Sons Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
Třinec
O nás Klubová setkání Plán akcíInformátor Fotogalerie Info Domácí rádce Odkazy

Informátor č.3.červen 2017

Tel. číslo organizace: 558 988 850

 

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,  z.s.

oblastní odbočka Třinec

Poštovní 445, 739 61 Třinec

 

  !!!Tel. : 558 988 850 Kontaktní centrum, Poštovní 445)

              558 958 906 - Klepaczová Ingeborg ( předsedkyně )

E-mail: trinec-odbocka@sons.cz

Adresa naší webové stránky: www.sons.trinecko.cz

Klubová setkání - každá druhá středa v měsíci na Husově ul. č. 404

začátek ve 13 hod. do 16 hod.

Zasedání rady - každý poslední čtvrtek v měsíci, v kanceláři SONS Třinec, Poštovní ulice č. 445, od 13 30 hod. do 15,00  hod.

 

Provozní doba kontaktního místa na Poštovní ulici

 

PO :  8°°- 12°°  13°°- 17°°

ÚT  :  8°°-  14°° ( po předchozí  dohodě )

ST  :  8°°- 12°°   13°°- 17°°

ČT  :  8°°- 14°°  ( po předchozí dohodě )

Kancelář  zároveň slouží jako kontaktní centrum, kde jsou pro vás připraveny klubíky:

 

-        Dámský klubík (každou druhou středu v měsíci od 10 do 12 hodin )

-        Sportovní klubík ( turistika, bowling- každý 3. čtvrtek od 10hod. v GAJA )

Turistické akce jsou přímo domlouvány podle zájmu členů.

-        Besedy, seznamování s novými kompenzačními pomůckami

 

Od 1.3.2017 funguje v Kontaktním centru zastoupení Střediska výcviku vodících psů ( SVVP )pro MSK pro zájemce o vodící psy. V případě zájmu kontaktujte paní Helenu Góreckou, tel.: 603394145.

O činnosti kontaktního centra vás budou informovat připravované Informační listy „Očko“. Tyto listy budou zasílány členům na e-mailové adresy a pro ty z vás, kteří nemají internet, budou rozdány účastníkům klubového setkání v Senior klubu popřípadě na kontaktním centru.

!!Pozor!! V kontaktním centru je nově k dispozici  velká televizní lupa. Zájemci o zapůjčení čtecího zařízení nebo lupy, hlaste se u Marušky Miziové v kontaktní kanceláři nebo na  tel. 773793041.

.

Poradenství:

S požadavky na služby odborného sociálního poradenství se obracejte na SIA - Středisko integračních aktivit Frýdek Místek, Malý Koloredov 811,

Tel. 558 437 377 – Vlasta Kopuncová.

Na středisku došlo ke změnám přístupu do budovy. Do budovy se dostanete po stisknutí č. 17 – kancelář a stisknutí č. 14 – klubovna. Tato čísla se vymačkají na pravé číselné klávesnici.

 

 

Aktuálně:

 

Letní setkání dne 29. srpna 2017 - úterý na Ranči na Křivé

 

Zájemci se budou hlásit závazně Marušce Miziové č.t. 776 173 772  nejpozději do  15.8.2017.

Vložné je 250 Kč pro členy a 320 Kč  pro nečleny.

V ceně je přípitek, dezert, káva nebo čaj, dvě teplá jídla a malé pivo.

Ve 14 hod.zástupce firmy Sagita Brno pan Jakub Kachel, předvede  zvětšovací čtecí lupy. 

Pozor, přeprava linkovým autobusem  z autobus.stan. , (stanoviště 23) v 8,45 hod. do zastávky Bystřice, Křivá

Návrat link. autobusem od Ranče v 17,50 hod. .

 

 

Zájezd do Turčianských Teplic dne 12.9.2017

 

Zájemci se budou závazně hlásit  Marušce Miziové nejpozději do 15.8.2017.

Vložné je 200Kč členové, nečlenové 250Kč

Nezapomeňte si vyměnit peníze, stravování individuálně.

Cestovní pojištění bude hromadně vyřízeno.

 

Časový rozvrh odjezdu autobusu:

Č.Těšín, aut.stan.: 7:00 hod.

Konská:   7:10 hod .

Stanoviště autob.:   7:15 hod.

Kino Kosmos:   7:20 hod.

Vendryně-Motorest:   7:25 hod.

Bystřice:   7:30 hod.

Předpokládaný návrat v 19 hod.

