Sons Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
Třinec
O nás Klubová setkání Plán akcíInformátor Fotogalerie Info Domácí rádce Odkazy

Informátor č. 1.leden 2017

Tel. číslo organizace: 558 988 850

 

Klubová setkání - každá druhá středa v měsíci na Husově ul. č. 404 začátek ve 13 hod. do 16 hod.

Zasedání rady - každý poslední čtvrtek v měsíci tamtéž, začátek ve 13 hod. do 15 hod.

POZOR ZMĚNA!!!

Tel. : 558 988 850 ( Kontaktní centrum, Poštovní 445)

          558 958 906- Klepaczová Ingeborg ( předsedkyně )

E-mail: trinec-odbocka@sons.cz

Adresa naší webové stránky: www.sons.trinecko.cz

Klubová setkání - každá druhá středa v měsíci na Husově ul. č. 404

začátek ve 13 hod. do 16 hod.

Zasedání rady - každý poslední čtvrtek v měsíci, v kanceláři SONS Třinec, Poštovní ulice č. 445, od 15 hod. do 17 hod.

 

Provozní doba kontaktního místa na Poštovní ulici

 

PO :  8°°- 12°°  13°°- 17°°

ÚT  :  8°°-  14°° ( po předchozí  dohodě )

ST  :  8°°- 12°°   13°°- 17°°

ČT  :  8°°- 14°°  ( po předchozí dohodě )

 

Kancelář bude zároveň sloužit jako kontaktní centrum, kde pro vás jsou připraveny klubíky:

Dámský klubík

 Sportovní klubík ( turistika, bowling, ruské kuželky, zvuková střelba )

 Chytré hlavičky  ( kvizy, křížovky, společenské hry )

 Besedy, seznamování s novými kompenzačními pomůckami

 

Na dnech ve kterých se budou klubíky konat se dohodneme na nejbližším klubovém setkání.

 

Pozor! Zájemci o zapůjčení čtecího zařízení hlaste se u Marušky Miziové v kontaktní kanceláři nebo na  tel. 773793041.

Poradenství:

S požadavky na služby odborného sociálního poradenství se obracejte na SIA - Středisko integračních aktivit Frýdek Místek, Malý Koloredov 811,

Tel. 558 437 377 – Vlasta Kopuncová.

Na středisku došlo ke změnám přístupu do budovy. Do budovy se dostanete po stisknutí č. 17 – kancelář a stisknutí č. 14 – klubovna. Tato čísla se vymačkají na pravé číselné klávesnici.

Vítáme rok 2017

     Věřím, že jste prožili nejkrásnější svátky roku v klidu a pohodě, ve zdraví přežili Silvestra a hlavně vykročili s elánem a novou energií do roku 2017.

     Také v letošním roce nás čekají zájezdy, společenské akce, celodenní setkání, pěší vycházky a klubová setkání. Zapojme se všichni do realizace naplánovaných akcí, dobré nápady jsou vítány.

     Děkujeme našim štědrým sponzorům, kteří nám umožní naše aktivity zrealizovat.

 

 

Rozpis klubových setkání a zasedání rady pro rok 2017

 

Měsíc

Klub (13.00 - 19.00)

Rada (13.00 - 15.00)

Leden

11.01.

26.01.

Únor

8.02.

23.02

Březen

05.03.

30.03.

Duben

12.04.

27.04.

Květen

10.05.

25.05.

Červen

14.06.

29.06.

Září

13.09.

28.09.

Říjen

11.10.

26.10.

Listopad

08.11.

30.11.

Prosinec

13.12.odpadne

28.12

 

Případné změny nahlásíme předem

Výhledový plán klubových setkání pro r. 2017

 

Klubová setkání členů naší organizace se budou konat vždy 2. středu

v měsíci od 13.00 do 16.00 hod. v Senior klubu, Husova ulice.

 

1.       Pokračovat v oblíbených přednáškách paní primářky  MUDr. Marie

          Vlachové z nemocnice Sosna na témata týkající se oční medicíny,  

          novinek v léčbě očních nemocí a postižení i prevence.

 

2.         Nadále zvát na naše klubová setkání zástupce MěÚ Třinec, sportovců

a jiných zajímavých lidí.

3.       V roce 2017 opět uspořádat „Velikonoční výstavku“, výstavku ručních

            prací našich členek, v září výstavku  „Co naše zahrádka a políčka dají“.

                                  

4.       Pravidelně navštěvovat dlouhodobě nemocné členy naší organizace.

 

5.       I v letošním roce zařadit na každé klubové setkání příspěvky členů

na libovolná témata podle vlastního výběru, zajímavé články, zajímavé příběhy apod.

6.       Každý člen naší organizace se může k tomuto výhledovému plánu

vyjádřit, podat nové nápady a návrhy ke zlepšení a rozšíření naší činnosti.

