Sons Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
Třinec
O nás Klubová setkání Plán akcíInformátor Fotogalerie Info Domácí rádce Odkazy
Motto:
"Nejsme organizace, která 
za nevidomé rozhoduje a jedná,
jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a
jednají sami za sebe."

Složení rady:

Předseda: 
Ingeborg Klepaczová
E-mail: i.klepaczova@tiscali.cz
Telefon: 
- 558 958906
Mobil: 732 465 123

Místopředseda: 
Alena Sikorová
E-mail: ALENA@net.tvtrinec.cz
Telefon: 558 987 799
Mobil: 605 972 718  

Jednatel:
Vlastimila Popková
E-mail: vlastimila.popkova@seznam.cz
Mobil:604504468Hospodář:
Marie Miziová 
E-mail: miziova@sons.cz
Telefon:
558 988 850 
Mobil: 776 173 772

Informace a vedení agendy:
Vera Kleisová
E-mail: vera.kleisova@seznam.cz
Telefon: 558 993 490
Mobil: 776 645 759

Kultura: 
Eduard Molin
E-mail: eduardmolin@seznam.cz
Telefon: 558 322 586
Mobil: 728 169 516

Kronikář: 
Alena Sikorová
E-mail: ALENA@net.tvtrinec.cz 
Telefon: 558 987 799
Mobil: 605 972 718

Vedoucí klubu: 
Věra Molinová
Telefon: 558 322 586
Mobil: 723 310 764


Složení revizní komise:

1. Karla Koukalová
E-mail: koukalovakarla@centrum.cz
Telefon: 558 997 538

2. Ludmila Nieslaniková
Mobil: 775 260 934

3. Petr Chodura
E-mail: petachodura@seznam.cz
Mobil: 737 811 503     

SONS ČR z.s   Oblastní  odbočka Třinec


Sdružuje 112 členů a 6 hostujících členů ve věku od 40 do 95 let z oblasti od Mostů u Jablunkova po Český Těšín.

Scházíme se v Senior klubu na Husově ulici 404 po celý rok, kromě července, srpna a prosince, každou druhou středu v měsíci od 13 hod do 16 hod. 

Klubová setkání slouží ke společenskému setkávání zrakově postižených a jejich průvodců. Program tvoří také přednášky jak lékařů, cestovatelů, sportovců a jiných zajímavých lidí, tak i našich členů.  

Organizujeme autobusové zájezdy do blízkého i vzdálenějšího okolí, poznáváme zajímavá místa. Tyto zájezdy jsou u našich členů velmi oblíbené, protože Individuální cestování je pro nevidomé komplikované a někdy i nebezpečné.

Organizujeme také nenáročné pěší vycházky do blízkého okolí, celodenní setkání jarní i letní, společenské akce a tradiční každoroční ples.

Organizace vlastní dvě tandemová jízdní kola , která si mohou zapůjčit naši členové.

Propagujeme výuku Braillova písma, čteme z časopisů vydávaných pro zrakově postižené. Čtyřikrát ročně vydáváme Informátor, kde jsou uvedeny podrobné informace o činnosti pro naše členy. Stejné informace doplněné fotografiemi jsou na našich internetových stránkách. Vedeme kroniku  jak v tištěné podobě, tak i na našich webových stránkách.

Organizace vlastní kompenzační pomůcky  jak s hlasovým výstupem, např.digitální čtecí zařízení, hodinky, osobní i kuchyňské váhy, dále různě zvětšující lupy s osvětlením, tak i běžné pomůcky pro domácnost. Zájemce se  může s pomůckou seznámit u nás  a podle toho si pak pořídit nejvhodnější  pro sebe.

Výhodou členství v SONS je  také možnost zúčastnit se odborně vedených rekondičních pobytů zaměřených na výuku  prostorové orientace, sebeobsluhu nebo obsluhy počítačů.

