Sons Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
Třinec
O nás Klubová setkání Plán akcíInformátor Fotogalerie Info Domácí rádce Odkazy
Motto:
"Nejsme organizace, která 
za nevidomé rozhoduje a jedná,
jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a
jednají sami za sebe."

Kontaktní centrum


Poštovní 445 do ...
73961Třinec
Tel:558 998 850
Mobil:773 793 041
Email:miziova@sons.czKontaktní hodiny po předchozí telefonní domlvě.Složen rady:


Předseda:
Vít Bulawa


Místopředseda:
Alena Sikorová


Jednatelka:
Aanna Bulawová


Členové rady:
Lasotová Věra
Marie Miziová
Marosz Vlastislav
Zvrtková Renáta


Složení revizní komise:

1. Karla Koukalová
2. Kleisová Věra
3. Petr Chodu

Poštovní 445 do ...
73961Třinec
Tel:558 998 850
Mobil:773 793 041
Email:miziova@sons.cz


Kontaktní hodiny po předchozí telefonní domlvě.

 
 


číslo sbírkového účtu:

-        8888332222/0800  s  jedinečným variabilním symbolem 2221, které zajistí připsání částky přímo na naší odbočku

( bez uvedení tohoto variabilního symbolu se částka připíše do Prahy ). Po uzávěrce nám bude sděleno jaká částka byla na náš var. symbol připsána.

-        je možné také při úhradě příspěvku využít QR kódu.

-        je také možné přispět DMS ( je také uvedeno na plakátku ). Tento způsob platby nelze rozlišit odkud byla hrazena, tudíž se také připisuje přímo do Prahy


Oznémení o úpraě  kontaktních hodin:V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR přistupujeme k dočasnému opatření směřujícímu k umožnění výkonu pracovní činnosti zaměstnanců z domova.

Nepřerušujeme realizaci našich aktivit a služeb, pouze budou probíhat v upraveném režimu.

 

 Pondělí :    9-12   13-15 ( návštěvu je nutné si domluvit telefonicky předem )

 Út - Pá nás můžete kontaktovat :

 M.Miziová : tel.: 773793041, e-mail: marka.terka@seznam.cz

 V. Bulawa : tel.: 773769468, E-mail: bulawa@sons.cz

 Děkujeme za pochopení.

 

Marie Miziová – vedoucí kontaktního centra:

 e-mail: marka.terka@seznam.cz, tel.: 773793041, 776173772

Vít Bulawa – předseda odbočky Třinec:

e-mail: Bulawa@sons.cz, Tel.: 773769468, 724536540

Prosíme sledujte naše webové stránky:  www.sons.cz www.sons.trinecko.cz

 

Děkujeme za pochopení.


Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS oblastní odbočka Třinec

Sdružuje 117 členů ve věku od 40 do 95 let z oblasti od Mostů u Jablunkova po Český Těšín.

Scházíme se v Senior klubu na Husově ulici 404 po celý rok, kromě července, srpna a prosince, každou druhou středu v měsíci od 13 hod do 16 hod. 

Klubová setkání slouží ke společenskému setkávání zrakově postižených a jejich průvodců. Program tvoří také přednášky jak lékařů, cestovatelů, sportovců a jiných zajímavých lidí, tak i našich členů.  

Organizujeme autobusové zájezdy do blízkého i vzdálenějšího okolí, poznáváme zajímavá místa. Tyto zájezdy jsou u našich členů velmi oblíbené, protože Individuální cestování je pro nevidomé komplikované a někdy i nebezpečné.

Organizujeme také nenáročné pěší vycházky do blízkého okolí, celodenní setkání jarní i letní, společenské akce a tradiční každoroční ples.

Organizace vlastní dvě tandemová jízdní kola , která si mohou zapůjčit naši členové.

Propagujeme výuku Braillova písma, čteme z časopisů vydávaných pro zrakově postižené. Čtyřikrát ročně vydáváme Informátor, kde jsou uvedeny podrobné informace o činnosti pro naše členy. Stejné informace doplněné fotografiemi jsou na našich internetových stránkách. Vedeme kroniku  jak v tištěné podobě, tak i na našich webových stránkách.

Organizace vlastní kompenzační pomůcky  jak s hlasovým výstupem, např.digitální čtecí zařízení, hodinky, osobní i kuchyňské váhy, dále různě zvětšující lupy s osvětlením, tak i běžné pomůcky pro domácnost. Zájemce se  může s pomůckou seznámit u nás  a podle toho si pak pořídit nejvhodnější  pro sebe.

Výhodou členství v SONS je  také možnost zúčastnit se odborně vedených rekondičních pobytů zaměřených na výuku  prostorové orientace, sebeobsluhu nebo obsluhy počítačů.