Zpracovala: Molinová Věra

 

Aktuální podrobný rozpis akcí pro letošní rok najdete v příloze tohoto Informátoru č.1).

21.2.2017 - společenský večer s tancem

1.         Místo konání - restaurace Burian.

2.         Zahájení v 15 hod., ukončení pravděpodobně ve 22 hod.

3.       Vložné je 300,- Kč pro členy a 360,-  Kč pro nečleny. Peníze vybere Maruška Miziová na únorovém klubu, případně přímo na místě. V ceně je jedno teplé jídlo, aperitiv, káva, čaj, nealko, koláče a možná další dobroty, které si sami připravíme.

4.         Hudba – pan Pomykacz – klávesy, harmonika.

 5.        Zpestříme si opět večírek tombolou, do které vložíme balíčky v ceně do 100 Kč .

Zájemci se přihlásí  Marušce Miziové č.t. 558 988 850, 776 173 772. do13.2.2017.

 

V úterý 23.3.2017 se bude konat Výroční členské shromáždění

Předpokládáme, že se v hojném počtu zúčastníte, abychom mohli zhodnotit

výsledky naší práce za uplynulé funkční období, t.j. od minulého shromáždění

 dne  22.3.2016 do 23.3.2017. 

 

1.         Místo konání - sál restaurace Burian.
2.         Prezence od 14 hod. do 15 hod.

3.                Zahájení v 15 hod.
            Účastníci se přihlásí Marušce Miziové do 16.3.2017, abychom mohli zajistit malé obče
rstvení.

 

5.       Předpokládané ukončení v 18 hod.

6.         Nezapomeňte vzít s sebou členské průkazy. Na místě můžete zaplatit členské příspěvky 100 Kč/rok.

7.         Připravte si příspěvky do diskuse.

 

V měsíci dubnu se připravuje třídenní zájezd vlakem do Prahy. Je možnost
shlédnout muzikál „Čas růží“(písně Karla Gotta).
Zájemci hlaste se již nyní M. Miziové.

 

 

Rámcový plán aktivit mimo Senior klub pro rok 2017

Leden

Návštěva muzea

1. Turnaj v bowlingu GOJA ( Albert)

17. ledna

19.ledna.

úterý (10.00 hod.)

čtvrtek (10.00 hod)

Únor

1.promítání Koment. filmu v Měst. knihovně

Dámský klubík ( kontaktní centrum SONS)

2. Turnaj v bowlingu GOJA (Albert)

Beseda s nevidomým horolezcem J. Říhou

Společenský večer – Restaurace Burian

2.února

8.února

14.února

16.února

21.února

čtvrtek(9.30hod)

středa(10.00 hod)

úterý(10.00 hod)

čtvrtek(17.00 hod)

úterý (15.00 hod)

Březen

2.promítání koment. filmu v Měst. knihovně

Dámský klubík ( kontaktní centrum SONS)

3. Turnaj v bowlingu GOJA (Albert )

Výroční členské shromáždění

2.března

8.března

16.března

23.března

čtvrtek(10.00 hod)

středa)10.00 hod)

čtvrtek(10.00 hod)

čtvrtek(15.00 hod)

Duben

3. Promítání koment. filmu v Měst. knihovně

Dámský klubík (kontaktní centrum SONS)

4. Turnaj v bowlingu GOJA (Albert)

Praha – výlet vlakem

Dny umění nevidomých na Moravě

6. dubna

12.dubna

20.dubna

23-25 dubna

upřesníme

čtvrtek)10.00 hod)

středa(10.00 hod)

čtvrtek(10.00 hod)

neděle-úterý

Květen

Kroměříž – zámek, Květná zahrada

Dámský klubík (kontaktní centrum SONS)

5. Turnaj v bowlingu GOJA ( Albert )

Vaječina U Háby Guty

Rekondice Luhačovice

5. května

10.května

18.května

25.května

28.května-2.června

upřesníme

středa(10.00 hod)

čtvtrek)10.00 hod)

čtvrtek

neděle-pátek

Červen

Dámský klubík (kontaktní centrum SONS)

6. Turnaj bowlingu GOJA ( Albert )

Wisla (prohlídka vláčkem), Inwald

14.června

15.června

20.června

středa(10.00hod)

čtvrtek(10.00 hod)

úterý

Červenec

Dámský klubík (kontaktní centrum SONS)

12.červenec

středa(10.00 hod)

Srpen

Dámský klubík (kontaktní centrum SONS)

Letní setkání – Ranč Na Křivé

9.srpna

29.srpna

středa(10.00 hod

úterý

Září

4.promítání koment.filmu v Měst. knihovně

Turčianské Teplice

Dámský klubík (kontaktní centrum SONS)

7. Turnaj bowlingu GOJA ( Albert )

Zájezd Karviná, Rybí dům Chotěbuz

7. září

12.září

13.září

21.září

24.října

čtvrtek(10.00 hod)