Nebojte se mezi nás přijít, rádi Vás mezi sebou uvítáme! Členské příspěvky činí 100 Kč/rok.
Kde nás najdete:
SONS Třinec
Poštovní 445
(budova obchodního centra Gvuzd)


Kancelář SONS
Klub seniorů
Husova 404, Třinec
(klubová setkání)


Klub seniorů
Děkujeme našim sponzorům
Bílá pastelka je každoroční sbírka pořádaná od roku 2000, vždy kolem 15. října, u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole, na podporu nevidomých v České republice. Sbírku pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., provádí ji dobrovolníci a spočívá v prodeji bílých pastelek, jakožto symbolu bílé slepecké hole i neviditelného světa nevidomých. Výtěžek pak jde na výukové programy pro zrakově postižené, aby mohli i přes své postižení žít samostatný a nezávislý život. Více na www.bilapastelka.cz.

Tisková zpráva

Bílá pastelka po roce opět v ulicích

 

Ve středu 11. října 2017 proběhne u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole již 18. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Její výtěžek podpoří speciální služby pro nevidomé a těžce zrakově postižené poskytované v celé ČR. Pořadatelem sbírky je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek ve spolupráci se svými dceřinými obecně prospěšnými společnostmi Tyfloservis a krajskými TyfloCentry.

 

Do ulic s kasičkami a v tričkách s emblémem Bílé pastelky vyrazí kolem 2 900 dobrovolníků, převážně z řad středoškolských studentů. Za minimální příspěvek

30,- Kč nabídnou zájemcům bílou pastelku a záložku s kalendářem na rok 2018.

 

Každý, kdo si koupí pastelku, podpoří zejména tyto projekty SONS ČR, z. s., Tyfloservisu, o.p.s. a krajských TyfloCenter: výcvik vodicích psů; odstraňování dopravních, orientačních a dalších bariér, se kterými se nevidomí každodenně potýkají na ulicích, v dopravních prostředcích a v budovách; přípravu pro rekvalifikaci a vstup na pracovní trh (práce s počítačem, masérský kurs a další povolání); volnočasové a sportovní aktivity; vydávání časopisů pro nevidomé; převod tištěných knih do podoby, ve které je mohou nevidomí číst za pomoci počítače. Značná část prostředků se použije na služby spojené s návratem lidí osleplých v dospělosti zpět do běžného života (nácvik prostorové orientace a chůze s bílou holí, výuku Braillova písma, zvládání práce v domácnosti poslepu a další).

 

Rozhlasový spot pro kampaň Bílá pastelka 2017 namluvil herec Jan Vondráček.

Program veřejné sbírky vyvrcholí Koncertem pro Bílou pastelku, jehož partnerem je hl. město Praha. 11. října od 16:00 h. vystoupí na Václavském náměstí nevidomý dudák, liberecký učitel hudby a lidový zpěvák Vlastimil Macháček, soubor irských tanců Coiscéim pod uměleckým vedením Michala Fišla a soubor zobcových fléten QuartisSimo ze Základní umělecké školy v Praze 13 pod uměleckým vedením Simony Bárové.

Zájemci si budou moci rovněž po celý den prohlédnout široké spektrum kompenzačních pomůcek, které nevidomí a slabozrací používají v denním životě.

 

SONS ČR, z. s.  tímto děkuje všem partnerům Bílé pastelky, jimiž jsou: Seznam.cz, Frekvence 1, Rádio Bonton, KOH-I-NOOR HARDTMUTH, Česká spořitelna, Karton Servis, Loomis, Moraviapress a další. Velké poděkování patří Lions Clubu, který nám daroval 150 000 ks bílých pastelek.

 

„Podpory veřejnosti si nesmírně vážíme; svými příspěvky nám kladete do rukou nástroje, bez nichž by svépomocná realizace shora uvedených i mnoha dalších činností byla krajně obtížná, ne-li nemožná,“ řekl Václav Polášek, prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR.

 

V roce 2016 činil výtěžek sbírky 2 068 481,42 Kč.

 

Kontakt: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek, Taťána Polnarová (koordinátor sbírky), tel.: 221 462 454, 778 487 419, e-mail: polnarova@sons.cz,

www.sons.cz

www.bilapastelka.cz

www.facebook.com/bilapastelka