Sons Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
Třinec
O nás Klubová setkání Plán akcíInformátor Fotogalerie Info Domácí rádce Odkazy

Informator_1.html
Informátor č. 1.leden 2018

Tel. číslo organizace: 558 988 850

 

 

    Informátor č. 1

                                            leden 2018

 

 

  !!!Tel. : 558 988 850 Kontaktní centrum, Poštovní 445)

              558 958 906 - Klepaczová Ingeborg ( předsedkyně )

E-mail: trinec-odbocka@sons.cz

Adresa naší webové stránky: www.sons.trinecko.cz

Klubová setkání - každá druhá středa v měsíci v Klubu seniorů na Husově ul. č. 404, v Třinci začátek ve 13 hod. do 16 hod.

Zasedání rady - každý poslední čtvrtek v měsíci, Kontaktním centru SONS Třinec, Poštovní ulice č. 445, od 13 30 hod. do 15,00  hod.

 

Provozní doba Kontaktního centra na Poštovní ulici:

 

PO :  8°°- 12°°  13°°- 17°°

ÚT  :  8°°-  14°° ( po předchozí  dohodě )

ST  :  8°°- 12°°   13°°- 17°°

ČT  :  8°°- 14°°  ( po předchozí dohodě )

 

V Kontaktní centru jsou pro vás připraveny klubíky:

 

-        Dámský klubík (každou druhou středu v měsíci od 10 do 12 hodin )

-        Sportovní klubík ( turistika, bowling, kuželky, šachy )

Akce jsou přímo domlouvány podle zájmu členů.

-        Besedy, seznamování s novými kompenzačními pomůckami

 

Od 1.3.2017 funguje v Kontaktním centru zastoupení Střediska výcviku vodících psů ( SVVP )pro MSK pro zájemce o vodící psy. V případě zájmu kontaktujte paní Helenu Góreckou, tel.: 603394145.

O činnosti kontaktního centra vás budou informovat připravované Informační listy „Třinecké očko“. Tyto listy budou zasílány členům na e-mailové adresy a pro ty z vás, kteří nemají internet, budou rozdány účastníkům klubového setkání v Senior klubu popřípadě na Kontaktním centru. Své inspirace a návrhy na obsah „Očka“ můžete sdělit  přímo osobně v Kontaktním centru nebo na

 e-mail: miziova@sons.cz.

 

!!Pozor!! V kontaktním centru je nově k dispozici  velká televizní lupa. Zájemci o zapůjčení čtecího zařízení nebo lupy, hlaste se u Marušky Miziové v Kontaktním centrum  nebo na  tel. 773793041.  

Poradenství:

S požadavky na služby odborného sociálního poradenství se obracejte na SIA - Středisko integračních aktivit Frýdek Místek, Malý Koloredov 811,

Tel. 558 437 377 – Vlasta Kopuncová.

Na středisku došlo ke změnám přístupu do budovy. Do budovy se dostanete po stisknutí č. 17 – kancelář a stisknutí č. 14 – klubovna. Tato čísla se vymačkají na pravé číselné klávesnici.

Důležité upozornění!

     Je velmi nutné, abyste měli u sebe doklady vždy, jakmile jdete mimo domov.

     Diabetici by měli mít kromě dokladů ještě průkaz diabetika a aspoň cukr, srdcaři sprej. Nejlépe pokud budete mít u sebe také rozpis léků, které berete. To platí dvojnásob, pokud berete léky na ředění krve! Takto se mohou zdravotníci rychlé pomoci ihned zorientovat, co bylo příčinou kolapsu. A jejich pomoc bude rychlá a účinná.

 Nepodceňujme svůj zdravotní stav!

 

Vítáme rok 2018

 

     Věřím, že jste prožili nejkrásnější svátky roku v klidu a pohodě, ve zdraví přežili Silvestra a hlavně vykročili s elánem a novou energií do roku 2018.

     Také v letošním roce nás čekají zájezdy, společenské akce, celodenní setkání, pěší vycházky a klubová setkání. Zapojme se všichni do realizace naplánovaných akcí, dobré nápady jsou vítány.

     Děkujeme našim štědrým sponzorům, kteří nám umožní naše aktivity zrealizovat.

Aktuálně:

První akcí letošního roku byla návštěva Muzea TŽ a města Třince dne 10.1.2018

Informace o jejím průběhu naleznete v příštím Informátoru.

 

Od středy 17.1. do 2.2.2017 probíhá v Městské knihovně Svibici

 ( minigalerie Na plotě) výstava „Vnímejte svět všemi smysly“. Výstava bude zahájena vernisáží v 17 hod.