úterý

středa)10.00 hod)

čtvrtek(10.00 hod)

úterý

Říjen

5. Promítání koment.filmu v Měst. knihovně

Dámský klubík (kontaktní centrum SONS)

8. Turnaj bowlingu GOJA ( Albert )

5. října

11.října

19.října

čtvrtek(10.00 hod)

středa(10.00 hod)

čtvrtek(10.00 hod)

Listopad

6.Promítání koment.filmu vMěst.knihovně

Dámský klubík (kontaktní centrum SONS)

9. Turnaj bowlingu GOJA ( Albert )

2.listopad

8.listopadu

16.listopadu

čtvrtek(10.00 hod)

středa(10.00 hod)

čtvrtek(10.00 hod)

Prosinec

10. Mikuláš. turnaj bowlingu GOJA (Albert )

Vánoční besídka – restaurace Burian

7. prosince

12.prosince

čtvrtek(10.00 hod)

úterý(15.00 hod)

 

Časy odjezdů autobusů na výlety budou včas oznámeny.

 

V Třinci 22.1.2017                                                                 Vypracovala Marie Mizio

 
  


Ohlédnutí za IV. čtvrtletím 2016

 

Posezení v knihovně dne 23.11.2016

     Rok se chýlí ke konci, ale i podzimní období má své kouzlo, které si můžeme vychutnat. To platí nejen pro roční období, ale i pro životní etapu člověka. Senioři patří v SONSu k převážné většině a proto i nás potěšilo, že Třinec byl nedávno oceněn jako "Město seniorům nejpřívětivější v Moravskoslezském kraji." Nemalou měrou k tomu přispívají i aktivity zdejší knihovny, která pořádá pro občany spoustu akcí.

     Dne 29.11.2016 byli členové SONSu pozváni na koncert žáků Lidové školy umění. Sešlo se nás 18, v sále knihovny v 16 hodin. Na stolech bylo na talířcích nachystáno cukroví, které nám připomnělo, že se blíží vánoce. Přivítala nás vedoucí knihovny a hned na to začal asi hodinový koncert. Střídali se hráči na klavír, housle, kytaru i flétny. U některých bylo vidět, že trpí trémou, jiní zde vystupovali jako ostřílení hudebníci. Nás nejvíce zaujal malý hošík, který přišel ke klavíru a bez chybičky vystřihl perfektně dvě skladby. Na to, že hraje teprve druhým rokem, hrál obdivuhodně a je velkým talentem.

 Všem se dostalo velkého potlesku, vždyť každý se snažil předvést co nejlépe i když někdo měl trému trochu větší. Hned po koncertě se k cukroví podávala káva nebo čaj a pak se ještě chvíli povídalo. Někteří odcházeli a jiní se vydali na prohlídku knihovny. Knihovna pro nás připravila hezký podvečer a moc jim za to děkujeme.

Pro kroniku napsala Karla Koukalová

 

Vánoční besídka dne 13.12.2016

    Končící rok nás opět všechny sezval na vánoční besídku v restauraci Burian. Sál byl jako vždy vyzdoben vánočně i cukroví se opět skvělo na stolech. Přivítala nás vedoucí klubu Věra Molinová, představili jsme se, připili na zdraví a pak se ujala slova M. Miziová. Omluvila z neúčasti především předsedkyni Inge Klepaczovou. Pak připomněla akce, které se budou konat v nejbližší době. Hned na to následoval kulturní program, který nám předvedla nevidomá Pavlínka. Zahrála na klavír skladby“ Pro Elišku, rolničky a 4 koledy“. Sklidila zasloužený potlesk a za odměnu dostala dárečky ona, její učitelka i maminka. Pak přečetla k dnešnímu dni sv. Lucie článeček o této světici, autorka článku. Svatá Lucie je patronkou nevidomých, ale také švadlen a brusičů a bývá vyobrazena s mečem a miskou, na které leží oči. Vánoční zvyky a tradice nám připoměla A. Synková. Potom M. Miziová připomněla akci na bowlingu, seznámila nás s vítězi mužské a ženské kategorie do 3. místa. V ženách M. Bujoková, A. Synková a T. Byrtusová. V mužích byl odměněn J. Knybel. Za nevidomé byla oceněna Eva Bojdová. Pak poděkovala všem, kteří přinesli cukroví a za výzdobu manželům Molinovým a L. Nieslanikové. Do 16. hodiny zbývalo pár minut a tak se ani nestačily zpívat koledy. Nosila se večeře, tentokrát chutný kuřecí řízek, brambory a zelný salát. Bylo to moc dobré, všechno se snědlo. A pak se již povídalo, přáli jsme si k vánocům a do nového roku. V dobré náladě jsme odcházeli domů.

Pranostika nám praví, že Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.

 Pro kroniku napsala Karla Koukalová

V Třinci dne 22.1. 2017                                                            

 

 

 


Ingeborg Klepaczová