka. Byla pravým opakem Carmen, byla velmi pomalá. Chodila si jen tak z nožky na nožku. Pán si po té pejsky k sobě přivolal a požádal mě, abych se prošla pouze s bílou holí, aby si prověřil, jak zvládám prostorovou orientaci a samostatný pohyb, který je právě pro získání vodicího psa jedno z nejdůležitějších úkolů. S mojí chůzí byl spokojený a řekl mi, že pokud mám zájem, bude se snažit mi na mé tempo psa připravit. Na výběr jsem dostala, zda chci fenku či psa, zda to má být labrador či kříženec, velkého či menšího vzrůstu, zkrátka tak, abych s ním byla po celý život spokojená. Když cvičitel odjížděl, byla jsem nedočkavá, kdy se mi ze střediska ozvou, že si můžu přijet pro pejska. Netrvalo ani půl roku, když se rozezvonil telefon. Volají ti z Prahy, volala na mě mamka a já štěstím bez sebe běžela k telefonu. „Paní, máme pro vás pejska. Domluvíme se na příjezdu.“ Oznámila mi paní ředitelka. Dohodly jsme se na datu a já s velkým napětím očekávala ten krásný den, který mi změnil celý můj život. Jak jsem přijela do střediska, cvičitel mi psa předal a seznámil mě s jeho věkem, kdy je narozený, na co se léčil a vše podstatné, co bylo nutné, abych o něm věděla. Musím se přiznat, že jsem ho tehdy ani moc neposlouchala, protože jsem byla štěstím bez sebe, že mám u sebe konečně živou pomůcku. Jmenoval se Emir. Jak krásné jméno. „Heleno, říkáme mu Mireček“, řekla mi paní, která se přišla na nás podívat. „Mirečku hop! Mirečku podej aport“, pustila jsem na zem propisku. Jak jsem byla šťastná, když mi ji podával a projevoval mi tak lásku že vrtěl ocasem a točil se okolo mě. Hned následující den probíhal výcvik, aby si na mě zvykal. Musela jsem vždy mít u sebe pár psích pamlsků, a jakmile přišel na přivolání, hned na poprvé byl řádně odměněn a taktéž i ode mě poplácán. Nejprve jsem se učila základní povely, které jsou nutné k práci s vodícím psem. Jestliže povely nepokládáme správně, stává se, že nás pes neposlouchá. Po týdnu jsme s cvičitelem odjeli ke mně domů, kde jsem měla za úkol určit si dvě nejdůležitější trasy, které se pro začátek budeme spolu učit. Vybrala jsem si poštu a večerku, do které jsem tehdy chodila ráda nakupovat, protože tehdy ještě u nás Kaufland nestál. „Musíte mu stále opakovat, kam jdeme“, upozornil mě cvičitel. Jak jsme šli, stále jsem jen opakovala: „Emire, jdeme na poštu, hledej poštu. Kde je pošta?“ Kolemjdoucí si zřejmě mysleli, že nejsem normální. Poznala jsem to podle kolem procházející paní s dítětem. Dítě se jí zeptalo: „ Mami proč paní pořád pejskovi říká pošta?“ Paní zřejmě nevěděla jak na to odpovědět, tak raděj dítě upoutala na kvetoucí stromy. Po cvičitelově odjezdu jsem si začala najednou uvědomovat, že už nebudu tolik závislá na svém okolí a na rodině a při každé procházce jsem byla šťastnější, že už můžu jít sama a že právě mé oči mi nahrazuje můj kamarád a parťák Emir. Přiznávám, že z počátku jsem měla strach, ale když mě pokaždé v pořádku dovedl domů, začala mezi námi vznikat velká důvěra. Emirovi jsem se dokázala svěřit s radostmi, ale i se strastmi. Dal mi vždy najevo, že mi rozumí. Olízl mi obličej, jako by mi chtěl říct: „ Paničko, jsem tady s tebou, nejsi na vše sama.“ Jakmile mi něco upadlo, jen stačilo říct „Emire aport“ a hned běžel a hledal zároveň se mnou. Občas se stalo, že mi podal něco jiného, ale nakonec jsme se vždy dohodli a dospěli k tomu, co jsem potřebovala. Když tak roky plynuly a Emča už byl starší, začala jsem cítit, že už to není on, jak býval, ale že mu ubývá sil a potřebuje víc odpočinku. Začala jsem si pohrávat s myšlenkou, že si pořídím dalšího psa. Obávala jsem se, co tomu řekne  Emir, když mi celý život tak poctivě sloužil a teď když nemůže, bude doma náhradník? A jak budu já samotná zvládat starat se o oba psy a to nejen kvůli venčení, ale hlavně po finanční stránce? Přece jen Emir už potřeboval léky na klouby, na které nejčastěji právě tito psi odchází. Podala jsem si o nového psa žádost ale s tím, že se ihned ozvu jak mě Emča opustí na vždy. Bylo to jednoho rána, kdy jsem se chystala, že mu dám krmení, ale místo radostného vrtění ocasem jen ležel a smutně se na mě díval. Zburcovala jsem celou rodinu a otec se mnou jel s ním k veterináři. Nikdy nezapomenu na to, jak už nebyl schopný ani z auta vyskočit a otec ho musel nést na veterinární stůl. Já jsem vedle něj stála a hladila ho. Najednou Emir zvedl hlavu a opatrně mě olízl po mé tváři, když jsem byla u něj skloněná. Potom jen vydechl a odešel do psího nebe. Ještě teď když na to vzpomínám, derou se mi slzy do očí. Dal mi tak najevo, že mě měl rád a já jeho taky. Vždy bude v mých vzpomínkách a já mu jen z celého srdce přeju, aby se měl v psím nebíčku krásně a splnilo se mu vše, co si přeje.