Nebojte se mezi nás přijít, rádi Vás mezi sebou uvítáme! Členské příspěvky činí 100 Kč/rok.
Kde nás najdete:
SONS Třinec
Poštovní 445
(budova obchodního centra Gvuzd)


Klub seniorů
Husova 404, Třinec
(klubová setkání)Oznámení o uzavření odbočky 

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR přistupuje vedení SONS ČR, z. s. k dočasným opatřením směřujícím k umožnění výkonu pracovních činností většiny zaměstnanců z domova. 

Z tohoto důvodu bude i odbočka SONS ČR z. s. v Třinci od 16. 3. do 27. 3. 2020     UZAVŘENA. 

Prosíme, sledujte naši webovou stránku:  www.sons.trinecko.cz

V neodkladných záležitostech nás prosím kontaktujete na:

Marie Miziová – vedoucí kontaktního centra:

 e-mail: marka.terka@seznam.cz, tel.: 773793041, 776173772

Vít Bulawa – předseda odbočky Třinec:

e-mail: Bulawa@sons.cz, Tel.: 773769468, 724536540 

Děkujeme za pochopení.


Třinecké desatero pro období karantény

S ohledem na stávající situaci a celorepublikové karanténní opatření uveřejňujeme níže desatero doporučení primátorky města Třince RNDr. Věry Palkovské občanům.

 


  

Vážení spoluobčané, 

nacházíme se nyní ve složité době, kdy jde v první řadě o zdraví. Přišel čas na maximální vzájemnou ohleduplnost. Pamatujme, že panika a stres oslabuje, odpovědnost a ohleduplnost pomáhá. Je nutné dodržovat pravidla krizové situace, která povedou k ochraně nás všech. Věřím, že to společně zvládneme.

1. Jedním z klíčových opatření proti rapidnímu šíření koronaviru je fyzický odstup od ostatních zhruba 2 metry. Virus se šíří kapénkami, a pokud se setkáme s někým, kdo je nakažený, tato vzdálenost výrazně snižuje riziko přenosu.

2.  Neopouštějte své domovy až na výjimky, mezi které patří cesta do zaměstnání nebo nezbytná cesta za rodinou a blízkými osobami. Zvolte si jednoho člena rodiny, který bude docházet na nákup potravin, léků a jiných zdravotních pomůcek, ale myslete na zdraví své i svého okolí a při cestě ven si vezměte  roušku.

3. Nemáte-li roušku z lékárny, ušijte si ji podle návodu, který najdete na internetu, v krajním případě si vezměte šátek.

4. Vyhýbejte se veřejné dopravě, pokud je to možné, omezte rodinné návštěvy, omezte všechna setkání s přáteli, nepodávejte si s nikým ruku. Dodržujte hygienu, umývejte si ruce teplou vodou a mýdlem.

5. Na zdravotní procházku do lesoparku nebo do přírody je možné po zvážení vyjít. Ideálně pouze s lidmi, se kterými žijete. Používejte zdravý rozum a udržujte co možná největší odstup od ostatních lidí. Dát si někde sraz s dalšími lidmi je špatně.

6. Pokud si potřebujete vyřídit nezbytné úřední záležitosti na magistrátě města, nejdříve si zavolejte nebo využijte kontakt e-mailem. Navštívit magistrát mohou občané pouze s ústní rouškou (nebo obdobnou ochranou).

7. Starší lidé by se neměli ostýchat požádat o pomoc například s nákupem. Přirozený by měl být náš zájem o sousedy, o nichž víme, že jsou nemocní či osamělí. Nabídnout jim pomoc je víc než slušnost. K pravidlům krizové situace by mělo patřit udržovat základní lidské hodnoty, jako je soucit a empatie.

8. Nabízíme občanům Třince, kteří jsou karanténě, nebo si nemohou vlastními silami ani s pomocí příbuzných a známých zajistit základní potraviny, zprostředkování informací o možnostech jejich zajištění. V případě potřeby se obracejte na Odbor sociálních věcí Magistrátu města Třince, oddělení sociální pomoci, telefonní číslo 558 306 363. V odpoledních hodinách a o víkendu můžete v případě krajní nouze využít telefonní linku na Městskou policii Třinec 558 325 376.

9. Sledujte důvěryhodné weby, vyhodnocujte informace podle zdravého rozumu, dejte si pozor na nepravdivé hoaxy spojené s tématem koronaviru. Doporučujeme sledovat stránky statutárního města Třince www.trinecko.cz, stránky Státního zdravotního ústavu www.szu.cz, ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz nebo Vlády ČR www.vlada.cz.

10. Vyhýbejme se riziku a udržujme si optimismus, že vše bude v pořádku. Jde o osobní odpovědnost každého za zdraví nás všech.

 

RNDr. Věra Palkovská

Primátorka města

 

Zodpovídá: Mgr. Šárka Szlaurová
Vytvořeno / změněno: 16.3.2020 / 16.3.2020