 

Zájezd do Petřvaldu a Karviné dne 10. října 2017

Zájemci se budou závazně hlásit na zářijovém klubu Marušce Miziové

Vložné je 100 Kč členové, 130Kč nečlenové

V Petřvaldu navštívíme technické muzeum , kde je haptická výstava „Dotkni se přírody- včely“. Odtud se přesuneme na zámek v Karviné.

Časový rozvrh odjezdu autobusu:

Vendryně (Motorest): 8:00 hod.

Kino Kosmos:       8:05 hod. 

Stanoviště autob.:  8:10hod.

Konská:  8:15 hod.

Č.Těšín,aut.stan.: 8:20 hod.

Předpokládaný návrat do Třince v 19 hod.

 

 

 

Ohlédnutí za II. čtvrtletím 2017

 

Zájezd do Kroměříže dne 5.5.2017

 

     V našem SONSu je hodně žen a ty rády zahradničí. A tak není divu, že jsme si na tento den naplánovali cestu na zahradnickou výstavu Floria v Kroměříži. Přitom by byla chyba nenavštívit město Kroměříž. Zámek byl tentokrát uzavřen a tak jsme zamířili do místního muzea. Nejdříve jsme si prošli památník malíře Maxe Švabinského, slavného kroměřížského rodáka. V říjnu roku 1976 zde byla otevřena stálá expozice jeho děl a v roce 2002 byla zahájena zatím jeho nejrozsáhlejší proměna, která se dotkla vzhledu, vybavení a obsahu. Slavnostní otevření proběhlo v dubnu 2003, za účasti vnučky paní Zuzany Švabinské-Vejrychové. V šesti sálech je chronologicky uspořádán výběr z umělcova díla. Téměř 130 originálů (olejomalba, grafika, kresba) představuje sedm desetiletí Švabinského tvorby. Dále jsme se přemístili do muzejní expozice "Historie ukrytá pod dlažbou města“, která je umístěna v historickém sklepení muzea. Sklepení má více tematických místností - přístupovou chodbu, lapidárium, stopy z pravěku, od tržní osady k městu, z dílen středověkých hrnčířů a černou kuchyni. Obdivovali jsme vše, co se našlo pod zemí, například mincovní poklady a  různé cennosti. Spolu s mincovními poklady je dominantním exponátem tzv. židovský poklad, obsahující šperky, mince a jiné cennosti z 16. a 17. století, náhodně objevený v židovské čtvrti města. Mezi další poklady patří nálezy kamnových kachlů, hrnčířské plastiky, kovová písátka, knižní kování a další. Volná instalace ukazuje středověkou odpadní jímku s dřevěnou výztuží a historické vodovodní potrubí. Vystaven je zde také model středověkého města, model hrnčířské pece, jakož i černá kuchyně. Bylo to velice zajímavé.

     Potom jsme se šli podívat do Květné zahrady. Byla jako vždy perfektně upravená, obdivovali jsme různobarevné záhony jarních květin. Po výstupu 90 schodů na ochoz, jsme si ji prohlédli z výšky. Bylo to krásné a uklidňující na nervy.

     Po obědě nastal přesun na výstavu Floria Kroměříž. Tato výstava je hlavně prodejní, stánků se sazenicemi zeleniny, květin, ovocných a okrasných stromků, zahrádkářských potřeb bylo nepřeberně. Je chvályhodné, že prostory výstavy jsou nadstřešené, neboť jsme zažili pěkný slejvák s hromy i blesky. Zde jsme si nakoupili co kdo potřeboval, nebo se mu to jen tak líbilo.

     V 17 hodin jsme všichni přesně přišli na odjezd a v družné zábavě dojeli domů. Dík Marii Miziové za pěkný zájezd.

 Pro kroniku napsala Karla Koukalová

 

Ozdravná rekondice v Luhačovicíc.h

 

     Ve dnech 28.května do 2.června 2017 se konal rekondiční ozdravný pobyt v Luhačovicích ve dvou penzionech s názvy Ogar, který se nacházel v části Pozlovice a byl více pro ty, kteří mohou ještě bez větších obtíží chodit delší tury a druhý na penzionu Pomněnka, který se nacházel na okraji města, v lázeňském areálu, takže všude bylo blízko, dostupná autobusová zastávka, parčík a všechno v okolí. Tohoto pobytu se zúčastnili také členové odbočky SONS Karviná. Již delší dobu spolu takto jezdíváme a výborně si rozumíme. Stravování bylo zajištěno formou polopenze, po předchozí dohodě  se zúčastněnými. Počasí nám přálo a sluníčko po celý pobyt krásně hřálo. Když jsme volali domů našim známým a příbuzným, ti nám oznamovali, že jim prší. My jsme se mohli jen usmívat, že si můžeme sluníčka užívat.