Pro Třinecké očko napsala: Helena Górecká

 

6.Inspirace pro mlsné jazýčky:

Svatební koláčky z okolí Moravské Třebové (z obce Roztání) 
                      
Ingredience:

40 dkg hladká mouka, 30 dkg polohrubá mouka, 25 dkg másla, 25 dkg sádla 
3 vejce, 2 kostky kvasnic, 1,5 dcl vlažného mléka, 2 lžíce krupicového cukru, sůl 
Postup:

Vše smícháme ( já to dělám v robotu) a těsto dáme na 2 hodiny do lednice. 
Nebojte se, ono tam nakyne! Mezitím si připravíme drobenku a náplň.  Těsto rozválíme na asi 3 mm, rádýlkem děláme čtverce, dáme nádivku, spojíme a zakulatíme. Na plech dáme pečící papír, koláčky  a děláme důlky vajíčkem omočeným v mouce. Pomažeme rozkvedlaným vejcem a ozdobíme dle náplně :

1)    Tvarohová ( pro lepší chuť přidávám rozinky a citrónovou kůru ) , nahoru   povidla ochucená vanilkovým cukrem a rumem  + drobenka. 

2)    Maková je chutnější, když do ní přidáme trochu povidel nebo marmelády, nahoru drobenka 

3)    Ořechová nádivka, nahoru drobenka s trochou skořice .

Já je dělám z poloviční dávky a maličkých koláčků je asi 90!!

Jsou vynikající!!!!   Tak dobrou chuť Vám přeje Karla Koukalová  

Na přípravě tohoto čísla se spolupodíleli: Ing. Miroslav Popek, Karla Koukalová a Marie Miziová. Další číslo bude k dispozici 14.3.2018.

Vydává:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

Oblastní odbočka Třinec, Poštovní 445, 739 61 Třinec

 tel.:773793041,e-mail:trinec-odbocka@sons.cz

7.Příloha

Návrh akcí mimo Senior klub pro rok 2018

 

Leden         10.1.  ( st )              Klubík - Návštěva Muzea Třinec

                                                           Klubové setkání – Senior klub

             23.1.  ( út )              Návštěva Muzea Jablunkov a Muzea Bible

Únor          6.2.     ( út )  15°°     Společenský večer – Restaurace Burian

14.2.  ( st )    10°°    Klubík – přátelské posezení

                                                           Klubové setkání – Senior klub

Březen       6.3.    ( út )   13.45  Turnaj v bowlingu – GAJA ( Albert )

                        9.3.     ( pá )  18°°    KPH- Sedláčkovo kvarteto - TRISIA

                        14.3.  ( st )    10°°    Klubík – návštěva Muzea Třinec

                                               13°°    Klubové setkání – Senior klub

                        22.3. ( čt )     18°°    KPH – Královské koncerty - TRISIA                 

27.3.  ( út )   15°°    Výr. členské shromáždění – Restaurace Burian

Duben        10.4. ( út )    18°°    KPH- L. Dusilová, B. Hlavenková, D. Barová

                                                           TRISIA

11.4.  ( st )    10°°    Klubíkpříprava na DUN - KC              

                                               13°°    Klubové setkání – Senior klub

                        19.4. ( čt )     7°°      Zájezd Přerov, Zvonařská dílna Brodek u P.