Můžete zde shlédnout „cwaky“ a „brýlovky“, jak svá díla nazval nám již známý fotograf a nový člen naší odbočky SONS - Luboš Pavelčák – Lichoočko. S jeho dílem jsme se mohli seznámit již v minulém roce v rámci „Dnů umění nevidomých“ v Městské knihovně v Třinci. V prosinci minulého roku bylo jeho dílo oceněno hlavní cenou v celostátní fotografické soutěži „ Život bez barier“, kterou vyhlásil Vládní výbor pro zdravotně postižené občany a hlavní cenu hejtmana MS kraje za brejlovku „ Mešita“.

Součástí této výstavy budou i exponáty, které vznikly v tvůrčích dílnách pro nevidomé a slabozraké a které zapůjčila Galerie výtvarného umění v Ostravě. Mezi těmito exponáty můžete najít i díla naší členky Milušky Popkové.

Doprava na tuto akci bude řešena podle zájmu.

 

Návštěva Muzea v Jablunkově dne 23.1.2018

ŠANCMAJSTŘI A ŠANCKNECHTI ANEB JAK SE BUDOVALY PEVNOSTI

Výstava představuje, jakým způsobem probíhala výstavba opevnění a kdo všechno se na ní podílel - od inženýrů přes řemeslníky až po kopáče. Na příkladu stavebních prací realizovaných na Velké šanci v Mostech u Jablunkova je pozornost věnována rovněž počtu a účasti jednotlivých řemeslníků a pracovníků, kteří se rekrutovali z okolních obcí a měst. Na výstavě jsou prezentovány nejen ukázky nářadí a náčiní těchto stavitelů opevnění, ale i nálezy dokumentující stavební činnost, včetně dokladů každodenního života v pevnosti.

Také navštívíme v Jablunkově Muzeum bible.

Podrobnosti a přihlášky v klubu dne 10.1.2018.

 

6.2.2018 - Společenský večer plný zábavy a možná dojde i na tanec

1.       Místo konání - restaurace Burian.

2.       Zahájení v 15 hod., ukončení pravděpodobně ve 22 hod.

3.       Vložné je 250,- Kč pro členy a 303,-  Kč pro nečleny. Peníze vybere Maruška Miziová v lednovém klubu, případně  na místě. V ceně je aperitiv, plněné kuřecí stehno se šťouchaným bramborem a oblohou, káva, čaj, minerálky, koláč a možná další dobroty, které si sami připravíme.

4.       K poslechu a tanci nám bude hrát pan Radomír Penčák

 5.      Zpestříme si opět večírek tombolou, do které vložíme balíčky v ceně do 100 Kč. Nebudou chybět ani tradiční hlavní ceny, včetně dortu!!

Připravte si taky nějaké vtipy! Proběhne soutěž o nejlepší vtip večera!

Zájemci se přihlásí  Marušce Miziové tel. č. 558 988 850, 776 173 772. do konce ledna.

 

V úterý 27.3.2018 se bude konat Výroční členské shromáždění, kde budeme volit nové členy rady a revizní komise. 

Předpokládáme, že se v hojném počtu zúčastníte, abychom mohli zhodnotit

výsledky naší práce za uplynulé funkční období, t.j. od minulého shromáždění

 dne  23.3.2017 do 27.3.2018. 

1.       Místo konání - sál restaurace Burian.

2.       Prezence od 14 hod. do 15 hod.

3.              Zahájení v 15 hod.

          Účastníci se přihlásí Marušce Miziové do 20.3.2018, abychom mohli zajistit malé občerstvení.

5.       Předpokládané ukončení v 18 hod.

6.       Nezapomeňte vzít s sebou členské průkazy. Na místě můžete zaplatit členské příspěvky 100 Kč/rok.

7.       Připravte si příspěvky do diskuse.

 

Rozpis klubových setkání a rad  pro rok 2018 v Senior klubu na Husově ulici č. 404 v Třinci a rady v kontaktním centru na Poštovní ulici č.445 v Třinci

Měsíc                                       klub                                         rada

Leden                                        10.01                                         25.1.

Únor                                          14.02.                                        22.2.

Březen                                       14.03..                                       29.3.

Duben                                                 11.04.                                         26.4.

Květen                                       09.05                                         31.5.

Červen                                       13.06.                                        28.6.

Září                                           12.09.                                        27.9.

Říjen                                         10.10.                                        25.10.

Listopad                                     14.11.                                        29.11.

Prosinec                                    odpadá                                      27.12.

