Sons Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
Třinec
O nás Klubová setkání Plán akcíInformátor Fotogalerie Info Domácí rádce Odkazy

Motto:

"Nejsme organizace, která 
za nevidomé rozhoduje a jedná,
jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a
jednají sami za sebe."

Složení rady:

Předseda: 
Ingeborg Klepaczová
E-mail: i.klepaczova@tiscali.cz
Telefon: 558 988 850
Mobil: 732 465 123

Místopředseda: 
Alena Sikorová
E-mail: ALENA@net.tvtrinec.cz
Telefon: 558 987 799
Mobil: 605 972 718 

Jednatel: 
Helena Sližová
E-mail: helena.slizova@centrum.cz 
Telefon: 558 350 739

Hospodář:
Marie Miziová 
E-mail: miziova@sons.cz
Telefon: 558 350 525
Mobil: 776 173 772

Informace a vedení agendy:
Vera Kleisová
E-mail: vera.kleisova@seznam.cz
Telefon: 558 993 490
Mobil: 776 645 759

Kultura: 
Eduard Molin
E-mail: eduardmolin@seznam.cz
Telefon: 558 322 586
Mobil: 728 169 516

Kronikář: 
Alena Sikorová
E-mail: ALENA@net.tvtrinec.cz 
Telefon: 558 987 799
Mobil: 605 972 718

Vedoucí klubu: 
Věra Molinová
Telefon: 558 322 586
Mobil: 723 310 764


Složení revizní komise:

1. Karla Koukalová
E-mail: koukalovakarla@centrum.cz
Telefon: 558 997 538

2. Ludmila Nieslaniková
Mobil: 775 260 934

3. Petr Chodura
E-mail: petachodura@seznam.cz
Mobil: 737 811 503     

                 


Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS oblastní
odbočka Třinec

Sdružuje 117 členů ve věku od 40 do 95 let z oblasti od Mostů u Jablunkova po Český Těšín.

Scházíme se v Senior klubu na Husově ulici 404 po celý rok, kromě července, srpna a prosince, každou druhou středu v měsíci od 13 hod do 16 hod. 

Klubová setkání slouží ke společenskému setkávání zrakově postižených a jejich průvodců. Program tvoří také přednášky jak lékařů, cestovatelů, sportovců a jiných zajímavých lidí, tak i našich členů.  

Organizujeme autobusové zájezdy do blízkého i vzdálenějšího okolí, poznáváme zajímavá místa. Tyto zájezdy jsou u našich členů velmi oblíbené, protože Individuální cestování je pro nevidomé komplikované a někdy i nebezpečné.

Organizujeme také nenáročné pěší vycházky do blízkého okolí, celodenní setkání jarní i letní, společenské akce a tradiční každoroční ples.

Organizace vlastní dvě tandemová jízdní kola , která si mohou zapůjčit naši členové.

Propagujeme výuku Braillova písma, čteme z časopisů vydávaných pro zrakově postižené. Čtyřikrát ročně vydáváme Informátor, kde jsou uvedeny podrobné informace o činnosti pro naše členy. Stejné informace doplněné fotografiemi jsou na našich internetových stránkách. Vedeme kroniku  jak v tištěné podobě, tak i na našich webových stránkách.

Organizace vlastní kompenzační pomůcky  jak s hlasovým výstupem, např.digitální čtecí zařízení, hodinky, osobní i kuchyňské váhy, dále různě zvětšující lupy s osvětlením, tak i běžné pomůcky pro domácnost. Zájemce se  může s pomůckou seznámit u nás  a podle toho si pak pořídit nejvhodnější  pro sebe.

Výhodou členství v SONS je  také možnost zúčastnit se odborně vedených rekondičních pobytů zaměřených na výuku  prostorové orientace, sebeobsluhu nebo obsluhy počítačů.

Nebojte se mezi nás přijít, rádi Vás mezi sebou uvítáme! Členské příspěvky činí 100 Kč/rok.
Kde nás najdete:
SONS Třinec
Poštovní 445
(budova obchodního centra Gvuzd)


Kancelář SONS
Klub seniorů
Husova 404, Třinec
(klubová setkání)


Klub seniorů
Děkujeme našim sponzorům:

SONS Praha          Město Třinec        Ing. Jan Slowik  Gvuzd   Hokejový brankář Šimon Hrubec