     Na tomto pobytu jsme měli velmi zajímavý a hodně poučný program, alespoň pro mě tomu tak bylo. V pondělí v dopoledních hodinách jsme se sešli u autobusového nádraží, kde jsme měli domluvenou jízdu vláčkem po okolí lázní Luhačovice, s výkladem, okolo čeho jedeme, jak Luhačovice vznikly, co se v nich léčí atd. Bohužel nám bylo oznámeno, že došlo k poruše na vláčku, takže se musela jízda odložit na další den. Program byl bohatý, na nudu nebyl čas.  Někteří zdatnější se rozjeli do okolních měst, a ti méně zdatní, se procházeli po okolí. Šli jsme se podívat na kolonádu, ochutnat naše velmi známé lázeňské oplatky, protože té vůni nešlo odolat. Také jsme pilně ochutnávali velmi zdravé a léčivé prameny. Já např. zkusila pramen sv. Josefa. I když musím přiznat, že mi moc nechutnal, ale pro zdraví člověk udělá cokoli. Také jsme navštívili několikrát výborný hotel Litovel, kde nejen dobře vaří, ale jsou tam i velmi vstřícní. Další den jsme jeli vláčkem a to byl pro mě opravdu moc fajn zážitek. Cesta byla komentovaná za pomoci reproduktorů a namluvené nahrávky. Další den šli opět někteří na léčivé prameny pro nás asi nejznámější pramen Vincentku. Na našem pobytu byli také dva čtyřnozí kamarádi. Jeden byl můj vodicí pes Rocky, který o mě pečoval a věnoval se mi tak, jak mohl a druhý byl krásný tanečník jménem Kym. Opravdu mu to jméno sluší, umí nejen krásně tančit, ale také poslouchat svou paničku, které dělá velkou radost. Když nastal poslední den našeho pobytu, rozhodli jsme se, že jej strávíme společně s Karvinskou partou, která  byla ubytována právě ve zmíněném hotelu Ogar, kde nás ochotně odvezla paní pracovnice Marie Miziová , především ty, mezi které patřím i já co máme potíže s chůzi. Měli jsme krásný večer s DJ, který krásně komentoval a pouštěl samé starší známé hity a my tak mohli tančit a příjemně se bavit.

     Dovolte mi, abych za nás všechny moc poděkovala všem, kteří se na zorganizování tohoto rekondičního a ozdravného pobytu podíleli a všem bych chtěla popřát hlavně zdraví a spousty tak krásných prožitých chvil.

 

Pro kroniku napsala: Helena Górecká a vod pes Rocky

 

Zájezd do Wisly dne   20. 6. 2017

    

Po příjezdu do Wisly jsme nastoupili do hráškově zeleného vláčku s dvěma vagónky. Vláček nás zavezl nejdříve ke skokanskému můstku Adama Malysze. Můstek byl postaven za přispění olympijského mistra ve skoku na lyžích. Lanovkou jsme vyjeli na vyhlídku. Malebný výhled na doskočiště a do údolí nás okouzlil. Cestou k prezidentskému zámečku vybudovali neobvyklé vodopády a přehradu. Ta je postavena na soutoku bílé a černé Wiselky. U zámečku, v kavárně, jsme se občerstvili kávou a zákusky. Před vchodem byly umístěny krásně zdobené květinové koše.

Odpoledne jsme jeli do Inwaldu, do Parku miniatur. Miniatury jsou zmenšené stavby v různém měřítku. Horní část parku je věnována polským památkám - od roubenek, zámků, až po kousek krajiny v Bieszczadech. V dolní polovině parku jsou umístěny objekty ze zbytku světa. Českou republiku nereprezentuje ani Pražský hrad nebo Karlštejn, ale vlakové nádraží z Českého Těšína. Ze známých budov je tu Koloseum, „Eifelka“, Socha svobody, Big Ben i Velká čínská zeď. Na nádvoří baziliky sv. Petra ve Vatikánu jsme se mohli i vyfotit. Po prohlídce všech miniatur, některé byly dokonce pohyblivé, jsme se vydali na zpáteční cestu domů. Přes most v Chotěbuzi jsme se vrátili do Česka. Počasí nám přálo, byl krásný slunečný den.

      Děkujeme panu Sližovi , panu Molinovi a paní Miziové, za vzorně připravený zájezd.

 

Pro kroniku napsala: Vlastimila Popková

 

 

V Třinci dne 26.6.2017                                                             Ingeborg Klepaczová

Ingeborg Klepaczová