Klub: od 13,00 hod. do 16.00 hod. Rada od 13,30 hod. do 15 hod.

Případné změny nahlásíme předem!

 

Výhledový plán klubových setkání pro r. 2018

Klubová setkání členů naší organizace se budou konat vždy 2. středu v měsíci od 13.00 do 16.00 hod. v Senior klubu, Husova ulice.

1.       Pokračovat v oblíbených přednáškách paní primářky  MUDr. Marie

          Vlachové z nemocnice Sosna na témata týkající se oční medicíny,  

          novinek v léčbě očních nemocí a postižení i prevence.

2.       Nadále zvát na naše klubová setkání zástupce MěÚ Třinec, sportovců

a jiných zajímavých lidí.

3.       V roce 2018 opět uspořádat „Velikonoční výstavku“, výstavku ručních

          prací našich členek, v září výstavku  „Co naše zahrádka a políčka dají“.                       

4.       Pravidelně navštěvovat dlouhodobě nemocné členy naší organizace.

5.       I v letošním roce zařadit na každé klubové setkání příspěvky členů

na libovolná témata podle vlastního výběru, zajímavé články, zajímavé příběhy apod.

6.       Každý člen naší organizace se může k tomuto výhledovému plánu

vyjádřit, podat nové nápady a návrhy ke zlepšení a rozšíření naší činnosti.

Zpracovala: Molinová Věra

 

Ohlédnutí za IV. čtvrtletím 2017

 

Zájezd do Petřvaldu a Karviné dne 10.10.2017.

     Probudili jsme se do nevlídného deštivého počasí, které trvá již několik dnů, v autobuse bylo teploučko a ten nás dovezl bezpečně do petřvaldského muzea na výstavu "Dotkni se přírody – včely." Včely produkovaly med dávno předtím, než vůbec vznikl člověk.

    Kdyby se z krajiny vytratily všechny včely, velice rychle by naše pestrá květena zanikla a tím i člověk. Takže připomínat lidstvu tohoto užitečného tvora je jistě namístě. Na počátku prohlídky byly vystaveny všechny pomůcky pro včelaře a je jich hodně. Začíná to rámečky s drátky, na které se připevní plástve včelího vosku, kam pak následně včely produkují med. Pomůcky končí medometem na odstředění medu. K vidění byl zde i kus vydlabaného stromu, kde si v minulých staletích včely vyrobily úl. Na panelech jsme si mohli přečíst vše o včelách. Krásně vytvořená byla asi 50 cm velká včela, kterou si mohli všichni osahat. Výstava nebyla velká, ale hezky sestavená. Včely si zaslouží velkou pozornost, vždyť med byl důležitou potravinou i pro mořeplavce, kterým nesměl chybět na cestách, neboť díky medu měli zajištěn přísun nejdůležitějších vitamínů a minerálů.

Znovu objevovaný med však ještě zdaleka nedošel své někdejší důležitosti, která mu náleží v lékařství a kosmetice. Výstava se nám všem moc líbila.

     Pak jsme se přemístili k zámku v Karviné, empírové perle regionu. Hlavním důvodem návštěvy je nesporně atraktivita tohoto místa, jeho historická hodnota, kouzelné, téměř pohádkové prostředí, krásný zámecký areál s parkem, zasazeným do historického jádra města. Kouzlo atmosféry je stejné v létě i v zimě.

Po nezbytném přezutí do návleků a přezůvek jsme vyšli do prvního patra, kde začínala prohlídka.

     Zámek sloužil po 2. světové válce různým organizacím, které se na stavu zámku podepsaly dost negativně. Až úplná rekonstrukce dala zámku jeho noblesní podobu. Průvodkyně nás seznámila v jednotlivých místnostech s ukázkou šlechtického a měšťanského bydlení, včetně umělecko-historických sbírek z  16. až 20. století. Při prohlídce zámeckých interiérů upoutá iluzivní klasicistní výzdoba stěn a stropů, která navozuje atmosféru antického Řecka. Komnaty zámku, korunované noblesním obřadním sálem, kde se konají svatby, tvoří úchvatnou kulisu. Historický mobiliář a honosné křišťálové lustry ozařují místnosti a úplnou vzácností jsou tři. První je ozdoben tulipány, druhý růžemi a třetí karafiáty. Jsou doplněny světle růžovou a modrou barvou a já se jich nemohla nabažit, jak byly krásné. Mám procestováno hodně zámků, ale takové jsem nikde dosud neviděla - úplná nádhera!  Mobiliář z původního zámku byl odvezen a nově nainstalován ze sbírek z celé republiky. Původní se zachoval pouze malý stolík. Cestou zpět jsme míjeli u schodiště sochu ženy od sochaře Olbrama Zoubka.