                        21.4. – 28.4.       DUN bude probíhat v Knihovně v Třinci

                        21.4.  ( so )   15.30 DUN – Koncert – B. Mirgová, R. Skleničková

26.4.  ( čt )   16°°    DUN–Film „Jmenuji se Hladový Bizon“a beseda                       

27.4. ( pá ) 14°°    DUN- Workshop, deskové hry a „Neviditelný                                               byt“

                      28.4.  ( so )   9°°      DUN – deskové hry a „Neviditelný byt“

Květen       9.5.     ( st )    10°°    Klubík – Májové posezení - KC

                                   (st )     13°°    Klubové setkání – Senior klub  

                        10.5.  ( čt )    18°°    KPH – Alexander Shonert – TRISIA

                        11.5.  ( pá ) 13.45 „ Májový bowling“ – GAJA ( Albert )

                        22.5.  ( út )               Vaječina – URSUS D. Lomná

Červen       1. – 3.6. (pá – ne)   Zájezd Praha

                        6.6.     ( st )    10°°    Klubík – Chytré hlavičky - KC

                        11. – 17.6. (po – ne) Rekondice – Luhačovice, Ogar

                        23.6.  ( so )               Za zpěvem ptáků – URSUS- D. Lomná

Červenec  5.7.     ( čt )               Cyrylo-metodějská pouť z Bukovce na Hrčavu

                        11.7. ( st )    10°°    Klubík – Letní posezení

Srpen         8.8.     ( st )    10°°    Klubík – příprava na Letní setkání

                        10.8.  ( pá )  17°°    Beseda s nevidomým horolezcem H. Říhou

                                                           URSUS D.Lomná

                        23.8.  ( čt )               Letní setkání „ Na Kamyńcu“ D. Lomná

24.8. ( pá )               DUN – koncert R. Žaluda za doprovodu

 F. Moravce ( kytara ), Jablunkov

                        25.8. (so )     11°°    DUN – koncert R. Žaluda a F. Moravce – URSUS

D. Lomná- Vernisáž výstavy „cwaků“ L.Pavelčáka - „ Lichoočko“.

Září             12.9. ( st )    10°°    Klubík – Podzimní inspirace -KC

                                               13°°    Klubové setkání – Senior klub

                                                           Výstava – „Naše pěstitelské úspěchy“

                        14. – 17.9. (pá-po)Minirekondice – penzion U Studánky H. Lomná

                        27. – 28.9. (čt-pá)  Zájezd zámek Kunín – „Růže pro hraběnku“

Říjen          10.10. ( st )  10°°    Klubík – trénování paměti- KC

                                               13°°    Klubové setkání – Senior klub

                        12.10. ( pá )             DUN- zakončovací koncert Staré Město u U.H.

                        17.10. ( st )              Sbírka Bílá pastelka

                        23.10. ( út )  13.45 Turnaj v bowlingu – GAJA ( Albert )

Listopad    14.11. ( st )  10°°    Klubík – Šikovné ručičky – vánoční inspirace- KC

13°°    Klubové setkání –Senior klub-Výstava „Vánoční inspirace“

Prosinec    5.12.  ( st )    10°°    „ Mikulášské posezení“ - KC

                                               14°°    „ Mikulášský turnaj v bowlingu“

                        13.12. ( čt )  9°°      Klubík – výroba výzdoby na Vánoční besídku

                                               15°°    Vánoční besídka – restaurace Burian

 

„Víkendové toulky za krásami naši vlasti“

       Turistický klub : počínaje měsícem květen 2018, 1 víkendový den v měsíci budou organizovány výlety (data a místa, která navštívíme, budou ještě upřesněna).

 

 

 

Vysvětlivky zkratek:

KPH – Hudební předplatné ( volné vstupenky má kulturní referent)

KC – Kontaktní centrum ( Poštovní 445, Třinec )

 

 

 

Ingeborg Klepaczová
předsedkyně

 Třinec dne 22. 3. 2016

    

    4