Koupili jsme si nějaké upomínkové předměty a pak hned do zámecké restaurace na jídlo, neboť byl čas oběda. Najedli jsme se  chutně, zapili pivečkem a po procházce centrem města to vyšlo tak akorát do autobusu a domů.

Nebylo nás mnoho, ale i tak si to všichni užili. Domů jsme dojeli poměrně brzy.

Díky patří Marušce Miziové, za zorganizování výletu, který se nám moc líbil.

P.S.

Nakolik byl v minulosti med ceněn jasně ukazuje i středověký trestní řád.

Podle něj měli zloději úlů  přijít o život, nebo přinejmenším o ruku!

Pro kroniku napsala Karla Koukalová

Výlet do Krakova 9.12.2017.

V sobotu vyjel plně obsazený autobus s rozdychtěnými pasažéry do předvánočního Krakova. Cestou p. Miziova nám pověděla o Krakově. Jak pravé dějiny, tak i legendu o Krakovském draku. Po příjezdu na parkoviště začal pro nás pravý sen. Nejdřív jsme zašli na náměstí, které se pro tyto dna změnilo v jedno velké tržiště. Po prohlídce (nejdříve jen zběžné) Sukienic, jsme si poslechli pro Krakov neodmyslitelný Hejnał z věže Mariánského kostela. Podívali jsme se na proslulý oltář Víta Stvoše a už naše kroky směřovaly na Wawel. Tady jsme se tak trochu poztráceli v davu návštěvníků z různých konců

světa. Takže skupiny šly vlastně každá jinudy, ale ve finále si každý přišel na své. Bylo tam tolik různých vjemů, že bylo jedno, kdo co a v jakém pořadí obdivuje. Nakonec jsme se všichni šťastně sešli v určenou dobu na místě srazu. Odjezd byl záměrně stanoven na hodinu, kdy už všechny objekty byly osvětlené a prostě jakoby přibraly novou dimenzi. Všichni byli uchvácení tou proměnou. Počasí bylo jak na objednávku. Celý výlet byl jako jedna pohádka.

Sobota byla šťastně zvolena, jelikož se mohli zúčastnit i členové, kteří přes týden pracují.

Pro kroniku napsali manželé Popkovi

 

Vánoční besídka dne 12.12.2017

Jak to rychle utíká                                       

A opět je tu besídka.                                    

Sešli jsme se rádi spolu,                              

U velkých nastrojených stolů.  

Z hudební školy nám zahráli              

a my jim za to tleskali.

Potom jsme si ťukli na zdraví

A dali tácky cukroví.

     Jak jinak začít, než tímto uvítáním. Vánoční besídka byla opět moc skvělá. Měli jsme takto možnost opět se setkat v hojném počtu a povídat si třeba o cukroví či nápadech na dárky pro naše blízké. Mnozí si také mezi sebou vyměnili dárečky.

     Pan Molin nám četl zajímavé informace o adventu, které byli pro některé z nás novinkou a ti co už je znali, v tichosti poslouchali. Odpoledne nám rychle ubíhalo a najednou nám paní Maruška Miziová četla hodnocení sportovních aktivit, jako je bowling. Já jsem se umístila na krásném třetím místě a udělalo mi to velkou radost, protože na to že s bowlingem nepřicházím do styku tak často, tak mě to opravdu překvapilo. Ceny byly moc fajn, protože si myslím, že pro každého jsou užitečné do domácností, nebo k různým hostinám. Potom nastala fajn večeře. Byly chutné    brambory a ještě lepší řízek a zeleninová obloha. Vše bylo skvěle připravené.

      Všem nám to rychle uteklo a nezbývá nám nic jiného, než se těšit na další super setkání.

Dovolte mi, abych závěrem za nás všechny moc poděkovala za skvělou přípravu a organizaci všem pracovníkům, kteří se na této akci podíleli, hlavně paní Marušce Miziové, která i přes všechny své nemalé starosti si vždy najde čas i pro nás dobré lidi a bez ní bychom byli o dost ochuzeni. Taktéž velmi moc chci poděkovat našim sponzorům, kterým nejsme lhostejní, a proto nám darují peníze, abychom mohli uskutečnit autobusové zájezdy, u nevidomých tolik oblíbené.

Pro kroniku napsala Helena Górecká

 

 

 

 

 

Třinec dne 10.ledna 2018                                                 Ingeborg Klepaczová

 

 

 

V Třinci dne 14.1.2016
Ingeborg Klepaczová